Brennan Jacoby

Brennan Jacoby

is filosoof en vertrouwensconsulent. Vanuit zijn woonplaats Londen helpt hij mensen en bedrijven de juiste vragen te stellen, weloverwogen antwoorden te zoeken en meer vertrouwen op te bouwen. Zijn doctoraatsonderzoek schreef hij over vertrouwen en verraad. Hij ging op zoek naar wat het voor mensen en bedrijven betekent om betrouwbaar te zijn. Sindsdien mag hij zich ‘dokter in de filosofie’ noemen en blijft hij op een praktische manier bezig met het thema vertrouwen door workshops, advies en lezingen. Brennan is docent in The School of Life Londen.