Zeynep Çatay

Zeynep Çatay

Zeynep Çatay psikoterapist ve akademisyen. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldıktan sonra A.B.D. Boston’daki Lesley Üniversitesi’nde Dışavurumcu Sanat Terapileri ve Dans/Hareket Terapisi konusunda yüksek lisans yaptı.  New York’ta bulunan Long Island Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji alanında doktora derecesini aldı.

2005 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümü öğretim üyesi olan Zeynep Çatay, üniversite bünyesindeki Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi Sertifika Programı’nın kurucusu ve direktörüdür. Ayrıca Psikoterapileri Derneği Başkan Yardımcısı’dır. Akademik görevlerinin yanısıra yetişkinler, çocuk ve ergenlerle psikoterapi ve dans/hareket terapisi çalışmaları yürütüyor.

Zeynep Çatay’ın The School of Life Istanbul için hazırladığı atölye Bedeni Dillendirmek.