Ask Nedir?

Aşkı aslında anlamadığımız halde anladığımızı sanıyor olmamız belki de hastalıklı bir durum. 

Aşk hakkında çok fazla konuşuyoruz doğal olarak. Ancak bu konuşmalar, genellikle birisinin güzelliğine, zekasına ya da gücüne odaklı birkaç ay süren baş döndürücü bir duygu yoğunluğu olduğu çerçevesinde.

ask nedir 1

Batı’da aşka dair en ikna edici tartışma Nasıralı İsa’dan çıkmıştır ki ‘inanmadığınızda’ onun söylediği her şeyi görmezden gelmenin bu kadar kolay olması bir talihsizliktir.

Belki de ihtiyacımız olan yeni bir aşk felsefesi, daha doğrusu güçlü bir seküler aşk dinidir.

ask nedir 2

Aşkı yeniden tanımlamak için şu yedi bileşeni kullanabiliriz: 

YARDIMSEVERLİK

Aşk, her şeyden öte, başkalarındaki ve kendimizdeki yenilmiş, rezil olmuş, kalbi kırılmış, sevimsiz, kızgın ve sersem yönlere cömertlik ve nezaketle yaklaşmak demektir. Aşk, güce hayran olmak değildir; sempatimizi en beklenmedik yöne yönlendirmektir: bozulmuş, kaybolmuş ve parçalanmış olana ve nefret edebileceğimiz, gücenebileceğimiz ve korkabileceğimiz şeylere. Herkes mükemmele yönelik bir alaka dile getirebilir; sevmekse hatalara ve normal dışı olanlara yönelik etkin bir yardımseverlik göstermektir. Bir gün, hepimiz başkalarının yardımseverliğine ihtiyaç duyacağız. Şu ya da bu şekilde, dizlerimizin üzerine çökeceğiz ve insanların, bariz yenilgilerimizi görmezden gelirken daha gizli erdemlerimizi aramalarına ihtiyacımız olacak.

HAYAL GÜCÜ

Hayal gücü ile sevmek, daha derinlemesine, hiddet, alaycılık ya da kırılganlığın olduğu, sınırların ihlal edildiği yere bakmak ve bir insanı buraya getiren acı ve sefalet üzerine düşünmektir. Hayal gücü ile sevmek, başkalarının neden bu şekilde davrandıklarına dair nedenleri daha iyi bulabilmektir. Hayal gücüne sahip olan aşk, bir yerde hepimizin ümitsiz olduğunu bilir: çaresizliği arar ve onu kederli bir nezaketle iyileştirir.

NEZAKET

Toplumsal adalet için savaşan, daha iyi bir dünyayı var etmeye kararlı olan çok fazla insan var. Düşmanlarını ifşa ediyorlar ve davalarından eminler ama bu yolda nazik olmayı unutmak gibi kaçınılmaz bir alışkanlıkları var. Onların başkalarındaki kötülüğü ifşa edişlerinde merhamet, tevazu, incelik ya da zarafet gibi kıymetli niteliklere pek rastlanmıyor. Haklı ya da adil olmak yeterli değil; nazik olmak herkesin hatta günahkarların bile (bir bakıma özellikle onların) süregiden bir sempati ve merhameti hak ettiklerini bilmektir. Birinin yanlış yapıyor olması nezaketi elden bırakma hakkını bulmamız için bir neden değildir.

BAGISLAYICILIK

Affetmek demek, bizim de kendimizce öteki kadar suçlu olduğumuzu bilmek demektir. Hepimizin ne olduğunu düşünecek olursak, birbirimize müsamaha göstermekten başka bir seçeneğimiz yok. Elbette yanıldık, düşüncesizce ve yanlış davranışlarda bulunduk. Fakat bu, aşkı sonsuza dek geri çekmek için bir geçerli bir sebep değil. Kendimizi beğenmeyi bıraktığımızda, yani kendi kalplerimizin daha karanlık kısımlarını kavrayacak kadar cesur olduğumuzda affetmeyi öğreniriz.

SADAKAT

Sevmek insanlara (bu kendimiz de olabiliriz), kalabalıklar aynı fikirde olmadığında da sadık olmak demektir. Dışarıda kızgın kalabalık yuhalıyor olabilir fakat biz metanetle ve dirençli bir inançla aynı tarafta olmaya devam etmeliyiz.

COMERTLIK

Aşk dolup taşar. Yalnızca bir kişiyi sevmekle ilgisi yoktur, henüz tanıştığınız birinin, başka bir ülkedeki yabancıların, toprağın, bitkilerin, ekin kurtlarının, evdeki yarasaların ve penceredeki, gece çökmeden ölmüş olabilecek bir güvenin sevgisini de kapsar.

SABIR

Başkalarının beklentilerimizi hemen karşılamasını isteriz. Fakat gerçek sevgi insanlara olgunlaşmaları ve gelişmeleri, yanlış yapmaları, başka bir yöne gitmeleri için zaman tanımak, onlara bağırmak yerine kendi hızlarında, kendilerini geliştirmeleri için şans vermek demektir.

Eğer yukarıdakilerden bazılarına tüm kalbimizle inanırsak kime oy verdiğimiz ya da davamızın ne olduğunun bir önemi olmayacaktır, yardımcı olan şeyin bir parçası sayılabiliriz.

ask nedir 3

Romantik sevgiyle şimdiye kadar işimizin neredeyse bitmiş olması gerekir. Bakış açımızı bu tür bir sevginin zorluğuna çevirmeliyiz. Yine de hala yolun başında olmamız şaşırtıcı değil, insan olma yoluna daha yeni çıkıyoruz.

 

 

Recent entries