Case study

Rabobank-talenten aan de slag met grote transities

Als ambitieuze en mondiaal opererende organisatie wil Rabobank bijdragen aan drie cruciale ontwikkelingen: de voedseltransitie, de energietransitie en de transitie naar een meer inclusieve samenleving. Om die ambitie kracht bij te zetten wil Rabobank haar talenten uitdagen om hun leiderschap en innovatieve denken verder te ontwikkelen. The School of Life ondersteunde dit.

Het verhaal van de Rabobank

Vanuit haar coöperatieve oorsprong is de Rabobank een maatschappelijk betrokken organisatie. Als wereldwijd toonaangevende speler wil zij bijdragen aan cruciale transities rondom duurzame voedselproductie, schone energie en een inclusievere economie.
 

Uitdaging voor Rabobank

Deze ambitie stelt Rabobank voor complexe uitdagingen. Om hiervoor oplossingsrichtingen te vinden is het cruciaal dat de medewerkers de vaardigheden, innovatiekracht en invloed ontwikkelen om het verschil te maken. Meer dan ooit moeten zij het bekende durven loslaten en ruimte maken voor nieuwe, soms onverwachte oplossingen. Dat vergt een creatieve en associatieve geest die niet bang is om het onbekende te verkennen.
 

Waarom koos Rabobank voor The School of Life?

De Rabobank wil medewerkers uitdagen om probleemoplossend en creatief te denken. Daarom besloot zij een partner te zoeken die niet bang is om met een opdrachtgever het onbekende op te zoeken. De keuze viel op The School of Life omdat onze werkwijze anders is dan de meeste opleiders. Door bijvoorbeeld kunst en filosofie te gebruiken en daarmee nieuwe invalshoeken en perspectieven te belichten.
 

De oplossing van The School of Life

The School of Life ontwikkelde in co-creatie met het team van Rabobank het programma Shape (Y)our Future. Daarin doorlopen deelnemers een leerprogramma dat op Theory U is geïnspireerd. In het eerste deel worden deelnemers uitgedaagd om met andere ogen te kijken naar zichzelf en de wereld om hen heen. Vervolgens onderzoeken zij welke belemmerende overtuigingen en aannames uit hun verleden een rol spelen in hun werk en hoe zij zich daarvan vrij kunnen maken. In het laatste deel gaan de deelnemers in groepen aan de slag met een initiatief waarmee zij impact willen maken op de bank en/of de maatschappij.
 
Shape (Y)our Future is opgebouwd uit drie stromen: plenaire workshops, peersessies en individuele coaching. Met de plenaire workshops bieden wij inspiratie en theorie die bijdraagt aan de beoogde mindset-verandering. In de peersessies wordt de theorie met behulp van collega’s verdiept en onderzoeken de deelnemers hoe zij deze kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk. Tijdens de coachsessies kunnen de deelnemers dieperliggende persoonlijke vragen onderzoeken en oplossen. Omdat medewerkers vanuit de hele wereld meedoen wordt het programma online en in het Engels gegeven. Elk cohort bestaat uit circa 200 deelnemers.

Maak kennis en leg je vraag voor

Impact van het programma

Het programma is inmiddels aan de derde editie begonnen en wordt door de deelnemers steevast hoog beoordeeld. Zij waarderen het dat ze de kans krijgen om collega’s van over de hele wereld te leren kennen en met hen te filosoferen over de toekomst van de Rabobank. Ook vinden zij het waardevol om echt uitgedaagd te worden om vanuit andere perspectieven te kijken naar de uitdagingen van de bank, ook al is dat aan het begin soms onwennig. De verdieping van persoonlijke uitdagingen met behulp van hun coach wordt ook als bijzonder leerzaam ervaren en draagt volgens hen bij aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook de opdrachtgever is erg enthousiast. Het programma draagt tastbaar bij aan de strategie Growing a Better World Together.
 

Testimonials

“Werken met The School of Life is een genot! We hebben een partnership gecreëerd op basis van vertrouwen en de resultaten overtreffen onze verwachtingen. De co-creatie resulteerde in een op maat gemaakte online talent-journey.”
 
“Met dit programma hebben we de behoeften van onze talenten halverwege hun carrièrepad ingevuld. Onze changemakers benutten hun volledige potentieel en creëren de transformatie die we van binnenuit nodig hebben. Het programma sluit goed aan bij onze bedrijfswaarden en versterkt daarmee ook onze cultuur.”
– Annemiek Mesland, Rabobank, Chapter Culture, Behavior & Learn

“Het programma is gunstig geweest voor mijn persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling met als belangrijkste voordelen het anders kijken naar dingen/problemen, meer oog hebben voor verschillende perspectieven, het creëren van extra informele netwerken in de organisatie en algemeen stressmanagement.”
– Deelnemer

“Ik heb mijn collega’s geïnspireerd met lessen die ik heb geleerd tijdens Shape Your Future en heb hen aangemoedigd om mee te doen aan de volgende editie van het programma.”
– Deelnemer

“Als steeds meer collega’s deze reis maken, zal het onze organisatie helpen zich aan te passen aan de veranderende wereld en voorop te lopen bij veranderingen.”
– Deelnemer

Case study

The School of Life en ABN AMRO

ABN AMRO heeft een ambitieuze purpose: ‘Banking for better, for generations to come’. Dat vraagt om zelfbewuste en flexibele professionals die de status quo durven uit te dagen, autonoom denken en handelen en impact maken. ABN AMRO vroeg The School of Life een programma te ontwerpen dat jonge talenten helpt deze kwaliteiten te ontwikkelen.

Lees het verhaal

Meer weten over een Partnership met The School of Life?

Een Partnership met ons houdt in dat we samen grondig kijken naar wat er voor je organisatie nodig is. Daaruit ontstaat een plan, dat we continu herijken.