The School of Life Antwerpen 
voor Business

The School of Life is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor het ontwikkelen van emotionele intelligentie.
We leren de emotionele vaardigheden die nodig zijn om te gedijen in de moderne economie.

De Leiding Nemen

Het ontwikkelen van authentiek leiderschap is in deze tijd cruciaal als we betrokkenheid en resultaten voorop willen stellen. In deze workshop focussen we op wat nu eigenlijk een goede leider is en wat een goede leider maakt. We houden rekening met onze sterke en zwakke punten en blinde vlekken. We pakken belangrijke leiderschapsuitdagingen aan; zoals het uitdragen van een inspirerende en aanstekelijke visie, het met vertrouwen overdragen van verantwoordelijkheid en het versterken van je team.

In deze twee uur durende workshop

  • bespreken we eigenschappen van authentiek leiderschap en bekijken we hoe dit in de loop ter tijd veranderd is.
  • werpen we een realistische blik op gekende leiderschapsprocessen en bekijken we hoe we dit zelf aan zouden kunnen pakken.
  • zoeken we manieren om onszelf met vriendelijkheid en compassie te benaderen zodat we ook onze relaties met anderen kunnen verbeteren.
  • leren we om duidelijk met klanten en collega’s te communiceren.
  • bouwen we een productiever personeelsbestand op door vertrouwen te tonen in werknemer en ondergeschikte.

“The secret to creativity is knowing how to hide your sources.”
Cyril Edwin Mitchinson Joad