Martin Cohen

Martin Cohen

is een Brits filosoof, hij is sinds 1995 hoofdredacteur van het blad The Philosopher en auteur van boeken als Philosophy for Dummies, 101 Philosophy Problems , 101 Ethical Dilemma’s en Philosophical Tales, een alternatieve geschiedenis van de filosofie .  Hij is een vurig bepleiter van het doorbreken  van de mystiek rond filosofie, om het toegankelijker te maken voor iedereen. En neen, uit de doeken doen hoe ook Grote Denkers kleine kantjes hadden, doet niets af aan hun indrukkende ideeën, wel integendeel, vindt Cohen. Door hen beter te leren kennen, begrijpen we hun stellingen beter en stellen we hun werk nog meer op prijs.