De Connection Journey

Om als team te floreren, ga je je met elkaar verbinden. Dan ontstaan er vertrouwen, motivatie en werkplezier. Teams die zich verbonden voelen, werken bewezen effectiever en bedenken innovatievere oplossingen. Maar mensen verbinden zich niet altijd vanzelf. Daar is aandacht en toewijding voor nodig. Zeker in een tijd waarin we elkaar niet meer dagelijks zien en we steeds meer elektronisch met elkaar communiceren, loont het om te investeren in onderlinge verbondenheid.

De uitdaging van verbinding

We brengen in het dagelijks leven veel tijd door met onze teamgenoten. We werken samen aan dat grote project en gaan af en toe op een uitje. Maar hoe goed kennen we elkaar eigenlijk? Weten we van elkaar wat onze kwaliteiten en uitdagingen zijn? Waar we ons zorgen over maken? Wat ons dwarszit? Waar we van dromen? En voelen we ons ook op ongemakkelijke momenten veilig genoeg om elkaar aan te spreken?

 

Waarom verbondenheid belangrijk is

We verlangen allemaal naar verbondenheid: het is een van de belangrijke psychologische basisbehoeften. Als we ons verbonden voelen, zijn we een onderdeel van een groter geheel waarin wij gezien en gerespecteerd worden. Verbondenheid zorgt ervoor dat we ons gesteund voelen en ons durven uit te spreken als het even wat minder gaat. Ook draagt het bij aan een cultuur waarin nieuwe ideeën gewaardeerd worden, waar teamleden creatief mogen zijn. Een cultuur waarin iedereen van elkaar weet wat diens kwaliteiten en behoeften zijn en waarin een gezamenlijke taal ontstaat om die uit te spreken. In zo’n verbonden teamcultuur ontstaat ruimte voor veerkracht, flexibiliteit én vernieuwing.

 

Wat ga je leren?

In deze Journey krijgen jij en je teamgenoten alles aangereikt om je dieper met elkaar te verbinden. We beginnen met een verkenning van de laatste theoretische inzichten en brengen in kaart wat jullie verwachtingen en behoeften rondom verbinding zijn. We onderzoeken welke ongeschreven regels er binnen het team gelden en hoe deze in de weg zitten bij het creëren van een sterkere verbinding. Jullie oefenen met het uitspreken van behoeftes en verwachtingen en ontwikkelen gaandeweg een gezamenlijke taal die je helpt om gevoelige zaken te benoemen en die een bodem legt onder jullie verdere ontwikkeling. Samen leg je de basis voor flow op het werk, zowel individueel als in teamverband.

 

Wat is een Journey?

Een Journey is een uitgekiende mix van theorie, interactieve workshops en tools. The School of Life ontwikkelde zeven Journeys om essentiële vaardigheden voor moderne organisaties en teams te ontwikkelen. De 7 Journeys bestaan uit fysieke en online bijeenkomsten en worden verrijkt en verdiept met inspirerende content in de vorm van artikelen, video’s en podcasts. Door te experimenteren met nieuw gedrag, daarop te reflecteren en met elkaar in gesprek te gaan, doorlopen de deelnemers leerproces van twaalf weken. Ze ontwikkelen stap voor stap de vaardigheden die de basis vormen van succesvol en plezierig samenwerken.

Maak kennis en leg je vraag voor

Wat is de impact van de Connection Journey?

Teams die de Connection Journey doorlopen, werken toe naar een meer open, psychologisch veilige en inclusieve cultuur. Teamleden voelen zich meer geaccepteerd en gewaardeerd en raken sterker aan elkaar gehecht. Daardoor ervaren zij de ruimte om vanuit hun authenticiteit en intrinsieke motivatie bij te dragen aan het behalen van de team- en organisatiedoelen. Zo ontstaat er als vanzelf meer werkplezier en een haast vanzelfsprekende behoefte en nieuwsgierigheid naar verdere ontwikkeling.
 

Inhoud van de Journey

  • In deze Journey zetten we belangrijke theorieën en methodieken in over teamontwikkeling en communicatie. Psychologische veiligheid, geweldloze communicatie en transactionele analyse zijn daar voorbeelden van.
  • De teamleden brengen casuïstiek uit de eigen dagelijkse praktijk in, onderzoeken deze gezamenlijk en oefenen met nieuwe gespreksvormen.
  • Het team wordt tijdens de gehele Journey begeleid door een vaste docent/coach.

 

Voor wie is de Connection Journey?

De Connection Journey is bij uitstek geschikt voor teams en hun managers die streven naar meer flow in de samenwerking, een meer verbonden en open cultuur en meer werkplezier. Ook nieuwe teams die in korte tijd moeten gaan performen hebben veel baat bij de Journey. Verder is de Connection Journey interessant voor teams die een meer inclusieve en veilige organisatiecultuur nastreven en daar een actieve en pionierende rol in willen spelen.

Meer weten over de Journeys van The School of Life?

Een Journey is een uitgekiende mix van theorie, interactieve workshops en tools. The School of Life ontwikkelde zeven Journeys om essentiële vaardigheden voor moderne organisaties en teams te ontwikkelen.