Special Event: Jane Goodall - Reasons for Hope

*English below

Op 23 mei verwelkomt The School of Life Jane Goodall in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Al op jonge leeftijd trok Goodall het oerwoud van Gombe in om daar chimpansees te bestuderen. Ze sloot vriendschap met de apen en kwam dankzij haar unieke onderzoeksmethode tot revolutionaire ontdekkingen. Dankzij haar kijken we nu niet alleen anders naar chimpansees, maar ook naar de mens. We bleken zelf wat minder bijzonder te zijn dan we dachten. We weten nu bijvoorbeeld dat chimpansees, net als wij, gebruikmaken van gereedschap en zowel meedogenloos als lief kunnen zijn.  

Vandaag de dag reist Goodall de hele wereld over om haar geliefde chimpansees, die op dit moment ernstig bedreigd worden, te beschermen. Ook probeert ze het voortbestaan van andere dieren en, uiteindelijk, van onze hele planeet te waarborgen. Daarin zet zij de verbondenheid van mens, dier en natuur centraal. Met haar Roots & Shoots programma, leert ze jongeren om beter voor elkaar en voor onze wereld te zorgen.

Ze verspreidt niet alleen een ernstige boodschap, maar biedt ook hoop. Haar woorden inspireren om tot actie over te gaan. Het is nog niet te laat om klimaatverandering, ontbossing en de ongelijkheid tussen arm en rijk aan te pakken. Mede door ons over haar projecten te vertellen, laat ze ons zien hoe wij in het dagelijks leven het verschil kunnen maken.

Op het evenement deelt Jane haar hoop voor de toekomst en is er een Q&A.

De spreker

Dr. Jane Goodall is een Britse primatoloog, etholoog en antropoloog. Ze is wereldwijd bekend geworden door haar baanbrekende onderzoek naar chimpansees. Ze is de oprichter van het Jane Goodall Instituut en de bedenker van het Roots & Shoots programma, een wereldwijd jongerenprogramma gericht op het oplossen van humanitaire- en milieuproblemen. Goodall is een VN Boodschapper van de Vrede en heeft boeken geschreven over haar chimpansee-onderzoek en haar visie op het behoud van onze planeet. Ook heeft ze kinderboeken geschreven en heeft National Geographic onlangs een film over haar gemaakt, JANE.

Dit event is georganiseerd in samenwerking met het Jane Goodall Instituut Nederland

Praktische informatie

Datum: 23 mei 2018
Taal: Engels
Deuren open: 19.00
Start Programma: 20.00
Locatie: Koninklijk Theater Carré
Adres: Amstel 115 /125, Amsterdam

Tickets

Met de aankoop van je kaart draag je bij aan het Jane Goodall Instituut Nederland en daarmee aan duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden.

Tickets zijn geplaceerd en te koop via de website van Carré:
Rang 2: €44 (incl. bijdrage aan het Jane Goodall Instituut)
Rang 1: €59 (incl. extra donatie t.w.v. €15 voor het planten van een boom ter bescherming van het chimpansee-leefgebied in Congo. Lees hier wat het Jane Goodall instituut met uw bosdonatie doet.)
Gouden Rang: €79 (incl. extra donatie t.w.v. €35 om een chimpansee te steunen. Lees hier wat het Jane Goodall Instituut met uw chimpdonatie doet.)
De genoemde prijzen zijn exclusief de restauratietoeslag en boekingskosten van Carré.

Lifecard: Als Lifecardhouder kan je een mailtje naar amsterdam@theschooloflife.com sturen om een kaartje (rang 2) te reserveren. 

Bestel tickets

Special Event: Jane Goodall - Reasons for Hope

On the 23rd of May, The School of Life is honoured to welcome Jane Goodall in Carré Theatre in Amsterdam. As a young woman, Goodall went into the forest to study chimpanzees. She became friends with the apes, and her brave and revolutionary research method led to astonishing findings. Findings that didn’t only change the way we see chimpanzees, but that also temper our human arrogance. We now know, for example, that we are not the only species that use tools and that can be brutal and kind. 

These days she travels the world in order to protect the chimpanzees she came to love and are under threat, as well as other wildlife and, ultimately, the whole of our planet. She emphasis the connection between people, animals and nature. Through her Roots & Shoots programme young people learn to take care of each other and our planet.

Goodall does not only spread an earnest message, but also a hopeful one. Her appeal inspires action in all of us. She takes climate change, deforestation, and the gap between rich and poor head on. In telling us about her projects, she shows us what we can do in our own lives to make a difference. 

This evening she will share her hopes for our future and will answer your questions during the Q&A.

The Speaker

Jane Goodall PhD, DBE is a British primatologist, ethologist and anthropologist. Her pioneering research on chimpanzees in the wild has brought her world fame. She is the founder of the Jane Goodall Institute and the Roots & Shoots programme, a global youth programme which focuses on environmental conservation and humanitarian issues. Goodall is a UN Messenger of Peace and has written books about her chimpanzee research and her vision on conservation and animal welfare. She has also written children’s books. National Geographic recently made a documentary about Jane Goodall, called JANE.

This event is organised in collaboration with the Jane Goodall Instituut Nederland. 

Practical information

Date: 23nd of May 2018
Language: English
Doors open: 19.00
Start Programme: 20.00
Venue: Koninklijk Theater Carré
Address: Amstel 115 /125, Amsterdam

Tickets

By purchasing a ticket you contribute to the Jane Goodall Institute Nederland and thereby to the protection and conservation of chimpansees and their habitat.

The tickets for this event are sold by Carré. There are three tiers: 
Category 2: €44,- (incl. a donation to the Jane Goodall Instituut)
Category 1: €59,- (incl. an extra €15 donation for planting a tree to protect the chimpanzee habitat in Congo. Read more about what the Jane Goodall Institute does with your donation.)
Golden tickets: €79 (incl. an extra €35,- donation for supporting chimpansees such as Vienna. Read more about what the Jane Goodall Institute with your donation.)
These prizes do not include the restoration and booking fee of Carré.

Lifecard: If you have a Lifecard you can send an email to amsterdam@theschooloflife.com to make a reservation for a Category 2 ticket.

Order tickets

Koop je tickets voor
Special Event: Jane Goodall - Reasons for Hope

wat:
English
wanneer en waar:
  • wo 23 mei 2018 20:00 - 21:30
    Carré