Klachtenprocedure

Bij deze bieden wij je de procedure voor klachtenafhandeling aan. Indien je een klacht hebt over een dienst van The School of Life of een van de docenten dien je deze schriftelijk in te dienen bij het algemene emailadres van The School of Life Amsterdam: amsterdam@theschooloflife.com

Uiterlijk binnen één week krijg je van ons een bevestiging van ontvangst.

Uiterlijk binnen drie weken nemen wij persoonlijk contact met je op en zorgen wij voor de afhandeling van je klacht.

Mocht de klacht binnen vastgestelde termijn niet zijn afgehandeld en mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan stellen we je hiervan binnen een week op de hoogte.

Mocht je niet tevreden zijn over onze afhandeling dan kan je in beroep gaan bij Fruytier Advocaten te Amsterdam. De uitspraak van Fruytier Advocaten is bindend voor The School of Life.

Je klacht zal uiteraard altijd in vertrouwen worden behandeld. Wij registreren je klacht en de wijze van afhandeling voor de duur van tenminste vijf jaar.