Special event: Rouw - omgaan met verlies

* English below

Was het maar een vak op school: omgaan met het verlies van een geliefde. Soms komt het uit het niets op je pad en heb je geen idee wat je er mee aan moet. Er komen emoties los zoals woede, verdriet en liefde. Er komen vragen op: ‘Hoe moet ik nu verder?’ ‘Hoe goed kende ik mijn vader eigenlijk?’ En dan moet er ook nog van alles geregeld worden. Met onze groeiende gezondheid en afstand van het geloof lijkt de dood achter gesloten deuren beland. Het is iets van televisie, het nieuws, sprookjes, series.

Na een bijzondere avond in 2017 komt Julia Samuel terug in 2018. Samuel is als psychotherapeut gespecialiseerd in rouw. Ze houdt zich bezig met de verschillende manieren waarop mensen rouw kunnen ervaren en hoe je iemand kan helpen na het overlijden van een geliefde.

Wat is de realiteit van rouw? Op dezelfde manier als sprookjes en films ons huidige idee van ware liefde hebben gevormd, is de gangbare representatie van de dood en rouwen zeer overgesimplificeerd in onze samenleving. Er zijn bepaalde reacties die we geaccepteerd hebben als gepast na het overlijden van een geliefde. Wat gebeurt er dan wanneer je je niet kan vinden in deze gepaste reacties? Wat als je je opgelucht voelt door het heengaan van iemand, of wanneer je je dankbaar voelt dat dit overlijden de familie bij elkaar gebracht heeft? Kun je nog steeds naar dat feestje waar je zo naar uitgekeken had, zo kort na de dood van een geliefde? Waarom ervaar je tegenstrijdige emoties? En waarom voel je je achtervolgd door schuldgevoelens wanneer je probeert je leven weer op te pakken? Maar ook, hoe kun je iemand die aan het rouwen is het beste steunen?

Julia Samuel deelt de inzichten die ze de afgelopen vijfentwintig jaar heeft opgedaan in vele sessies met ouders, partners, kinderen, broers en zussen die een geliefde hadden verloren en van mensen die zelf dicht bij het einde waren. Dit biedt een unieke mogelijkheid om te zien hoe ieder op zijn eigen manier met rouw omgaat en welke patronen er te vinden zijn. Julia deelt ervaringen en geeft handvatten om meer grip te krijgen op een in veel opzichten ongrijpbare situatie.

De spreker

Julia Samuel is een psychotherapeut gespecialiseerd in rouw en heeft de afgelopen vijfentwintig jaar gewerkt met families na het overlijden van een geliefde, zowel in haar privépraktijk als bij de Engelse nationale gezondheidszorg. Ze is beschermvrouwe van Child Bereavement UK dat ook gesteund werd door haar goede vriendin prinses Diana. Ze heeft nog altijd een centrale rol binnen de organisatie die nu wordt gesteund door prins William. In 2017 verscheen het boek Rouwwerk van Julia Samuel. 

Praktische informatie

Voertaal: Engels
Locatie: Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam
Deuren open: 19:00
Aanvang programma: 19:30
Einde programma: 21:00
Early Bird: €39,-

 

Grief - Dealing With Loss

If only it were a class you could take in school: coping with the loss of a loved one. Sometimes it crosses your path unexpectedly and you have no idea how to deal with it. It evokes different emotions like anger, sadness and love. It raises questions such as ‘How do I move on?’ ‘How well did I actually know my father?’ Then there are all the things that need to be arranged. Due to our improving health and an increasing distance regarding religion, death seems to have been placed behind closed doors. It is something from television, fairy tales and the news.

After a beautiful evening in 2017, Julia Samuel will return in 2018. Samuel is a psychoanalyst who is specialised in grief. She will talk about the various ways people can experience grief and how you can help someone after the passing of a loved one.

What is the reality of grief? In the same way fairy tales and films have shaped our current idea of true love, our usual representation of death and grief is crudely oversimplified. There are certain feelings and reactions that we have adopted as acceptable behaviour after the passing of a loved one. So what happens when you don’t experience these accepted ways of grieving? What if you’re actually relieved by someone’s passing, or what if you’re glad this death has brought the family closer together? Can you still attend that party you were looking forward to, so soon after a death of a loved one? Why are you experiencing conflicting emotions? And why do feelings of guilt keep haunting you when you’re trying to get on with your life? And also, what is the best way to offer support to someone who has recently lost someone?

Over the past 25 years Samuel has gained extensive insight from her many sessions with parents, partners, children, and siblings whom all lost a loved one, and from people who were close to passing away themselves. This offers a unique opportunity to see how a great number of people deal with loss in different ways. Julia shares her experiences and presents tools which enable us to manage a situation which is impalpable in many ways.

The speaker

Julia Samuel is a grief psychotherapist who has spent the last twenty-five years working with bereaved families, both in private practice and with the National Health Service UK. She is Founding Patron of the Child Bereavement UK which was passionately supported by her good friend, princess Diana. Today Julia continues to play a central role in this organisation, with the support of Prince William. In 2017 her book Grief Works was published.

Practical information

Language: English
Venue: Old Lutheran Church, Singel 411, Amsterdam
Doors Open: 19:00
Talk Starts: 19:30
Talk Ends: 21:00
Tickets: €39,- 

Koop je tickets voor
Special event: Rouw - omgaan met verlies

€39,-

wat:
English
wanneer en waar:
  • do 1 nov 2018 19:30 - 21:00
    Oude Lutherse Kerk

Toegang/Admission

Lifecard I
Lifecard II
Open inschrijving/Open registration