Johan Braeckman

Johan Braeckman

is doctor in de Wijsbegeerte, doceert aan de Universiteit Gent en doet onderzoek naar wijsgerige problemen rond de evolutietheorie en neurowetenschappen. Hij schrijft boeken over de geschiedenis van de wijsbegeerte, toegepaste ethiek en culturele aspecten van wetenschappelijk en kritisch denken. Hij kreeg in 2013 de Loopbaanprijs van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, omdat hij als geen ander de kunst verstaat om wetenschappelijk en filosofisch denken op een bevattelijke en onderhoudende manier onder de aandacht te brengen. Onderwerpen zoals Charles Darwin, evolutietheorie, pseudowetenschappen, bio-ethiek, wetenschap & religie en kritisch denken liggen hem na aan het hart. Wat dat kritisch denken betreft: hij is actief lid van SKEPP, een vzw die buitengewone beweringen kritisch onderzoekt. Want buitengewone beweringen vragen om buitengewone bewijzen.