Kurumlar için

Iletisim:

Elvan Omay
Direktör, The School of Life Istanbul
0532 4643899

Iletısım 

Brosuru Indırın

Diplomasi

Hassas tartımaları ve zorlu uzlamaları ele alma tekniklerini içeren bir atölye çalıması... Diplomasi, felaketlere veya gereksiz sıkıntılara yol açmadan zor ve hassas konularda yol bulabilme becerisidir. Aratırmalar, çalıan verimliliindeki büyük dülerin sorumlusunun zayıf diplomasi becerisi olduunu gösteriyor.

Bu online atölyede:

  • Kendimizde ve bakalarında var olan farklı çatıma stillerini tanımayı öreniyoruz

  • Hayatımızın farklı alanlarından “taıdıımız enerji”yi iyerindeki çatımalara nasıl yansıtabildiimizi fark ediyoruz

  • Nezaketin önemine değiniyoruz – her organizasyonda vazgeçilmez beceri... Zorlu durumlarda nasıl uygularız?

  • Zor insanlara empati ile yaklaşmayı çalışıyoruz

  • Üstelemenin, taviz vermenin, vazgeçmenin ya da gerçekten ortak bir çözüm bulmaya çalışmanın zamanlaması üzerine çalışıyoruz.

   

Tanim

Zor ve hassas konuları ele alabilme; hedeflerine yeterince ulaırken dierlerinin de çıkarlarını hesaba katma ve iilikilerini koruma yetkinliidir.

Bu becerinin varliginin göstergeleri

Diplomatik çalıanlar çatımaları ustaca ele alır. Farklı tarafların isteklerini görebilir ve ortak bir çözüm bulmak için pazarlık ve uzlamaya açıktır. Dierlerine açık ve ilgilidir, empati gösterebilir ve aynı zamanda mükemmel iletiim ve ikna becerilerine sahiptir.

Bu becerinin yoklugunun göstergeleri

Diplomasi becerisi olmayan çalıanlar olumsuz, saldırgan ve kavga davranılarını sık gösterebilir. Dierleriyle tartımaları baırı, çaırı, öfke içerebilir. Porblemlerle dorudan ilgilenmek yerine görmezden gelebilirler. Alternatif çözümler gelitirmediklerinden kendi istekleri konusunda uzlaamayabilirler.