Gülüstü Salur

Gülüstü Salur

Gülüstü Salur 1991 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1992-1998 yılları arasında İTF Nöroloji Anabilim dalında ihtisas yapmış ve Davranış Nörolojisi Hareket Bozuklukları yan dal eğitimi almıştır. Alzheimer Derneği’nin kurucularından olan Dr Salur, TEV Dr Orhan Birman yurt dışı tıp bursu ile Chicago Northwestern Üniversitesinde (Prof Marsel Mesulam mentörlüğünde) 1998-2002 arasında  Alzheimer hastalığı konusunda ileri eğitim görmüş ve araştırmacı olarak çalışmıştır. İstanbul’a döndüğüden beri serbest hekim olarak Kognitif Nöroloji, Demans ve Hareket Bozuklukları alanında ağırlıklı olarak yaşlı hastalara hizmet veren Dr Salur’un araştırma alanları  nöropsikolojik testlerin standardizasyonu, dijitalleşmesi, teknoloji, sağlık ve yaşlılık çalışmalarıdır.  Dr Gülüstü Salur Yaşlılıkla ilgili  konulara adanmış bir grupla birlikte 2014 yılında  65+ Yaşlı Hakları Derneği’ni kurmuştur. Klinik, araştırma faaliyetleri dışında dernek çalışmalarının bir parçası olarak çeşitli üniversitelerde misafir olarak dersler vermekte, kitap bölümleri yazmakta, belediyeler başta yaşlılara hizmet veren tüm kurumlarla işbirliği geliştirmekte, yaşlı hukuku,  yaşlılık ve finansal farkındalık, geroteknoloji ve dijital kapsayıcılık ve yaşlı dostu yaşam ve yerleşim gibi alanlarda  yapılan çalışmalara da aktif olarak katılmaktadır.