Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Op deze pagina vind je onze klachtenprocedure. Neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.

Indien je een klacht hebt over een dienst van The School of Life of een van de docenten, dien je deze schriftelijk in bij het algemene e-mailadres van The School of Life Amsterdam: [email protected]. Uiterlijk binnen één week krijg je van ons een bevestiging van ontvangst. Uiterlijk binnen drie weken nemen wij persoonlijk contact met je op en zorgen wij voor de afhandeling van je klacht.
 
Mocht de klacht binnen vastgestelde termijn niet zijn afgehandeld en mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan stellen we je hiervan binnen een week op de hoogte.

De Geschillencommissie

Als lid van de NRTO is The School of Life Amsterdam aangesloten bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is ingesteld om in geval van een geschil tussen de deelnemer en aanbieder een uitspraak te doen die bindend is voor beide partijen.
 
Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van The School of Life Amsterdam en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.
 
Voor meer informatie over de kosten, die zijn verbonden aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie verwijzen wij je graag naar de website van de Geschillencommissie.
 
Wil je een beroep doen op de Geschillencommissie dan kun je contact opnemen met:
 
Logo Geschillencommissie
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070 3105310

Fruytier Advocaten

Ook kan je in beroep gaan bij Fruytier Advocaten te Amsterdam. De uitspraak van Fruytier Advocaten is bindend voor The School of Life. Je klacht zal uiteraard altijd in vertrouwen worden behandeld. Wij registreren je klacht en de wijze van afhandeling voor de duur van tenminste vijf jaar.