Terug naar alle artikelen
Wie niet kiest, verliest

Wie niet kiest, verliest

Drie dingen die in de weg zitten bij het nemen van beslissingen

Twijfel je soms eindeloos voordat je een beslissing neemt? Ben je altijd op zoek naar een perfecte oplossing voordat je een besluit neemt? Of neem je voor je gevoel vaak de verkeerde beslissing? Je bent niet de enige!
 
Het nemen van beslissingen is ingewikkeld. Er kan van alles op het spel staan en je overziet nooit alle gevolgen van je beslissing. Bovendien spelen er vaak allerlei onbewuste denkpatronen die flink in de weg kunnen zitten. Gelukkig is het nemen van beslissingen een vaardigheid die we kunnen ontwikkelen. In dit artikel staan we stil bij drie obstakels die het nemen van beslissingen moeilijk maken en hoe je daar wijzer mee omgaat.

1. We zoeken naar de perfecte oplossing

Doe je wel eens lang over het nemen van een beslissing? Ben je altijd op zoek naar die ene, perfecte oplossing? Is dat nieuwe voorstel al een tijdje klaar, maar aarzel je om het op te sturen? Dan heb je waarschijnlijk last van de meest gangbare kwaal van professionals: perfectionisme. Perfectionisten hebben vaak onbewust de overtuiging dat er één perfecte beslissing is. Maar de realiteit is natuurlijk dat die er niet is.
 
Als gevolg van dat streven naar perfectie blijven we pas op de plaats maken. We blijven wachten tot die ideale oplossing zich aan ons openbaart en verdoen daarmee waardevolle tijd en energie.
 
Hoe kunnen we dat irritante perfectionisme een beetje tegengaan? Het begint met het erkennen dat, hoe lang we ook wachten, de perfecte oplossing zich nooit zal aandienen. Ook zullen we moeten inzien dat perfectionisme wordt ingegeven door angst. Angst om afgewezen te worden, angst om niet goed genoeg te zijn, angst om ontslagen te worden… Ook al zijn die angsten totaal irrationeel, ze beïnvloeden ze ons gedrag behoorlijk.
 
Wat kan helpen is om met mededogen naar onszelf te kijken en begrip op te brengen voor die delen van ons die het zo graag goed willen doen. We moeten daar als het ware een beetje voor zorgen. Vanuit dat besef kunnen we het vertrouwen gaan ontwikkelen dat een oplossing die ‘goed genoeg’ is, in de meeste gevallen volstaat.

2. We willen anderen pleasen

Maar al te vaak maken we keuzes omdat we anderen onbewust willen behagen. Van kinds af aan leren we haarfijn hoe we het anderen naar de zin maken. Maar zonder het te weten nemen we die strategie mee naar ons professionele leven. En dat leidt tot ineffectieve beslissingen.
 
Een goede oefening om bewust te worden van pleasegedrag is om de mensen in kaart te brengen om wiens mening je je druk maakt. Een mondige collega? Een belangrijke klant? Een oude studievriend? Het kan natuurlijk terecht zijn dat je hun mening hoog hebt zitten. Maar het kan ook zijn dat je eigenlijk onbewust op zoek bent naar hun goedkeuring.
 
Maak vervolgens een lijstje met mensen wiens mening je écht op prijs stelt. Die ene introverte collega? Je oma? Een oude docent van je? Door de lijstjes met elkaar te vergelijken kun je een beetje tegenwicht bieden aan de automatische reflex om bepaalde mensen te pleasen.

3. Oppervlakkig denken

Zonder dat we het door hebben kiezen we vaak voor de oplossing die voor de hand ligt. Dat bespaart tijd en gedoe. Dat kan een zinvolle strategie zijn, zeker bij terugkerende beslissingen. Maar door deze gewenning kunnen we andere en misschien betere oplossingen over het hoofd zien. We ontwikkelen als het ware blinde vlekken.
 
Een goede manier om je daarvan bewust te worden is door op zoek te gaan naar een denkpartner. Dat is iemand wiens oordeel je vertrouwt maar die je toch een beetje kan uitdagen. Een kritisch denkende collega bijvoorbeeld die niet altijd staat te klappen als je een leuk idee hebt. Dit soort mensen is van onschatbare waarde. Niet omdat ze per se gelijk hebben, maar omdat ze je kunnen helpen je denken aan te scherpen waardoor je uiteindelijk betere beslissingen gaat nemen.

Beslissen vanuit vrijheid en vertrouwen

Ons brein is een fantastisch instrument als we het goed inzetten. Maar vaak zijn we blind voor de valkuilen van het brein. Perfectionisme, pleasegedrag en oppervlakkig denken zijn daar enkele voorbeelden van, maar er zijn nog veel meer. Door ons bewust te worden van die valkuilen kunnen we onszelf stapje voor stapje bevrijden van onbewuste neigingen, zodat we vanuit vertrouwen en vrijheid beslissingen kunnen nemen!

The School of Life, voor mensgerichte impact binnen organisaties. Wij verbeteren de meest ongrijpbare en meest bepalende aspecten van werk. Dit doen wij voor professionals en organisaties.

Door: Frits Philips

Frits Philips

Frits Philips heeft een diepe belangstelling voor ondernemerschap, cultuur, creativiteit en menselijk gedrag. Na zijn studie Japanse taal

Bekijk

Van binnenuit leren leiden

Zelfreflectie is de basisvoorwaarde voor effectief en authentiek leiderschap. Als je je eigen gedrag leert duiden en weet wat je drijfveren zijn, zet je een betere koers uit en krijg je anderen gemakkelijker mee. In onze trainingen en maatwerkprogramma’s leren deelnemers en teams om te werken vanuit hun eigen kracht. Ze erkennen de eigen tekortkomingen en leren daar op een cons

Naar leiderschapsprogramma's

By The School of Life

Deel dit artikel

Vergelijkbaar nieuws