LİDERLİK SERİSİ 

‘Temel isteğimiz, olabileceğimizi bildiğimiz kişi olmak için bize ilham verecek bir insandır.’ - Ralph Waldo Emerson

Hakiki liderlik şaşırtıcı oranda nadir bir yetenek; öyle ki lider olarak gördüklerimizin bu özelliği doğuştan getirdiklerini düşünme eğiliminde olabiliyoruz. Oysa liderliği bileşenlerine ayırdığımızda her biri öğrenilebilir ve geliştirilebilir belli duygusal becerilerle karşılaşıyoruz: kararlılık, amaç duygusuna sahip olmak, duygusal esneklik (resilience) gibi… Organizasyon yapılarının yataylaşması, dönüşen teknolojik ve ekonomik zemin ve bir kuşağın görebileceği belki en büyük değişim olan Covid-19 pandemisiyle hızla ve büyük oranda kalıcı olarak dönüşen iş yapma biçimleri liderlik becerilerini belki hiç olmadığı kadar yaşamsal kıldı.

Liderlik Serisi’ni bu nedenle hayata geçirdik: Organizasyonlardaki liderler, lider adayları, ekip yöneticileri ve girişimcilere özel bir program… Seri, kurumlar için müfredatımızda yer alan yedi temel duygusal beceri atölyesinin liderler için özelleştirilmiş, genişletilmiş versiyonlarını içeriyor. Bu becerilerin çalışanların ve ekiplerin yönetiminde nasıl etkili olduğuna özellikle eğiliyor.

Liderlik Serisi atölyelerini online (90’ar dakikalık iki ayrı kısım) ya da 3-3,5 saatlik offline versiyonlarıyla sunuyoruz. Seri, liderlerin yeni davranışları kendi çalışma ortamlarında pratik etmelerini teşvik eden çok geniş ve derinlemesine destekleyici materyaller ve egzersizler ile zenginleştiriliyor. Eğitimler yalnızca söz konusu yönetim becerilerini geliştirmeyi değil yöneticilerin bu becerileri ekiplerine ve organizasyona kazandırmaları için de araçlar sunuyor. Eğer kurumunuz yeni liderler terfi ettirmeyi, yöneticilerin becerilerini güçlendirmeyi ya da geleceğin liderlerine ilham vermeyi amaçlıyorsa, Liderlik Serisi etkin yönetimin temellerini atmak için ideal bir başlangıç noktası...

Liderlik Serisi aynı organizasyondan bir ya da farklı takımlar içindeki yöneticilere yönelik olarak planlandı.

 

 

* Online Atölyelerimiz canlı bir öğrenme deneyimidir ve kayıt edilemez.  

 

 

Liderlik
Bu atölyede liderliğin doğasına ve dönüşümüne göz attıktan sonra kişisel tarihimizin varsayımlarımızı nasıl şekillendirdiğini deneyimliyoruz. Güçlü yönlerimize, zaaflarımıza ve kör noktalarımıza odaklanarak diğerleri üstündeki etkimizi anlıyoruz. İlham veren bir vizyon yaratmaktan ekibimizi güçlendirmeye, liderliğin temel becerilerini inceliyoruz.
Öz-Farkindalik
Öz-farkındalık duygusal zekanın ve etkin yöneticiliğin temelidir. Bu atölye bize kişiliğimiz ve davranışlarımız yanı sıra diğerleri üstündeki etkimiz ile ilgili daha doğru bir kavrayış kazandırır. Zihnimizi metodolojik olarak sorgulayarak ve daha iyi anlayarak kendi en iyi versiyonumuza yaklaşmamıza yardımcı olur.
Varolma Amaci
Varolma amacı, her işe ışık tutarak motivasyonu arttıran ortak bağdır. Bu atölyede, ekibimizdekilerin ve kendimizin kişisel yeteneklerini ve tutkularını organizasyonun amacıyla nasıl örtüştürebileceğimizi, takdir almanın ve etmenin önemini ve diğerlerini ortak bir amaçta nasıl birleştirebileceğimizi çalışıyoruz.
Etkili Karar Vermek
Duygularımız karar verme becerimizi önemli ölçüde etkileyerek doğru yargılara varmamızı engelliyor. Bu atölye karar verme psikolojisine ve içgüdülerimiz ile mantık arasındaki denge ihtiyacına odaklanıyor. Dikkat dağıtıcıları saf dışı bırakan ve özgüvenle karar almamıza yardımcı olan etkili teknikleri çalışıyoruz.
Esneklik ve Dayaniklilik (Resilience)
Sorunların aşılamaz göründüğü zor zamanlarda insanlar rehberlik için yüzlerini liderlere döner. Bu atölyede zorluklar hakkında yeni bir perspektif kazanmayı, en zor koşullarda dahi dayanıklı, esnek kalmayı ve iyileşebilmeyi çalışıyoruz. Ekibimizi de esnek ve dayanıklı kılacak bir lider olmanın yollarını konuşuyoruz.
Destekleyici Olmak
Doğru ve dengeli bir şekilde destekleyici olmak ekiplere liderlikte, meslektaşlarla ilişkilerde ve müşterilerle temaslarımızda elzemdir. Bu atölyede iyi bir dinleyici olmayı, düşünceli sorular sormayı, geri bildirim vermenin zamanını ve yalnız sözlerimizle değil davranışlarımızla da destekleyici olmayı çalışıyoruz.
Inovatif Olmak
Bir kurumun büyümesi için liderlerin yalnızca her düzeyde yaratıcı düşünceyi teşvik etmesi ve kolaylaştırması değil, aynı zamanda çalışanların inovasyonun getirdiği değişime adapte olmasına liderlik etmeleri gerekir. Bu atölyde iyi bir fikrin ortaya çıkışından ilk prototipe ve çalışanlara inovasyon yolculuğunda liderlik etmeye; izlenmesi gereken yolu tartışıyoruz.