Serge Ornelis

Serge Ornelis

begon zijn loopbaan als officier bij Defensie. Gefascineerd door de vraag “Hoe te leven?” ontwikkelde hij een vergaande interesse in filosofie, psychologie en geschiedenis. Daarmee groeide het besef dat antwoorden uit boeken ons kunnen inspireren, maar dat het erop aankomt die inspiratie vorm te geven in ons leven. Daarom is Serge in 1994 training gaan geven in conflicthantering, leiderschap en timemanagement. Daarbij wil hij mensen helpen concrete antwoorden te ontwikkelen op vragen die hen bezighouden.

Daarnaast geeft hij historische en filosofische rondleidingen.

Momenteel ontwikkelt hij een project rond tijdsbeleving en tijdsinvulling waarbij hij zich de volgende vraag stelt: “Hoe kan je aan de ratrace ontsnappen en toch met je twee voeten in de tijd van vandaag staan?”.

Serge woont in Antwerpen, is gehuwd en heeft twee kinderen.