Special Event: Michael Ondaatje - Making Sense of Our Past

* English below

Michael Ondaatje in gesprek met Stine Jensen

Wat weten we over ons verleden? En hoe proberen we ons eigen leven te begrijpen? Tijdens deze avond spreekt een van de meest invloedrijke schrijvers van de afgelopen eeuw, Michael Ondaatje, met de filosoof Stine Jensen over onze relatie met ons verleden, onze familiebanden, de manier waarop het geheugen werkt en ons verlangen om te begrijpen waar we vandaan komen.

‘We ordenen ons leven aan de hand van verhalen die we nauwelijks kennen.’ Zo schrijft Ondaatje in zijn nieuwst roman Blindganger (‘Een meesterwerk’ volgens De Groene Amsterdammer en De Standaard, en ‘tergend mooi’ volgens de Volkskrant.). Tijdens dit evenement onderzoeken we samen met Man Booker Prize-winnaar Ondaatje, bekend als auteur van The English Patient, hoe we onze eigen verhalen begrijpen - en niet begrijpen - en wat dit betekent voor ons leven.

De manier waarop we ons verleden proberen te begrijpen is een thema dat in veel boeken van Ondaatje aanwezig is. The English Patient draait om de (ontbrekende) herinneringen van 'de Engelse patiënt'. En in zijn (semi-)autobiografische werk Running in the Family zoekt Ondaatje naar zijn eigen verleden en probeert hij een manier te vinden om de gaten in zijn kennis op te vullen. Hij keert op meesterlijke wijze terug naar dit thema in Blindganger, waarin we meegaan met Nathaniel die zijn jeugd probeert te begrijpen. Waar was zijn moeder heengegaan? Wie waren de vreemde mannen die voor hem en zijn zus zorgden? Welke informatie is betrouwbaar? En hoe hangt het allemaal samen?

Bij het lezen van Ondaatje realiseren we ons hoe gefragmenteerd en onvolledig onze kennis van waar we vandaan komen is, terwijl we verlangen om onszelf en de wereld waarin we ons bevinden te begrijpen. Tijdens dit evenement gaan we samen met Ondaatje dieper in op deze thema's en proberen we ons eigen leven een beetje beter te duiden.

De sprekers

Michael Ondaatje
Michael Ondaatje is een van de meest invloedrijke levende schrijvers. Hij won niet alleen de Man Booker Prize met The English Patient, maar ook de Gold Man Booker - de prijs die werd toegekend nadat de Man Booker Prize zijn vijftigjarig bestaan vierde - voor het beste boek dat ooit de Man Booker Prize heeft gewonnen. Het nieuwste boek van Ondaatje, Blindganger (uitgegeven door Nieuw Amsterdam), is overal hoog gewaardeerd. The Observer schreef: 'Blindganger heeft me dieper naar binnen gezogen dan elke andere roman die ik me kan herinneren; toen ik er weer uit opkeek, was ik verbaasd dat de 21ste eeuw nog steeds aan de gang was.' En de Washington Post noemde het 'een stil nieuw meesterwerk'. Ondaatje is ook de auteur van o.a. Anil's Ghost (waarmee hij de Irish Times International Fiction Prize, de Giller Prize en de Prix Médici heeft gewonnen), een memoire, vele essays en dichtbundels.,

Stine Jensen
Stine Jensen is filosoof, literatuurwetenschapper en schrijver. Ze maakte televisieseries over filosofie en identiteit (Dus ik ben), Scandinavië (Licht op het Noorden) en met interviews met beroemdheden aan de hand van een boek (Stine boekt sterren). Ze schreef onder andere over liegen, apen, liefde, oosterse filosofie, opvoeding en vrijheid.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 19 april
Deuren open: 19:00
Tijd: 19:30 - 21:00
Taal: Engels 
Locatie: Novamedia
Adres: Beethovenstraat 200, Amsterdam
Tickets: €39,-

Michael Ondaatje in conversation with Stine Jensen

What do we know about our own past? And how do we try to make sense of our life? During this evening one of the most influential writers of the century, Michael Ondaatje, will join philosopher Stine Jensen to discuss our relationship with our past, our family ties, the way memory works and our longing to understand where we come from. 

“We order our lives with barely held stories,” Ondaatje writes in his latest novel Warlight (which has been hailed as masterpiece everywhere). During this special event we will explore together with the Man Booker Prize winner Ondaatje, famous from writing The English Patient, how we understand – and don’t understand – our own stories and what this means for our lives.

The way we try to make sense of our past is a theme that is present in many of Ondaatje’s books. The English Patient centers around the (missing) memories of ‘the English patient’. And in his (semi-)autobiographical work Running in the Family, Ondaatje searches for his own past and tries to come up with a way to fill the gaps in his knowledge. He masterfully returns to this theme in Warlight, in which we follow Nathaniel who is trying to make sense of his youth. Where did his mother go? Who were the strange men looking after him and his sister? What information is reliable? And how does it all fit together? 

When reading Ondaatje, we realise how fragmented and incomplete our knowledge of where we come from is, while we long to understand ourselves and the world we find ourselves in. During this event we further look into these themes together with Ondaatje, and will attempt to make a little more sense of our own lives. 

The speakers

Michael Ondaatje
Michael Ondaatje is one of the most influential living writers. Not only did he win the Man Booker Prize with The English Patient, but he also won the Gold Man Booker – the prize awarded after the Man Booker Prize celebrated its fifty-year existence for the best book that had ever been awarded the Man Booker Prize. Ondaatje’s latest book Warlight has received much praise. The Observer wrote: ‘Warlight sucked me in deeper than any novel I can remember; when I looked up from it, I was surprised to find the 21st century still going on about me.’ And the Washington Post called it ‘a quiet new masterpiece’. Ondaatje is also the author of Anil’s Ghost (which has won the Irish Times International Fiction Prize, the Giller Prize, and the Prix Médici), several other novels, a memoir, many essays and several books of poetry.

Stine Jensen
Stine Jensen is a philosopher, literary scholar and writer. She has made television series about philosophy and identity (Dus ik ben), Scandinavia (Licht op het Noorden) and with interviews with celebrities centered around a book (Stine boekt sterren). She has written, amongst other things, about lying, monkeys, love, eastern philosophy, raising children and freedom.

Practical information

Date: 19 April
Doors open: 7.00 pm
Time: 7.30 pm - 9.00 pm
Language: English 
Venue: Novamedia
Address: Beethovenstraat 200, Amsterdam
Tickets: €39,-

Koop je tickets voor
Special Event: Michael Ondaatje - Making Sense of Our Past

€39,-

wat:
English