Ype de Boer

Ype de Boer

Ype de Boer is filosoof, schrijver en docent. Hij schrijft over het samenspel van leven en denken, en verkent de raakvlakken tussen filosofie, literatuur en kunst. In augustus verscheen zijn boek Het erotisch experiment. Eind 2017 debuteerde de Boer met Murakami en het gespleten leven.