Special Event: De Kracht van Angst (UITVERKOCHT)

* English below

We zijn geneigd te vluchten voor angst, maar we moeten het juist omarmen.
- Damiaan Denys

Faalangst, bindingsangst, verlatingsangst; er zijn veel soorten angsten, en het liefst negeren, vermijden, ontkennen, overwinnen of verdoven we ze allemaal. Daar begaan we een grote fout mee. Want in tegenstelling tot wat we misschien graag willen geloven, is een leven zonder angst onmogelijk. Sterker nog: angst geeft betekenis aan ons leven. Tijdens dit evenement met psychiater Damiaan Denys en oorlogscorrespondent Hesna Al Ghaoui onderzoeken we waar onze angsten vandaan komen en hoe we ze kunnen inzetten voor een beter leven.

‘Hoe komt het dat je niet bang bent?’ Dit is de vraag die Hesna Al Ghaoui, het meest te horen krijgt als ze vertelt over haar werk in oorlogsgebieden. Haar antwoord stelt de vrager vaak teleur: ‘Ik ben doodsbang!’ Maar dit houdt haar niet tegen. Ze ziet angst juist als een krachtbron; een die zowel het slechtste als het beste in je naar boven kan halen. Aan de hand van haar vele ervaringen, niet alleen als oorlogscorrespondent, maar ook als moeder, en haar grondige onderzoek laat ze zien wat angst met je doet en hoe je ermee om kunt gaan.

Psychiater Damiaan Denys benadrukt hoe bang we in onze maatschappij zijn geworden voor angst. Zo bang dat het ons leven is gaan beheersen. Angst is volgens hem het gevoel van gebrek aan controle. Maar volgens hem lossen we dit niet op door verwoed controle te verkrijgen over onszelf en de buitenwereld, maar alleen door niet alles onder controle te willen hebben. Maar hoe doe je dit?

Tijdens deze bijzondere avond presenteren Denys en Al Ghaoui hun ideeën over angst en gaan ze, onder leiding van schrijver Remco de Ridder, in gesprek met elkaar en het publiek over de kracht van angst.

De sprekers

Damiaan Denys
Damiaan Denys is hoofd van de academische afdeling psychiatrie aan het AMC en hoogleraar psychiatrie aan de UvA. Daarnaast is hij ook filosoof en roert hij zich veelvuldig in het publieke debat, o.a. als Zomergast. Als psychiater is hij gespecialiseerd in het bestrijden van angstgevoelens. Zo is hij een pionier in de toepassing van diepe hersenstimulatie bij obsessieve compulsieve stoornissen, depressie, verslaving en eetstoornissen. Als filosoof weet hij dat angst hoort bij het bestaan en verwondert hij zich juist over onze wanhopige pogingen angst uit te bannen. Hier maakte hij de theatervoorstelling Waarom goudvissen niet achteruit zwemmen over.

Hesna Al Ghaoui 
Hesna Al Ghaoui is een prijswinnende Hongaars-Syrische journalist die de afgelopen vijftien jaar in meer dan twintig landen als correspondent heeft gewerkt, waaronder in oorlogsgebieden als Afghanistan, Irak, Libanon, Libië en de Gazastrook. Dit jaar verscheen haar bijzondere boek De kracht van angst (2019; Pluim). In dit boek combineert zij wetenschappelijke inzichten over angst met haar ervaringen uit conflictgebieden enerzijds, en haar angsten als moeder anderzijds.

Remco de Ridder
De avond wordt geleid door Remco de Ridder. Hij is de schrijver van Een sky full of gedoofde lichtjes (2018; Luitingh-Sijthoff)een autobiografische roman over angst en de ramp met vlucht MH17, waarbij zijn halfzus met haar gezin omkwam en waardoor angst plaatsmaakte voor verdriet.

Praktische informatie 

Datum: woensdag 3 juli 2019
Deur open: 19:00
Aanvang: 19:30
Einde: 21:30
Taal: Engels
Locatie: Boom Chicago

Tickets

Early Bird Ticket : €29 (Uitverkocht)
Early Bird Premium Ticket incl boek: €49 (Uitverkocht)
Regular Ticket: €39,- (Uitverkocht)
Premium Ticket incl. boek: €59,- (incl. het boek De kracht van angst van Hesna Al Ghaoui in Nederlandse vertaling, t.w.v. 23,99) (Uitverkocht)

The Power of Fear

We tend to run away from fear, but we should embrace it.
- Damiaan Denys.

Fear of failure, fear of commitment, fear of abandonment; there are many kinds of fears, and we prefer to ignore, avoid, deny, overcome or subdue all of them. This is a big mistake. Contrary to what we like to believe, a life without fear is impossible. In fact, fear gives meaning to our lives. During this event with psychiatrist Damiaan Denys and war correspondent Hesna Al Ghaoui, we investigate where our fears come from and how we can use them for a better life.

'How come you're not afraid? This is the question Hesna Al Ghaoui is asked most often when she talks about her work in war zones. Her answer often disappoints the questioner: "I'm terrified! But fear, according to her, is not something that should stop you. Instead, she sees it as a source of power, one that can bring out both the worst and the best in you. Through her many experiences, not only as a war correspondent, but also as a mother and her extensive research, she shows what fear does to you and how you can learn to deal with it.

Psychiatrist Damiaan Denys emphasises how we have become afraid of fear in our society. He claims we are so afraid of it that it has come to dominate our lives. According to him, fear is the feeling of a lack of control. But we don't solve this by trying frantically to gain control over ourselves and the outside world. The only solution is to stop wanting to control everything. But that's easier said than done..

During this special evening, Denys and Al Ghaoui will present their ideas about fear and writer Remco de Ridder will lead a discussion between the two of them and between them and the audience about the power of fear. 

The Speakers

Damiaan Denys
Damiaan Denys (1965) is head of the academic department of psychiatry at the AMC - the university hospital in Amsterdam and he is professor of psychiatry at the University of Amsterdam. He is also a philosopher and is frequently involved in public debate, for example as a guest at the famous Dutch tv-show Zomergasten. As a psychiatrist he specialised in treating anxiety. He is a pioneer in the application of deep brain stimulation to obsessive compulsive disorders, depression, addiction and eating disorders. As a philosopher, he knows that fear is part of life, and he marvels at our desperate attempts to banish it. He has made a play about this topic: Why goldfish don't swim backwards. 

Hesna Al Ghaoui
Hesna Al Ghaoui is an award-winning Hungarian-Syrian journalist who has worked as a correspondent in more than 20 countries over the last 15 years, including in war zones in Afghanistan, Iraq, Lebanon, Libya and the Gaza Strip. In her book Fear Bravely she combines scientific insights into fear with her experiences from conflict areas on the one hand, and her fears as a mother on the other.

Remco de Ridder
The evening will be led by Remco de Ridder. He is the author of Een sky full of gedoofde lichtjes (2018; Luitingh-Sijthoff), an autobiographical novel about fear and the disaster with flight MH17, in which his half sister and her family died and which caused his fear to give way to grief.

Practical Information

Date: Wednesday 3 July 2019
Doors open: 19:00
Start: 19:30
End: 21:30
Language: Engels
Venue: Boom Chicago

Tickets

Early Bird Ticket : €29 (Sold out)
Early Bird Premium Ticket incl book: €49 (Sold out)
Regular Ticket: €39,- (Sold out)
Premium Ticket incl. book: €59,- (incl. the book De kracht van angst van Hesna Al Ghaoui - only available in the Dutch translation) (Sold out)

Koop je tickets voor
Special Event: De Kracht van Angst (UITVERKOCHT)

€39,-

wat:
English
wanneer en waar:
  • wo 3 jul 2019 19:30-21:30