Kurumlar için

Iletisim:

Elvan Omay
Direktör, The School of Life Istanbul
0532 4643899

Iletısım 

Brosuru Indırın

Inovatif Olmak 

yi bir fikre sahip olmakla o fikri gerçekletirmek bir deil. Bu oturumda iyi bir fikrin yolculuunu inceliyoruz: ilk prototipten,
çalı
ımız kurumdaki kiileri inovasyonun getirdii deiime açık olmaları için yüreklendirmeye; izlenmesi gereken yolu tartııyoruz.

Bu atölyede:

  • novasyonun bulunduumuz sektör, kurum ve takım için niye önemli olduunu kefediyoruz

  • novasyonun önündeki olası psikolojik ve organizasyonel engelleri tartııyoruz

  • Kurumumuzun temel var olma amacını göz önüne alarak, potansiyel yeni inovasyon alanlarını tespit ediyoruz.

  • Tasarımların prototipini oluşturmayı ve bunu paydaşları ikna edecek şekilde sunmayı çalışıyoruz.

  • Organizasyonda değişime en iyi nasıl liderlik edebileceğimizi ve diğerlerini değişim fikrine açık olmaları için nasıl destekleyebileceğimizi çalışıyoruz.

   

Tanim

yi fikirleri daha da gelitirme, hayata geçirme ve özellikle de bir takıma ya da organizasyona yenilikçi deiim sürecinde liderlik etme becerisidir.

Bu becerinin varliginin göstergeleri

novatif çalıanlar sıklıkla liderlik rollerinde bulunur. Özgüvenli, sorumluluk ve risk almaya istekli, hatta ii gelitirmek için baarısızlıı göze alabilen kiilerdir. Farklı fikirlere ve düünme biçimlerine açıktır. Takıma yenilikçi deiimde liderlik etmek için, deiimi aktif olarak destekler ve deiime adapte olma becerileri ile rol model olur.

Bu becerinin yoklugunun göstergeleri

Esnek olmaktan ziyade katı düünme tarzında gözlemlenebilir. Böyle çalıanlar organizasyondaki deiimler karısında üphe ve kaygılarını bir kenara koymakta zorlanır. Potansiyel inovasyon hakkındaki tartımalarda fırsatların deil sınırların altını çizer. Pasif yaklaımları inovasyon sürecini yavalatabilir. Yeni fikirlerin hayata geçirilmesinde liderliği başkalarına devretmeye eğilimlidir.