Modern Yasam Ruh Sagligimizi Bozuyor Mu?

Modern yaşamın iyi yanları saymakla bitmez (sağlık hizmetleri iyidirotomobiller daha güvenlidirkilometrelerce ötedeki sevdiklerimize kolayca ulaşabiliriz). Ancak aynı zamanda bizi kaygı ve depresyona açık hale getirir.

 

 modern hayat ruh saglgmz bozuyor mu 1

 

Modern yaşamın bazı özellikleri ruh sağlığımızı bilhassa yıpratırHer biri için toplum olarak eyleme geçirebileceğimiz bir çözüm vardır ve ancak önce bu özellikleri yakından tanımamız gerekir:

1. Liyakat:

Toplum gerekli yeteneğe ve enerjiye sahip olduğu sürece herkesin başarılı olacağını söylerBu bir yandan özgürleştirici ve güzel bir düşünce olsa da bir yandan her başarısızlığın bir talihsizlik değil, bir yetenek eksikliği ya da tembellik emaresi olduğu mesajını iletirEğer en tepedekiler, başarılı olmayı hak ettiyse bu demek olur ki en diptekiler de muhakkak başarısızlığı hak etmişelerdirToplum yoksulluğu dahi bir sorundan çok bir bela gibi, başarısız olanları ise şansı yaver gitmemiş insanlardan çok başarısızlığa mahkum insanlar gibi görür.

Bu sorunun devası, toplumun iki temel inanca yatırım yapmasıdırbirincisi, başarının yalnızca yetenek ve çabaya dayanmadığını gösteren şansa, diğeri ise iyi ve düzgün insanların da başarısız olabileceğini, bu yüzden küçümseme yerine anlayışa ihtiyaçları olduğunu gösteren trajediye inanmaktır.

2. Bireycilik:

Bireyci bir toplum,  her şeyin bireyden ve onun başarılarından ibaret olduğunu, herkesin ayrıcalıklı bir geleceğe sahip olabileceğini ilan ederToplumun ve grupların bir önemi yoktur. Topluluklar, umudu olmayalar içindir. ‘Sıradanolmak bir lanet kabul edilirBu düşünce de, istatistiklere bakacak olursak çoğumuzun başarısızlığa gömüleceği anlamına gelir.

Çözüm, günlük yaşamdaki ufak güzelliklerin ve sessiz kahramanlıkların tadına varabildiğimiz sıradan ama kaliteli bir hayat kültürüdür.

3. Sekülerlik:

Seküler toplumlar,  kendileri dışında ve kendilerini aşan hiçbir şeye inanmazlarDinler, eskiden bizi önemsiz meselelerden uzak tutmaya ve statü mücadelelerimizi bir perspektife yerleştirmemize yardımcı olmaya yarardıOysa şimdilerde her şeyi zaferlerden ve mağlubiyetlerden ibaret gören insanlıkta hayranlık duyguları uyandıracak ve evrende ne kadar küçük bir yerimiz olduğunu anlamamızı sağlayacak bir şey kalmamıştır.

 

 modern hayat ruh saglgmz bozuyor mu 2

 

Bu durumun çaresi, kişisel acılarımıza şefkat ve tevazu yüklü bir perspektifle bakmamıza yarayacak kaynakları düzenli olarak kullanmaktır:  müzikgüzel bir gece gökyüzündeki yıldızlaruçsuz bucaksız çöller ya da engin denizler bizi yatıştıracak bir alçakgönüllüğe davet eder.

4. Romantizm:

Romantizm felsefesi, dışarıda bizi yüzde yüz mutlu edebilecek çok özel bir insan olduğunu ve onu bulmamız gerektiğini söylerOysa hepimiz birçok iyi özelliği olan ama birçok açıdan da birlikte olması zor insanlarla, ortalama ilişkilere katlanmak zorunda kalıyoruzRomantizmin bize aşıladığı beklentilerle kıyaslayınca bu ilişkiler bize felaket gibi görünür.

Çözüm, işlerin ters gitmediğini, aslında gerçek olmayacak bir hayale inandırıldığımızı kabul etmektirBunun yerine beklentilerimizi aşk yerine arkadaşlık ve sevgi üzerine kurmamız gerekir. 

5. Medya:

Medya hayatlarımızda oldukça fazla yere ve saygınlığa sahiptir. Ancak dikkatimiz çoğunlukla bizi endişelendiren, panikleten ve öfkelendiren konulara çekerken bunlar üzerindeki kontrolümüzü ve kişisel bir eylem alma şansımızı yok sayarİnsan doğasının en kötü yanlarını gözler önüne sererken daha yaygın olan iyi yönlerimizi, sorumluluk duygumuzu ve onurlu davranışlarımızı görmezden gelirKimi durumlarda bizi bir linç kültürünün eşiğine kadar sürükler.

Çözüm, kolektif bir öfke yaratacak şekilde günah keçileri ve simgesel düşmanlar sunmaktansa çözüm üretmeye odaklanan ve bize en önemli haberlerin kendi hayatlarımızdan ve kişisel deneyimlerimizden geldiğini hatırlatan haberlerdir.

6. Mükemmellik: 

Modern toplumlar her anlamda doyumlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat sürmenin bizim elimizde olduğunu her fırsatta vurgularBu yüzden de zayıf hissettiğimiz, hayatımızı boşa harcadığımızı düşündüğümüz anlarda kendimizi hırpalamaya başlarız.

Bunun çaresi, mükemmelliğin mümkün olmadığını, ruhsal dengemizin bir miktar (hatta kimi zaman fazlaca) sarsılmış olmasının insan olmanın kaçınılmaz bir getirisi olduğunu ve her şeyden çok oturup korkularımızı ve kırılganyanlarımızı konuşabileceğimiz iyi dostlara ihtiyacımız olduğunu bize hatırlatan bir kültürdür.

 modern hayat ruh saglgmz bozuyor mu 3

 

Modern yaşamda, yaşadığımız psikolojik stresisebepleri, ne yazık ki ihtiyaç duyduğumuz çözümlerden daha bol ve daha etkindirModern zamanlarda doğmuş olmanın bedelini ödediğimiz için biraz olsun merhameti hak ediyoruz. Gerçek kaygılarımızın ve acılarımızın kayağını fark etmeye başladığımızda bireysel olarak ve toplum olarak çözüm kapılarının da bize birer birer açılacağı umudunu taşıyoruz. 

 

 

Recent entries