Roman Krznaric: How to Be a Good Ancestor (online event)

*English below

We zijn nu met 7,7 miljard mensen op aarde. Na ons zullen nog vele miljarden mensen meer worden geboren. Wie zijn wij om deze mensen te negeren? Op donderdag 22 april is de beroemde filosoof en geweldige verhalenverteller Roman Krznaric online bij ons te gast om ons te helpen betere voorouders te worden!

Het laatste nieuws, een stroom aan tweets en de bestel-nu-knop vragen voortdurend onze aandacht. Onze eeuw is in de ban van de tirannie van het nu. En, zoals we weten, staat dit kortetermijndenken aan de basis van veel van onze hedendaagse crises. De roep om langetermijndenken groeit dan ook. Maar wat is het? Heeft het ooit gewerkt? En kunnen we het wel?

In dit event en in zijn boek ‘De goede voorouder’, vertelt Roman Krznaric ons dat er nog hoop is. Van de piramides tot zorgstelsels, de mensheid heeft altijd het aangeboren vermogen gehad om plannen te maken voor het nageslacht en acties te ondernemen die nog decennia, eeuwen, zelfs millennia doorklinken. Als we goede voorouders willen worden, is het nu tijd om deze vindingrijke vaardigheid in ere te herstellen en te verrijken.

Het event start met een lezing waarin Roman Krznaric ons laat zien hoe we ons voorstellingsvermogen kunnen uitbreiden tot ver voorbij het hier en nu. Hiervoor verkent hij van alles: het zevende-generatie-denken van inheemse volkeren en politiek bevoegde 'guardians of the future', maar ook de geschiedenis van de Londense riolen en het laatste neurowetenschappelijk onderzoek. Daarnaast geeft hij je praktische ideeën die je in je eigen leven kan toepassen en gaat hij verder in op de onderwerpen die in de Q&A naar boven komen. Dit alles met het doel om erachter te komen hoe we het verwaarloosde, maar unieke menselijke talent voor langetermijndenken nieuw leven in kunnen blazen! 

Dus… Bestel nu je ticket! Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de kinderen van onze kinderen!

Over Roman Krznaric

Roman Krznaric is een publieksfilosoof die schrijft over de kracht van ideeën om de samenleving te veranderen. Zijn laatste boek is De goede voorouder: Langetermijndenken in een kortetermijnwereld. Zijn eerdere internationale bestsellers, waaronder De Wonderbox, Empathie en Carpe Diem Regained, zijn in meer dan 20 talen vertaald.

Na te zijn opgegroeid in Sydney en Hong Kong, studeerde Roman aan de universiteiten van Oxford, Londen en Essex, waar hij promoveerde in de politieke sociologie. Hij was bij de oprichting van The School of Life als docent betrokken en is de oprichter van 's werelds eerste Empathiemuseum. Hij is momenteel een Research Fellow bij de Long Now Foundation.

Roman is door The Observer uitgeroepen tot een van de belangrijkste Britse publieksfilosofen. Zijn werk is van grote invloed geweest op politieke en ecologische changemakers, onderwijshervormers, sociale ondernemers en ontwerpers. Zijn lezingen en workshops brachten hem van een Londense gevangenis tot op het wereldpodium van TED.

En mocht je je afvragen hoe je zijn naam uitspreekt: Krznaric spreek je uit als kriz-NAR-ik (klik op de link voor audio)!

Over de moderator

MoulsariMoulsari Jain is de host en moderator van dit online event. Moulsari is docent bij The School of Life Amsterdam. Ze is ook kunstenaar, ontwerper en creatief ondernemer. Met hulp van kunst, taal, cultuur, psychologie en filosofie, traint en inspireert zij mensen en bedrijven om een langetermijnvisie en -strategie te ontwikkelen, met moed, creativiteit en aandacht voor sociale impact. Dankzij haar multiculturele diplomatieke opvoeding en opleiding heeft ze een unieke aanpak om mensen en ideeën te begeleiden naar ongeziene mogelijkheden.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 22 april
Start: 20:00 uur
Einde: 21:30 uur
Voertaal: Engels
Locatie: Zoom

Tickets

Regulier ticket: € 15,- (+ € 1,14 servicekosten) 
Regulier ticket + terugkijken tot 8 mei 2021: € 20,- (+ € 1,35 servicekosten) 

Bestel je ticket

Roman Krznaric: How to Be a Good Ancestor (online event)

We are now with 7.7 billion people on earth. Many billions more will be born after us. Who are we to ignore them? On Thursday the 22nd of April the famous philosopher and great storyteller Roman Krznaric, will join us online to help us become better ancestors!

We live in an age driven by the tyranny of the now, with 24/7 news, the latest tweet, and the buy-now button commanding our attention. With such frenetic short-termism at the root of contemporary crises, the call for long-term thinking grows every day. But what is it? Has it ever worked? And can we even do it?

In this event and in his book The Good Ancestor, leading public philosopher Roman Krznaric argues that there is still hope. From the pyramids to public health systems, humankind has always had the innate ability to plan for posterity and take action that will resonate for decades, centuries, even millennia to come. If we want to become good ancestors, now is the time to recover and enrich this imaginative skill.

The event will start with a lecture in which Roman Krznaric will reveal how we can expand our imaginations far beyond the here and now. Exploring everything from the seventh-generation thinking of indigenous peoples and politically empowered ‘guardians of the future’ to the history of the London sewers and the latest neuroscience research. In addition, he will give you practical tools you can use in your own life and he will take time to address the questions that are raised in the Q&A. Together we will explore how we can reawaken oft-neglected but uniquely human talents that expand our time horizons and sharpen our foresight! 

So ... buy your ticket now! Not just for yourself but also for our children’s children!

About Roman Krznaric

Roman Krznaric is a public philosopher who writes about the power of ideas to change society. His latest book is The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short Term World. His previous international bestsellers, including The WonderboxEmpathy and Carpe Diem Regained, have been published in more than 20 languages.

After growing up in Sydney and Hong Kong, Roman studied at the universities of Oxford, London and Essex, where he gained his PhD in political sociology. He has been a founding faculty member of The School of Life and is founder of the world’s first Empathy Museum. He is currently a Research Fellow of the Long Now Foundation.

Roman has been named by The Observer as one of Britain’s leading popular philosophers. His writings have been widely influential amongst political and ecological campaigners, education reformers, social entrepreneurs and designers. An acclaimed public speaker, his talks and workshops have taken him from a London prison to the TED global stage.

And if you are wondering how you pronounce his name: Krznaric is pronounced kriz-NAR-ik (click link for audio)!

About the moderator

MoulsariMoulsari Jain will be the host and moderator of this online event. Moulsari is a member of faculty of The School of Life Amsterdam. She is also an artist, designer and creative entrepreneur. Applying art, language, culture, psychology and philosophy, she trains and inspires people and businesses to develop their long-term vision and strategy, with courage, creativity and a commitment to social impact. Influenced by her multicultural diplomatic upbringing and education, she has a unique approach to guiding people and ideas towards unseen opportunities.

Practical Information

Date: Thursday 22 April
Start: 8.00 p.m. CET
End: 9.30 p.m. CET
Language: English
Location: Zoom

Tickets

Recording: € 15,- 

Geen winkelwagen zichtbaar? Klik hier

Koop je tickets voor
Roman Krznaric: How to Be a Good Ancestor (online event)

Recording: € 15,-

wat:
English