A workshop you wish your parents had visited (and your children happy when you do)

Tijdens dit special event bespreekt Philippa Perry manieren hoe je kan bouwen aan de band met je kind en wat er in de weg kan staan. Zo vindt ze het essentieel om bewust terug te gaan naar je eigen jeugd. Deze komt, of je wilt of niet, toch onvermijdelijk om de hoek kijken. Opeens weet je weer hoe het voelde om naar je kamer te worden gestuurd. Of ben je geïrriteerd als je kind weigert om aan tafel te komen zitten (terwijl je zo lekker gekookt hebt). Als je je hierop voorbereidt, kan je de goede kanten van jouw eigen opvoeding meenemen, de minder goede kanten achter je laten en je concentreren op de relatie die jij met je kind wilt.

Tijdens deze klas 

 • Hoe je je kind leert zijn/haar gevoelens uit te drukken en te accepteren
 • Waarom het geen zin heeft om boos te worden (en wat je kan doen als je het toch bent)
 • Wat er achter verschillende soorten ‘onwenselijk’ gedrag van kinderen ligt
 • Waarom het belangrijk is om terug te gaan naar je eigen jeugd – hoe moeilijk dat soms ook is
 • Dat we allemaal fouten maken én hoe je die vervolgens weer goed kunt maken

Voor wie?

Philippa Perry toont wat er echt toe doet, en geeft een klas over opvoeden voor ouders met kinderen van alle leeftijden én voor toekomstige ouders. Ook kan je, als je durft, je eigen ouders meenemen en samen onderzoeken wat jullie van jouw jeugd kunnen leren.

Over Philippa Perry

Philippa Perry is psychotherapeut, schrijver, presentator en programmamaker bij de BBC en Channel 4 en verbonden aan The School of Life. Eerder schreef ze voor ons How To Stay Sane, maakte ze de felgesmaakte graphic novel Couch Fiction over psychotherapie. Dit jaar verscheen bij Penguin haar boek The Book You Wish Your Parents Had Read waarin ze op basis van wetenschappelijk onderzoek, haar ervaring als psychotherapeut en als moeder, advies geeft over hoe je een goede relatie met je kind(eren) kan creëren. Ze woont in Londen met haar echtgenoot, de kunstenaar Grayson Perry, met wie ze een volwassen dochter heeft.

Op 8 oktober komt de Nederlandse vertaling uit (uitg. Balans - €22,99) met de titel Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen. Deelnemers aan de klas ontvangen 10% korting op de aankoop van dit nieuwe (Nl.) boek.

Programma

14.30 Welkom
15.00 Start 
17.00 Einde 

Locatie

The School of Life Antwerpen
Munthof, Muntstraat 2
B-2000 Antwerpen  

Onze Shop & Café

Wie niet kan denken op een hongerige maag, onze shop & café is open van 10.00 tem 18.00.

The most important thing you need to know as a parent, is how to build a good relationship with your child, says psychotherapist Philippa Perry. How do you deal with his/her feelings - the positive ones as well as the inevitable outbursts of sadness or anger? How do you talk to your child? And how do you make sure that you don't cross your own boundaries? 

During this event Philippa Perry will show you different ways in which you can create a strong bond with your child and will show you what might get in the way. She emphasises, for example, that it is essential to consciously go back to your own youth. Because, whether you like it or not, you will inevitably be confronted with it. Suddenly you remember what it felt like to be sent to your room, or suddenly you are disproportionately annoyed when your child refuses to sit at the table (after you made his/her favourite dish). If you are prepared for this, you can take the good aspects of your own upbringing with you, leave the lesser ones behind and concentrate on the bond you want to build with your child. Philippa Perry will help you see what really matters.

During this event 

 • How you can teach your child to express his/her feelings and how to accept them
 • Why it is of no use to get angry (and what you can do if you are angry anyway)
 • What lies behind different types of 'undesirable' behaviour of children
 • Why it is important to go back to your own childhood - no matter how difficult this might be
 • That you are inevitably going to make mistakes and how you can repair them

For whom is this event? 

This event is meant for parents of children of all ages and for future parents. You can also, if you dare, take your own parents with you to explore together what you can learn from your youth.  

About Philippa Perry

Philippa Perry is a psychotherapist, writer, presenter at the BBC and Channel 4 and linked to The School of Life. She wrote How To Stay Sane for us, published earlier the celebrated graphic novel Couch Fiction. This year Penguin published, to great acclaim, her book The Book You Wish Your Parents Had Read (and Your Children Will Be Glad That You Did) in which she gives advice on how to create a good relationship with your child(ren) on the basis of scientific research, her experience as a psychotherapist and her experience as a mother. She lives in London with her husband, the artist Grayson Perry.

On October 8 the Dutch translation of the book will come out (Balans - €22,99). Ticket holders receive a 10% discount on the Dutch version of the new book.

Timetable

2.30 pm Welcome
3.00 pm Start
5.00 pm End

Venue

The School of Life Antwerp
Munthof, Muntstraat 2
B-2000 Antwerp  

Our Shop & Café

Hungry? Our cafe & shop are open from 10 am to 6 pm.

Koop je tickets voor
A workshop you wish your parents had visited (and your children happy when you do)

€35

wat:
Special Event
wanneer en waar:
 • Sat 19 Oct 2019