Otto Scharmer: Reimagining Our Future (online event)

*English below

Otto Scharmer, een van de meest invloedrijke leiderschapsdenkers ter wereld, is op donderdag 25 maart online te gast bij The School of Life! De schrijver van Theory U spreekt over hoe we in een tijd vol uitdagingen, nieuwe paden creëren en systemen verbeteren.

Enorme natuurverwoesting, schrikbarende ongelijkheid en onnodig lijden. Als we naar de systemen om ons heen kijken, kunnen we er niet omheen. Samen zorgen we voor resultaten die bijna niemand wil. Vele (of misschien zelfs de meeste) instellingen in onze samenleving staan voor grote uitdagingen. Maar kennis over hoe we collectieve veranderingen voor elkaar kunnen krijgen, ontbreekt vaak. En in plaats daarvan zien we dat mensen zich nu door corona alleen maar meer geïsoleerd en alleen voelen en de oplossingen nog verder weg lijken.

Volgens Scharmer is de keuze om je open te stellen of je juist af te sluiten eentje waar we nu constant mee te maken hebben. Want wanneer de wereld om je heen ontregeld is, kan je op twee manieren reageren: je kan bevriezen of je kan verbinden. Je afsluiten, vastklampen aan wat je kent en jezelf vooropzetten of je bewust worden van wat de wereld nodig heeft en in actie komen. Want ergens tussen alle chaos en wanhoop ontstaat ook ruimte. De toekomst ligt open. En als we ons haar anders inbeelden, weten we dat er werk aan de winkel is.

Maar hoe weet je welke kant je op moet bewegen? Hoe zorg je dat je er niet alleen voor komt te staan met je mooie plannen? Hoe verzamel je de moed om in het diepe te springen en nieuwe gebieden te verkennen? En wat houdt je tegen?

In dit unieke online event vertelt Otto Scharmer wat hij de afgelopen tijd geleerd heeft over het belang van zijn Theory U in ongekende situaties. Hij helpt je de mogelijkheden van de toekomst te zien en daagt je uit om aan de slag te gaan.

Over Otto Scharmer 

Otto Scharmers Theory-U-benadering van leven en leiderschap en het boek Presence hebben honderdduizenden leiders in de wereld beïnvloed in hun werk en denken. Theory U is gericht op verandering van mens en organisatie door het creëren van bewustwording; niet alleen van je omgeving, maar ook van wie je zelf bent en de grotere bewegingen die er in de wereld gaande zijn. Theory U stelt je in staat om de toekomst open in te gaan en te blijven leren.

Otto Scharmer werkt aan de MIT Sloan School of Management en is de oprichter van het Presencing Institute. Hij is de schrijver van Theory U, en co-auteur van Presence en Leiden vanuit de toekomst. Eind 2018 kwam zijn boek De essentie van Theorie U uit (Bruna), waarin hij zich richt op de kernprincipes en toepassingen van zijn theorie over systeemverandering op basis van aandacht. 

Otto Scharmer is een praktijkgerichte onderzoeker die zich samen met anderen richt op innovatieve vormen van onderwijs en leiderschap. Niet alleen doet hij dit bij de MIT en het Presencing Insitute, maar ook door vernieuwende online courses waarmee hij meer dan 100.000 mensen in bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld heeft bereikt. Zijn meest recente project is GAIA (Global Activation of Intention and Action), een online programma van 14 weken opgezet tijdens de coronapandemie. Meer dan 10.000 deelnemers over de hele wereld leerden en dachten samen na over het transformeren van onze systemen.

Over de interviewer

 MARIEN profiel foto 2019Marien Baerveldt is docent bij The School of Life en geeft en ontwerpt daarnaast strategie- en innovatieprocessen voor organisaties. Ook heeft hij vele programma's voor professionals en het hoger onderwijs gemaakt die gebaseerd zijn op het Theorie U-raamwerk van Otto Scharmer. In 2018 startte hij de Theory U Hub in Amsterdam. In al zijn werk zet hij zich in voor meer betekenisvolle gesprekken in het onderwijs, organisaties en de maatschappij. Hij heeft een achtergrond in psychologie, organisatieontwikkeling en leiderschap.

Voor wie

Dit online event is voor iedereen die ziet dat onze huidige systemen niet duurzaam zijn en hier op wat voor manier dan ook wat aan wil veranderen. Het is bedoeld voor leiders, voor change-makers, en mensen uit alle verschillende sectoren die veranderingen teweeg willen brengen.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 25 maart
Start: 20:00 uur
Einde: 21:30 uur
Voertaal: Engels
Locatie: Zoom

Tickets

Early Bird: € 15,- (+ € 0,96 servicekosten) beperkt aantal
Early Bird+ twee weken terugkijken: € 30,- (+ € 0,96 servicekosten) beperkt aantal
Regulier ticket: € 25,- (+ € 0,96 servicekosten)
Regulier ticket + twee weken terugkijken: € 30,- (+ € 0,96 servicekosten)

Het is niet mogelijk om meerdere kaarten tegelijkertijd te bestellen. Per e-mail adres kan je één ticket kopen.

Hoe het werkt:

 • Wanneer je een ticket bestelt, ontvang je van ons een e-ticket als bevestiging.
 • Uiterlijk een uur voorafgaand aan het event ontvang je de link die je kan gebruiken om deel te nemen aan de webinar via Zoom.
 • Klik op de link om naar het online programma te gaan.
 • Je hoeft geen account te hebben bij Zoom.
 • Zoom werkt het beste als je van te voren het programma downloadt via deze link.
 • Heb je een half uur van te voren nog geen link gekregen? Check dan a.u.b. eerst je spambox, voordat je contact met ons opneemt.
 • Als je een ticket + terugkijken hebt gekocht, krijg je na het event een link en wachtwoord waarmee je het event nog 10 dagen kan terugkijken.

Tickets

Otto Scharmer: Reimagining Our Future (online event)

Otto Scharmer, one of the most influential leadership thinkers in the world, will join us online on Thursday the 25th of March! The author of Theory U will speak about how we can create new paths in a time full of challenges.

Massive environemtal destruction, appaling levels of inequality and unnecessary suffering. When we look at big systems today, we can’t ignore it: we are collectively producing results that almost no one wants. Many, if not most, of the institutions in society today face challenges of profound transformation. But the knowledge of how we can bring about collective change is often lacking. What we see instead, is that due to covid-19 many people feel isolated and alone, and the solutions seem even further away.

According to Scharmer, the choice between opening up and shutting down is one that we now have to confront constantly. We can respond in two ways when facing disruption: we can freeze or we can connect. We can shut ourselves off, cling to what we know and put our own interest first, or we can become aware of what the world needs and take action. Because somewhere between all the chaos and despair, there is also space for renewal. The future is open! When we imagine it in a different way, we know that there is work to be done.

But how do you know which way to move? How do you make sure that you do not stand alone with your great plans? How do you gather the courage to jump into the unknown and explore new areas? And what is holding you back?

In this unique online event Otto Scharmer tells us what he has recently learned about the importance of his Theory U in unprecedented circumstances. He helps you to see the possibilities of the future and challenges you to get moving.

About Otto Scharmer

Otto Scharmer's Theory U approach to life and leadership and the book, which he co-wrote with Peter Senge, Betty Sue Flowers and Joseph Jaworski, have influenced countless of leaders worldwide in their work and thinking. Theory U helps change people and organisations by creating awareness - not only of their environment, but also of themselves and of the greater movements that are going on in the world. Theory U enables you to have an open approach to the future and to continue to learn.

Otto Scharmer is a Senior Lecturer in the MIT Sloan School of Management, founder of the Presencing Institute. He is the author of Theory U, co-author of Presence and of Leading from the Emerging Future: From Ego-system to Eco-system Economies. His latest book The Essentials of Theory U (2018), focuses on the core principles and applications of awareness-based systems change.

He is an action researcher who co-creates innovations in learning and leadership. He does not only deliver this through his classes and programs at MIT and the Presencing Institute, but also through innovation projects and online courses that have reached more than 100.000 people working in organisations, business, government and civil society around the world.

His most recent project is GAIA (Global Activation of Intention and Action), a 14-week online programme set up during the Covid-19 pandemic. More than 10,000 participants around the world came together to learn and think about transforming our systems.

About the Interviewer

 MARIEN profiel foto 2019Marien Baerveldt is a faculty member of The School of Life and facilitates strategy and innovation processes for a variety of organisations. He has also designed numerous programmes for professionals and higher education, many based on the Theory U framework. In 2018, he formed the Theory U Hub in Amsterdam. Marien is dedicated to create more meaningful conversations in education, organisations and society at large. He has a background in psychology, organisational learning & leadership.

Practical Information

Date: Thursday 25 March
Start: 8.00 p.m. CET
End: 9.30 p.m. CET
Language: English
Location: Zoom

Tickets

Early Bird: € 15,-
Early Bird + option to playback for two weeks: € 20,- (+ € 0,96 service costs)
Ticket: € 25,- (+ € 0,96 service costs)
Ticket + option to playback for two weeks: € 30,- (+ € 0,96 service costs)

Please do not purchase more than one ticket per order. Each order can only be linked to a single attendee/email address. 

How it works

 • If you have bought a ticket, you will receive an e-ticket immediately.
 • In addition, you will receive an email from us with information and a link to participate in the livestream no later than one hour before the start of the programme.
 • Click on the provided link to go to the live stream. 
 • You do not need a Zoom account to participate.
 • Zoom works best if you download the application beforehand. 
 • Please check your spambox and check if you have given us your email address correctly, if you have not received this email one hour before the start.
 • If you have bought a ticket with the option to playback the event, you will receive a link and password after the event which you can use for 14 days.

Koop je tickets voor
Otto Scharmer: Reimagining Our Future (online event)

Early Bird: € 15,-

wat:
English
wanneer en waar:
 • do 25 mrt 2021 20:00 - 21:30
  Zoom