The Future of Work Symposium

Business Symposium over de toekomst van werk met topsprekers als Ricardo SemlerAlain De BottonTeresa AmabileTony Crabbe en Alexa Clay.

5 keynotes en 10 workshops


Niets duurt voort, behalve verandering
-Heraclitus

We weten allemaal hoe onze ideale organisatie zich laat omschrijven: creatieve en gemotiveerde medewerkers, ruimdenkende en emotioneel volwassen managers, zelfsturende teams, groot onderling vertrouwen en respect voor elkaar en de klanten, flexibiliteit, een veilige sfeer, een transparante en gedeelde strategische koers en natuurlijk hoge winst en beloningen. We weten ook dat dit niet onze organisatie is. We zijn allen welwillende amateurs die met goede intenties er het beste van willen maken. Maar onder de druk van kortetermijnresultaten, targets en veeleisende klanten zijn we reactief in plaats van proactief, wint snelheid het van kwaliteit en is de inspiratie ver te zoeken. Het resultaat is dat we onvoldoende gebruik maken van talent, overbelast raken en onszelf en anderen geweld aandoen.

Voor wie stiekem denkt dat een gezonde bedrijfscultuur vooral leuk is voor erbij, een ‘nice to have’, waarmee leuke werkgeversprijzen worden gewonnen, is er slecht nieuws. Vooruitstrevende leiders en onderzoekers hebben de unanieme overtuiging dat zonder focus op persoonlijke groei en karakterontwikkeling er geen toekomst is voor je bedrijf of organisatie. Creativiteit is de sleutel tot succes, omdat technologie en lage lonen-landen het eenvoudige werk steeds sneller overnemen. Bovendien hebben jongere generaties andere maatstaven voor hun gedroomde carrière en door globalisering is de hele wereld je concurrent.

De unieke eigenschap van mensen om te creëren en samen te werken, met respect voor verschillen, is het onderscheidende vermogen om de concurrentie voor te blijven. En dat gaat niet vanzelf. In dit unieke business symposium gaan we, samen met ‘s werelds beste sprekers op dit gebied op reis en onderzoeken we:

 • Hoe we van mensen eerst machines maakten en waarom zich dat nu tegen ons keert

 • Hoe emotionele intelligentie de sleutel is tot succesvolle ontwikkeling van professionals

 • Waarom creativiteit essentieel is voor succes

 • Waarom zelfkennis cruciaal is

 • Waarom we het belang van vriendschap op de werkvloer niet moeten onderschatten

 • Hoe je jonge mensen de ruimte geeft om hun potentieel te verwezenlijken

 • Hoe je leert focussen in een tijd vol afleidingHoe je wijze professionals motiveert en aanstuurt

 • Hoe je bestaande structuren doorbreekt en vernieuwing in gang zet

Keynote sprekers

Topondernemer Ricardo Semler stelt dat de 21ste eeuw de eeuw is van de wijsheid. Het rationele en controlegericht werken zal plaatsmaken voor het intuïtieve en creatieve werken. Een groep mensen is niet vanzelf een team. Daarvoor moet meer ruimte ontstaan voor duidelijke afspraken, discipline en intuïtie. Een bedrijf als Apple zal niet overleven omdat ze 5 miljard in een hoofdkantoor investeren. Waarom heb je überhaupt een hoofdkantoor nodig? Waarom kies je geen mensen voor functies omdat je graag met ze wilt werken in plaats van te kijken naar functieprofielen? Wat wil je achterlaten? En waarom zou je überhaupt iets achter willen laten?

Filosoof Alain de Botton legt zich in zijn leven toe op het doorgronden van emotionele intelligentie. Op school leer je een hoop nuttige dingen, maar niet dat wat er echt toe doet, namelijk: hoe leid je een goed leven? De Botton heeft wereldwijd een miljoenenpubliek dat hem volgt in zijn zoektocht deze kernvraag te beantwoorden.
Volgens hem start ieder proces van karakterontwikkeling met het besef dat je weinig tot niets weet en vooral jezelf moet leren kennen, voordat je succesvol kunt zijn. Dit is ook het oudste commando uit de filosofie, geschreven boven de Griekse tempel van Apollo. In feite, zo stelt De Botton, is het belangrijk in organisaties je eerst te realiseren dat we allemaal een beetje naïef en gek zijn: ‘De enige normale mensen zijn die mensen die je niet goed kent’.
Emotionele ontwikkeling is een levensopdracht en De Botton laat zich in zijn taak adviseren door de grootste denkers uit de geschiedenis: van Socrates tot Foucault en van Freud tot Coco Chanel. Karakterontwikkeling is ook een proces van je vrijmaken van oude patronen die je meekrijgt uit je jeugd en latere ervaringen. Een creatieve professional die vrij kan denken, kent zichzelf en zijn valkuilen en werkt hierdoor beter samen in teams. Ook ontstaat een diepere relatie met de klant. Hij ontwikkelt feitelijk het vermogen relaties aan te gaan. De route naar meer wijsheid in organisaties is dus volwassenwording van het individu. Het lijkt net het echte leven ...

Semler en De Botton wisselen ideeën uit met elkaar over de toekomst van organisaties tijdens een unieke video-conversatie vanuit Amsterdam en Brazilië.  

Harvard-Professor Teresa Amabile ontdekte de sleutel om professionals gemotiveerd te houden en persoonlijk te ontwikkelen. Zij deelt de resultaten van haar grootschalige wetenschappelijk onderzoek vastgelegd in haar internationale bestseller The Progress Principle, waarmee ze wereldwijd aanzien kreeg. Haar bevinding: het zijn niet de grote stappen en successen die professionals motiveren, maar een reeks kleine stapjes en successen. Leiders moeten hierop sturen door een reeks praktische instrumenten in te zetten, zoals eigen verantwoordelijkheid en vooral door emotionele vaardigheden zoals respect, medeleven, erkenning en aanmoediging in te zetten. Amabile gaat met ons in gesprek over de concrete stijl die leidinggevenden kunnen hanteren om hun mensen maximaal tot wasdom te laten komen. 

Business psycholoog Tony Crabbe kreeg in Nederland grote bekendheid door zijn artikel in NRC ‘Alleen sukkels hebben het druk.’ Zijn boek Nooit meer te druk verscheen in vele talen en werd een grote hit. Crabbe kijkt met ons terug in de tijd en laat zien hoe wij mensen en organisaties als machines zijn gaan zien. Ook Crabbe is overtuigd van de noodzaak mensen weer als mensen te gaan zien in de professionele omgeving. Ook laat hij zien hoe wij we de creativiteit van alle professionals kunnen ontketenen door verbeeldingskracht in organisatieculturen te stimuleren in de richting van strategische bedrijfsdoelen. Tot slot neemt hij ons mee naar samenwerking en laat hij zien hoe diversiteit de sleutel is tot succes door vriendschap in de werkomgeving te stimuleren.

De overtuiging voor de noodzaak van verandering is een belangrijke stap, maar het moet ook uitgevoerd worden. Een klassieke uitdaging in change management is het succesvol en blijvend realiseren van een voorgenomen veranderingsproces. Alexa Clay is een expert in subculturen en innovatie. Zij weet hoe je multinationals kunt herprogrammeren, bureaucratieën kunt doorbreken en transformaties van binnenuit realiseert. Alexa zal je laten zien hoe we het systeem kunnen hacken, opschudden en provoceren en toont ons de veranderingen die er aan staan te komen. 

Breakout sessies

Leiders

Tex Gunning is CEO van Leaseplan en gepassioneerd over organisatorische innovatie. Volgens Gunning  zijn er drie essentiële factoren die aan groei ten grondslag liggen: betekenis, karakter en gemeenschap. Zijn levensmissie is het ontketenen van energie en het aanwakkeren van oprechte, diepgaande samenwerking.

Carin Wormsbecher is algemeen directeur bij Wedding Publishers. Zij transformeerde haar bedrijf van de traditionele top-down managementstijl naar een egalitair business model. Hierbij vindt ze gezonde en gelukkige werknemers, leveranciers en klanten het belangrijkste.

Sjoerd van der Velden is oprichter en mede-eigenaar van Bruggink & Van der Velden Advocaten en Belastingadviseurs. De organisatiecultuur die hij ontwikkelde kent geen hiërarchie, een vierdaagse werkweek, is 100% democratisch, heeft een winstdelingsregeling en begrenzing van factureerbare uren. Wantrouwen is volgens hem een te dure aangelegenheid en controle is maar een illusie.

Sentini Grunberg is auteur van het boek Joyful entrepreneurship. Ze neemt je mee op een inspirerende reis van dromen, ontwikkelen, communiceren, naar uiteindelijk een bloeiend bedrijf.

Albert Martens is directeur personeelszaken bij IKEA Group en werkt aan het creëren van een beter dagelijks bestaan voor werknemers en klanten. Hij is ervan overtuigd dat werknemers het belangrijkste middel van elk bedrijf zijn en gelooft in ieders vermogen en verantwoordelijkheid om te leren en presteren. 

The School of Life docenten 

Karim Benammar is gespecialiseerd in kritisch denken en leert ons hoe we de veronderstellingen die we hebben over werk kunnen herkaderen. 

Laurens Knoop is student Meesterschap en helpt mensen om ware meesters in hun vakgebied te worden.

Maurits Kalff leert je hoe zelfbewustzijn leidt tot een hogere levenskwaliteit en een bevredigende carrière.

Frits Philips combineert zijn passie voor taal, storytelling en schrijven om de creativiteit van mensen aan te wakkeren. 

Lammert Kamphuis leert ons hoe we de kunst van het luisteren en de kracht van de stilte kunnen gebruiken om beter te communiceren. 

Josine Peters helpt mensen en organisaties te onderzoeken hoe ze werk meer betekenis kunnen geven.

Gijs Deckers laat zien hoe eerlijkheid over wie je bent zorgt voor betekenisvolle connecties.  

Praktische informatie

Taal: De meeste talks en workshops zijn in het Engels 
Locatie DeLaMar Theater, Marnixstraat 402, Amsterdam (bekijk hier de routebeschrijving)
Prijs: €495 (incl. BTW) 
De prijs is inclusief drankjes en lunch

 

Programma

8:30 Deuren open

9:00 Opening

9:15 - 10:00 Tony Crabbe

10:00 - 10:45 Alexa Clay

10:45 - 11:05 Pauze

11:05 - 11:35 Leiders ronde 1

11:45 - 12:15 Leiders ronde 2

12:15 - 13:15 Lunch

13:15 - 14:00 Teresa Amabile

14:05 - 14:30 Workshop The School of Life ronde 1

14:35 - 15:00 Workshop The School of Life ronde 2

15:00 - 15:30 Pauze

15:30 - 16:15 Alain de Botton

16:15 - 16:30 Ricardo Semler (videolink)

16:30 - 17:00 Ricardo Semler & Alain de Botton in gesprek

Over The School of Life Professional

The School of Life verkent en verdiept grote vragen rondom werk: Hoe geef je je werk betekenis? Hoe werk je effectief samen? Hoe creëer je vernieuwing? Hoe haal je het beste uit jezelf en hou je tegelijkertijd werk en privé in balans?

Onze methode bestaat uit een verfrissende combinatie van kennisoverdracht en interactie die deelnemers aan het denken zet, met elkaar in gesprek brengt en aanzet tot actie. Het resultaat: verrassende inzichten, verdiepte zelfkennis en meer begrip voor anderen.

Koop je tickets voor
The Future of Work Symposium

€495 (incl. 21% BTW)

wat:
Professional
wanneer en waar:
 • vrijdag 29 september 2017 09:00 - 17:00
  DeLaMar Theater, Marnixstraat 402 Amsterdam