Special Event: Otto Scharmer

*English below

De essentie van Theory U

De invloedrijke leiderschapsdenker Otto Scharmer spreekt op 24 november in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Hij geeft op uitnodiging van de Iona Stichting en The School of Life een lezing over de nieuwste inzichten op het gebied van zijn beroemde Theory U.

Otto Scharmers Theory U benadering van leven en leiderschap en het boek Presence, dat hij schreef met Peter Senge, Betty Sue Flowers en Joseph Jaworski, hebben honderdduizenden leiders in de wereld beïnvloed in hun werk en denken. Theory U is gericht op verandering van mens en organisatie door het creëren van bewustwording; niet alleen van je omgeving, maar ook van wie je zelf bent en de grotere bewegingen die er in de wereld gaande zijn. Theory U stelt je in staat om de toekomst open in te gaan en te blijven leren.

Recent bracht Scharmer een nieuw boek uit waarin hij tien jaar werk en inzicht na het verschijnen van Theory U beknopt beschrijft. De wereld ziet er vandaag anders uit dan tien jaar geleden. Dit vraagt om een aangescherpte benadering en diepere inzichten in de werking van de theorie. Centraal stelt hij de manier waarop we in deze tijd vaak vervreemd zijn van de natuur, de ander en van onszelf. En wat we daaraan kunnen doen.

Otto Scharmer geeft op zaterdagmiddag 24 november om 16.00 uur een voordracht in de Oude Lutherse Kerk op het Spui in Amsterdam. Daarna is er een interview en een Q&A geleid door filosoof Karim Benammar.

The School of Life organiseert deze middag met de Iona Stichting, een internationaal fonds voor vernieuwende initiatieven, geïnspireerd door antroposofie en kunst. Iona Stichting werkt al jaren met het gedachtengoed van Theory U en er bestaat een lange vriendschap tussen de Iona Stichting en Otto Scharmer.

Over de spreker

Otto Scharmer werk aan de MIT Sloan School of Management en is de oprichter van het Presencing Institute. Hij is de schrijver van Theory U, en co-auteur van Presence en Leiden vanuit de toekomst. Dit jaar kwam zijn boek De essentie van Theorie U uit (Bruna), waarin hij zich richt op de kernprincipes en toepassingen van zijn theorie over systeemverandering op basis van aandacht.

Otto Scharmer is een praktijkgerichte onderzoeker die zich samen met anderen richt op innovatieve vormen van onderwijs en leiderschap. Niet alleen doet hij dit bij de MIT en het Presencing Insitute, maar ook door vernieuwende online courses waarmee hij meer 100.000 mensen in bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld heeft bereikt.

Over de interviewer

Karim Benammar is filosoof, gespecialiseerd in manieren waarop wij onze denkprocessen vormgeven. Hij heeft filosofie gestudeerd en gedoceerd over de hele wereld: in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Japan. Het is zijn doel om filosofische ideeën helder te beschrijven en ze te verbinden met onze ervaring, en daarnaast als werkvormen te gebruiken in ons dagelijks leven. Hij is auteur van ‘Overvloed’, ‘Reframing – the art of thinking differently’ en ‘Denken over geld en waarde’.

Praktische informatie

Voertaal: Engels
Locatie: Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam
Deuren open: 15:30
Aanvang programma: 16:00
Einde programma: 17:40
Tickets: €57,50
Premium tickets (uitverkocht): €87,50 inclusief gesigneerd exemplaar van het Nederlandse boek De essentie van theorie U kernprincipes & toepassingen t.w.v. €29,95, eerste rang zitplaatsen en een drankje 

The Essentials of Theory U

On the 24th November the influential leadership thinker Otto Scharmer will speak in the Old Lutheran Church in Amsterdam. At the invitation of the Iona Foundation and The School of Life, he will give a lecture on his latest ideas regarding his famous Theory U.

Otto Scharmer's Theory U approach to life and leadership and the book Presence, which he co-wrote with Peter Senge, Betty Sue Flowers and Joseph Jaworski, have influenced countless of leaders worldwide in their work and thinking. Theory U helps change people and organisations by creating awareness - not only of their environment, but also of themselves and of the greater movements that are going on in the world. Theory U enables you to have an open approach to the future and to continue to learn.  

Scharmer recently published The Essenitals of Theory U, a new book in which he offers a concise, accessible guide to the key concepts and applications of Theory Uand shares his new insights. The world looks different than it did when Theory U was published ten years ago, but he shows how Theory U has only become more relevant. He focuses on the way in which we are often alienated from nature, the other and from ourselves. And what we can do about it.   

Otto Scharmer will give a lecture in the Old Lutheran Church in Amsterdam on Saturday afternoon 24 November at 16:00. Afterwards philosopher Karim Benammar will interview him and lead a Q&A-session.  

The School of Life organizes this afternoon in collaboration with the Iona stichting, an international fund for innovative initiatives, inspired by anthroposophy and art. The Iona stichting has been promoting and working with Theory U for years and there is a long friendship between the Iona Stichting and Otto Scharmer.

About the speaker

Otto Scharmer is a Senior Lecturer in the MIT Sloan School of Management, founder of the Presencing Institute. He is the author of Theory U, co-author of Presence and of Leading from the Emerging Future: From Ego-system to Eco-system Economies. His latest book The Essentials of Theory U (2018), focuses on the core principles and applications of awareness-based systems change.

He is an action researcher who co-creates innovations in learning and leadership. He does not only deliver this through his classes and programs at MIT and the Presencing Institute, but also through innovation projects and online courses that have reached more than 100.000 people working in organisations, business, government and civil society around the world. 

About the interviewer

Karim Benammar is a philosopher specialized in thinking techniques and the philosophy of abundance. He has studied and taught philosophy in England, the United States and Japan. He left Academia in 2002 to develop public philosophy, explaining complex ideas in simple terms and linking them to personal experience. He is the author of Abundance (2005) and Reframing – the art of thinking differently (2012).

Practical information

Language: English
Venue: Old Lutheran Church, Singel 411, Amsterdam
Doors open: 15:30
Start: 16:00
End: 17:40
Tickets: €57,50
Premium tickets (sold out): €87,50 including a signed copy of the Dutch translation of Otto Scharmer's latest book De essentie van theorie U kernprincipes & toepassingen (€29,95,),one of the best seats in the church and a drink

Koop je tickets voor
Special Event: Otto Scharmer

€57,50

wat:
Professional
wanneer en waar:
  • za 24 nov 2018 16:00 - 17:40
    Oude Lutherse Kerk