CALISMANIN IYI YANLARI

Çalışmanın iyi yanlarını yalnızca para ve statü bakımından düşünmeye alışkınız ve çalışmanın bize getirebileceği - ne kadar mütevazı olursa olsun - bir yığın başka faydayı unutmaya meyilliyiz. Çalışmanın, materyal kazancın dışındaki bazı faydalarını açıklığa kavuşturmak için çeşitli bir yelpazeden insanlarla işleri hakkında mülakatlar yapmak üzere dünyayı dolaştık ve yanıtlardan yola çıkarak kısa bir derleme yaptık.

1. İnsanlığa Yardım Etmek

Başkalarına yardım etmek istiyoruz; çalışmanın temel hazzı, emeğimiz yoluyla etrafımızdaki insanların hayatlarını iyileştirebileceğimiz duygusudur. Klasik ekonomistlerden kendimizi öncelikle bencil olan yaratıklar olarak görmeyi öğrendik. Daha şaşırtıcı olansa bizim gibi insanlar için bir şeyleri daha iyi kılmanın kişisel olarak bu kadar memnun edici olmasıdır. Neyse ki, yardım etme biçimimiz muazzam bir zeka ya da araç içermek zorunda değildir. ‘İnsanlığa yardım etme’ ifadesi insanın ileri tıpla ya da borç hafifletme ile uğraşabileceğin izlenimini uyandırıyor. Fakat Birmingham’da küçük bir dükkanda bir gazete satıcısı bile her gün, ufak yollarla, yoluna çıkan insanlara yardımcı olabilir.

2. Kimlik

Hangi mesleği yapacağını bilmek her genç insanın yüzleşmesi gereken en zor sorulardan biridir. İdeal olarak, bir meslek ve kişinin karakteri arasındaki uyum insanın benliğinin en iyi versiyonunu ortaya çıkarır; meslek gizli eğilimleri geliştirmeli ve bireyin ilerlemesine yardımcı olmalıdır. İş kimliğe giden yoldur. 

3. Sosyallik

İş diğer insanların iyi yanlarından bazılarına rastlayabileceğimiz bir yapı sağlar. Temas sınırlıdır ve mesleki davranış kodları birbirimize yüklediğimiz taleplerin kişisel hayatta olduğu kadar zorlayıcı olmamasını dayatır. 

4. Kontrol

Dünya genel olarak, kendi irademizi ona kabul ettirme arzumuza direnir fakat çalışırken  - sınırlı bir alanda - bir şeylerin ustası haline gelebiliriz. Mesela bir çiftçi, kendi toprağında hayvanlar ve doğa üzerinde sevecen bir hüküm sürer.

5. Daha İyi Bir Benlik

İdeal olarak, iş, en iyi özelliklerimizden bazılarının özü olan şeyler yaratmaya davet eder bizi: sabrımız, zekamız ya da yaratıcılığımız gibi. Bunun büyük bir sanat ya da bilim anlamına gelmesi gerekmez. Basit bir terzi bile, müşterilerinin giysilerine kendisinin en iyi özelliklerini katıyor.

6. Anlam

Bir meslek, bir başkasının hazzını artırdığında ya da acısını azalttığında anlamlı hale gelir. Bir beyin cerrahı dünyadaki en anlamlı mesleklerden birine sahip olmanın ayrıcalığının farkında olmalıdır.

Başka bir örnek olarak Moğolistan’daki bir mimar toplumun göçebe hayattan yerleşik şehir hayatına geçişine yardımcı olmanın onurunu yaşayabilir.

7. Haysiyet

Kendimize ait bir meslekle bir nebze haysiyetin tadına varabiliriz. Yaşadığımız toplumdan saygı görürüz, başkalarının hayatlarına katkıda bulunabiliriz, bir rolümüz olur. 

8. Büyüme

Pek çok iş ancak zekamız meşgul olduğu ve becerilerimiz uygulandığı sürece, büyüdüğümüzü hissettiğimiz sürece katlanılabilirdir. 

Recent entries