Kurumlar için

Iletisim:

Elvan Omay
Direktör, The School of Life Istanbul
0532 4643899

Iletısım 

Brosuru Indırın

Liderlik

Etkin bir lider sık sık vizyonunu paylaşır, öğrenmek ve büyümek için diğerlerine ilham verir. Bu atölyede liderliğin doğasını ve nasıl dönüştüğüne göz attıktan sonra kişisel tarihimizin varsayımlarımızı nasıl şekillendirdiğini deneyimliyoruz. Güçlü yönlerimize, zaaflarımıza ve kör noktalarımıza odaklanarak diğerleri üstündeki etkimizi anlıyoruz. İlham veren bir vizyon yaratmaktan ekibimizi güçlendirmeye, liderliğin temel zorluklarını inceliyoruz.

Bu online atölyede:

•Liderliğin genel doğasını ve bunun tarih boyunca nasıl dönüştüğünü tartışıyoruz
•Liderliğin kimi zorluklarına gerçekçi bir şekilde bakıp bu durumları nasıl ele alacağımızı konuşuyoruz
•Diğerleriyle ilişkilerimizi geliştirmek için kendimize nasıl daha anlayışlı bir bakış açısı ile yaklaşabileceğimizi öğreniyoruz
•Iç/dış müşterilere ve çalışma arkadaşlarına var olma amacını net bir şekilde aktarmayı çalışıyoruz
•Ekibimizi daha üretken ve verimli kılmak için çalışanlarda ve yönettiğimiz kişilerde güven oluşturmayı çalışıyoruz.
   

TANIM

Güçlü yönlerini ve zaaflarını bilme, özgün liderlik tarzını seçme ve geliştirme ve bunu işinde aktif olarak uygulama becerisidir. 

Bu becerinin varliginin göstergeleri

Liderlik becerilerine sahip çalışanlar güçlü yönlerini ve zaaflarını bilir. Liderlerliğin yalnızlık, sınırları çizme, hayır diyebilme gibi özel zorluklarını farkındadır ve kendine de anlayışla yaklaşabilir. Kör noktalarını tamamlayacak bir ekip oluşturabilir, düzenli geri bildirim ister ve kendi davranışlarını düzenler. Ekibine güvenir ve güven aşılar.

Bu becerinin yoklugunun göstergeleri

Liderlik becerisi olmayan çalışanlar da böyle bir rolde olabilir ya da yöneticilik kariyerine yeni başlamış olabilir. Liderlik tarzını bilinçli seçmeyebilir, daha dürtüsel hareket edebilir. Ekibine karşı çok iyi görünmekten vazgeçmekte zorlanabilir ve otoritesi sorgulanabilir. Delege etmekte zorlanabilir. Kimi zaman da kaba ve acımasız davranabilir, kendi üzerindeki baskıyı altındakilere yansıtabilir.