Kurumlar için

Iletisim:

Elvan Omay
Direktör, The School of Life Istanbul
0532 4643899

Iletısım 

Brosuru Indırın

Ebru Nihan Celkan ile Toplumsal Cinsiyet Atölyesi

Neden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği?

Ekonomik ve toplumsal kalkınma için öncelikli gerekliliklerden biri Toplumsal Cinsiyet Eşitliğidir. Birleşmiş Milletler (BM), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini erkek, kadın, kız çocukları ve oğlan çocukları arasında fırsat eşitliği, eşit hak ve sorumluluk dağılımı olarak tanımlamıştır. Birleşmiş Milletler 1970’lerden bu yana “toplumların güçlenmesinin ancak kadınların güçlenmesi ile gerçekleşebileceğini” belirterek farklı Ajansları ile yürüttüğü faaliyetlerle tüm toplumlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin geliştirilmesine çaba harcamaktadır. Bu çabalara son olarak da 2010 yılından bu yana BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) ile daha da güçlü destek vermektedir.

Türkiye, kadın-erkek eşitliği bakımından dünya ortalamasının gerilerinde seyretmektedir. Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nin 2018 verilerine göre 149 ülke arasında Türkiye genel sıralamada 130’uncudur. Aynı değerlendirmede, Türkiye, kadının ekonomiye katılımı ve iş yaşamında fırsat eşitliği alanında 131, eğitimde 106, politikaya katılımda 113, sağlık ve hayatta kalma alanında 67. sırada yer almaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Atölyesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi dünyada kadınların toplumsal hayata her alanda entegrasyonu hızlanırken hem kavramsal çerçeveyi öğrenmek hem de hayatımıza nasıl etki ettiğini anlamak için geliştirilmiş interaktif ve teorik iki kısımdan oluşan bir atölyedir.

Gündelik hayatın, iş hayatının ve sosyalleştiğimiz her alanın Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine uygun şekilde düzenlenmesi, ilişkilerin bu uygunluk çerçevesinde şekillenmesi mümkün ve gereklidir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği belli kuram ve yaklaşımlarla sağlanır.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesinin İçeriği:

§  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği nedir?

§  Cinsiyet Stereotipleri nasıl oluşur?

§  Biyolojik Cinsiyet vs Toplumsal Cinsiyet Nedir?

§  Kadınların ve erkeklerin fırsatlardan eşit yararlanmaları hayata dair sorumlulukları eşit bölüşmeleri hayatımızda neyi değiştirir?

§  Hem iş hem özel hayatımızda eşitliği tesis etmek nasıl mümkün olur?

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi Neyi Değiştirir?

§   Dünyaya bakışımızda paradigma değişimi yaratır

§   Adalet tesisini, adil ve eşit sorumluluk dağılımını sağlar

§   Kişilerde davranış değişikliği yaratır

§   İnsan ilişkilerini, grup dinamiğini güçlendirir

§   Verimliliği ve yaratıcılığı arttırır

§   Kalıplaşmış düşüncelerden sıyrılmayı ve özgürleşmeyi sağlar

 

ATOLYE LIDERI

Ebru Nihan Celkan 1

Ebru Nihan Celkan Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Pazarlama bölümünde tamamladı. 2004 yılında Volvo İş Makinalarında çalışmaya başladı. 2016 yılına kadar Volvo’da satış destek uzmanı, pazarlama uzmanı ve altı yıl süresince Pazarlama, CRM ve Satış Destek Müdürü olarak görev yaptı. 

2007 yılından bu yana oyun yazarlığı yapan Ebru Nihan Celkan, 2012 yılında merkeze oyun yazarını alan çalışmaları ve yeni metinleri arttırmayı hedefleyen buluT’u kurdu. 

Celkan, Sabancı Üniversitesi’nin lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırmaya yönelik “Mor Sertifika” programının ve Kadın Çalışmaları bölümünün “Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Turları” programının performatif hikaye yazımı ve anlatıcılığı atölyelerinin eğitmenlerindendir.