Daan Roovers

Daan Roovers

is voormalig hoofdredactrice van Filosofie Magazine, treedt veelvuldig op als debatleider, interviewster, spreekster en ‘stand-up philosopher’. Ook is ze docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze ontwikkelde samen met anderen onder meer de Maand en de Nacht van de Filosofie, de Denker des Vaderlands, en de G8 van de Filosofie. Investeren in individuele en collectieve denkkracht is haar voornaamste drijfveer. Samen met René Gude schreef zij De kleine geschiedenis van de filosofie. Haar meest recente boek is Mensen maken: nieuw licht op opvoeden.