Stop Focusing - the benefits of distraction

* English below

Focus! Trainers schreeuwen het naar hun sporters, studenten verlangen er naar tijdens hun examens; we zijn er als maatschappij wanhopig naar op zoek. Iedereen heeft een diepe concentratie nodig, een doel om naar te streven, een flow. Wie gefocust is zit op de weg naar succes. Toch?

We focussen veel te veel. We dwingen onze hersenen constant om met een tunnelvisie naar de wereld te kijken en zich van alles daarbuiten niets aan te trekken, terwijl we eigenlijk op ons best zijn wanneer we de hele situatie kunnen overzien. Sommige van de beste ideeën zijn ontstaan door met compleet iets anders bezig te zijn en te veel focus maakt dat we belangrijke veranderingen niet aan zien komen.

Srini Pillay laat ons het belang zien van ontfocussen. We zullen rustig en productief worden, ons lange termijn geheugen vergroten en sneller in oplossingen denken als we leren om goed te ontfocussen. Pillay is psychiater en neurowetenschapper aan Harvard Medical School. Recent hersenonderzoek en zijn bevindingen als psychiater laten zien dat onze hersenen het efficiëntst werken wanneer de focus en ontfocus netwerken van het brein samen werken. Als muzikant en dichter kan Pillay ons meer vertellen over de positieve effecten die ontfocussen heeft op onze creativiteit en als een coach zal Pillay ons helpen om de kunst van het ontfocussen op ons eigen leven toe te passen.

Deze avond geeft Pillay ons een rondleiding door ons brein en deelt hij verschillende technieken die ons helpen te ontfocussen. Na afloop zal je weten hoe je jouw brein kan bevrijden van de constante druk om te focussen en het laten doen waar het goed in is. Pillay’s nieuwe boek ‘Minder focus, meer effect’ t.w.v. €18,99 zit bij de ticketprijs inbegrepen.

De spreker

Dr. Srini Pillay is assistent professor psychiatrie aan Harvard Medical School, een master executive coach, psychiater, muzikant en een geprezen dichter. Pillay schrijft regelmatig voor de Huffington Post en verschijnt als deskundige op het gebied van de toegepaste hersenwetenschap en menselijk gedrag vaak in de media, onder meer: CNN, The New York Times, Forbes en Business Insider. Pillay is lid van de “Group for Advancement of Psychiatry”, CEO van NeuroBusiness Group, heeft een eigen praktijk en werkt momenteel samen met Harvard Heath aan de ontwikkeling van een model voor een mindset shift naar burn-out.

Praktische informatie

Voertaal: Engels
Locatie: Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam
Deuren open: 19:00
Aanvang programma: 19:30
Einde programma: 21:00
Tickets: €44,- (incl. het nieuwe boek van Srini Pillay: Minder focus, meer effect t.w.v. €18,99)

 

English

Focus! It’s what trainers shout at athletes, students pray for during exams, and our society as a whole is desperately looking for. We all need a deep concentration, one main goal to pursue, a state of flow. Being focused will lead us to success. Right?

All this focusing is too much. We are constantly asking our brain to look at life through a tunnel vision and block out all other things, while we actually are at our best when we can oversee the bigger picture. Some of the greatest ideas appear while being busy with something completely different, and focusing too much blinds us from potentially important changes.

Srini Pillay, will show us the importance of unfocus. We will find calmness and productivity, improve our long-term memory and ability to solve problems when we learn how to unfocus properly. Pillay is a psychiatrist and neuroscientist at Harvard Medical School. The latest brain research and his experiences as a psychiatrist have shown that our brain is at its most efficient when the focus and unfocus circuits work together. As a musician and poet Pillay can tell us more about the benefits unfocussing has for our creative mind and as a coach he will help us to implement the art of unfocussing in our everyday life.

During this evening Pillay will give us a vivid tour through the brain and share different techniques with us on how to unfocus. Afterwards you will know how to stop forcing your brain into focus, and let it do what it does best. The Dutch copy of Pillay’s new book ‘Minder focus, meer effect’, which costs €18,99 is included in the ticket price.

The speaker

Dr. Srini Pillay is assistant professor of Psychiatry at Harvard medical school, a certified master executive coach, psychiatrist, an musician and an award-winning poet. Pillay often writes for the Huffington Post and as an expert in applied brain science and human behavior he has been a guest for CNN, The New York Times, Forbes, Business Insider and many more. Pillay is a member of the “Group for Advancement of Psychiatry”, the CEO of NeuroBusiness Group, has a clinical practice and is currently developing a model on mindset shifts for burnout together with Harvard Health. 

Practical information

Language: English 
Venue: Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam
Doors Open: 7.00pm 
Talk Starts: 7.30pm 
Tickets: €44,- 

Koop je tickets voor
Stop Focusing - the benefits of distraction

€44 (incl. boek)

wat:
Special event
wanneer en waar:
  • donderdag 21 september 2017 19:30 - 21:00
    Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam

Toegang/Admission

Lifecard I
Lifecard II
Open inschrijving/Open registration