The School of Life voor organisaties

Neem contact met ons op om de behoefte van jouw organisatie te bespreken:
E: zakelijk@theschooloflife.com
T: 020 22 00 080

Bekijk de brochure met ons aanbod voor persoonlijke ontwikkeling in organisaties. 

Brochure

Case Study: Traineeship voor ABN AMRO

In een tijd van disruptie en ingrijpende maatschappelijke veranderingen wilde ABN AMRO een nieuw soort traineeship. The School of Life ontwikkelde voor de bank een eigentijds programma dat aansluit bij hun nieuwe purpose, Banking for better, for generations to come; een programma dat trainees de vrijheid geeft om hun ontwikkeling -en de ontwikkeling van de bank- in eigen hand te nemen.  

De vraag

Aan de basis van de vraag lag de transformatie die ABN AMRO momenteel doormaakt. Sinds de crisis is de bank zich steeds meer gaan richten op haar maatschappelijke taak, wat tot uitdrukking komt in de nieuwe purpose: Banking for better, for generations to come. Als gevolg van die transformatie zet de bank in op een nieuw type medewerkers. Professionals die een diep specialisme combineren met een brede blik. Die het zelfvertrouwen en ondernemerschap hebben om de status quo te challengen. En die voldoende flexibel en veerkrachtig zijn om het hoofd te bieden aan de ingrijpende veranderingen die hen vermoedelijk staan te wachten. 

De opdracht had nog een extra uitdaging: ABN AMRO wilde dat talenten de regie zouden nemen over hun eigen ontwikkeling. Een ‘one size fits all’ traineeship is niet meer van deze tijd. Iedereen heeft een eigen leerbehoefte, dus is het zinvoller om een programma op maat samen te stellen.

Het programma

In een serie sprints gaven we samen met het team van de bank vorm aan het persoonlijke deel van het programma, dat de naam Boost Your Growth zou krijgen. Niet alleen onze samenwerking was agile, ook het traineeship werd volgens dezelfde principes opgebouwd. Het is opgedeeld in sprints van telkens een kwartaal met een kick-off, verschillende stand-ups en een review.

In elke sprint staat een thema centraal. Bijvoorbeeld de cultuur binnen de organisatie of de maatschappelijke context waarin de bank opereert. Daarnaast bepalen deelnemers aan het begin van de sprint aan welke persoonlijke onderwerpen zij willen werken. Van zelfvertrouwen tot empathie. Van communiceren tot innoveren. Bijzonder aan dit programma is dat de trainee zelf bepaalt welke boosters – workshops en talks uit het open aanbod van The School of Life – worden gevolgd. Daarnaast verdiept het talent zich in de strategie van de bank op verschillende manieren. It’s up to them!  

Het resultaat

Inmiddels zijn de eerste paar groepen begonnen aan Boost Your Growth. Uit de eerste evaluaties maken we op dat de trainees enthousiast zijn. Zij worden op een manier uitgedaagd die ze niet gewend zijn: ze worden geprikkeld om zelf na te denken, ondernemend te zijn en eigenaarschap te nemen. Natuurlijk gaat dat niet van de ene dag op de andere. Maar door met elkaar en met de stakeholders te reviewen waar zij tegenaan lopen bij hun opdrachten, leren zij dat ze niet de enigen zijn en dat ze van elkaar kunnen leren.

Wat vanuit ABN AMRO vooral gewaardeerd wordt is dat het programma goed aansluit bij hun nieuwe purpose. Het wordt gezien als een belangrijke tool die de huidige transitie ondersteunt. Dat is per definitie een langetermijnproject, en wij zijn er bijzonder trots op dat wij mogen meewerken aan deze belangrijke missie.

Ook de samenwerking bevalt goed. Dankzij de agile opzet evalueren we continu het programma en passen we aan waar nodig. Zo bieden we samen een programma dat volledig aansluit bij de huidige behoeftes en veranderingen in de maatschappij.