Special Event: Living Is Mostly Wasting Time

*English below

Het is de tijdsziekte. Hoe meer tijd ik win, hoe meer ik ervan verlies.
Christine Cayol

Stel je voor: vanaf vandaag krijg je elke dag een uurtje extra. Krijg je het dan drukker of juist niet? Gebruik je het uur om meer verantwoordelijkheid op je te nemen? Word je er gelukkiger van? 

Een volle agenda staat niet gelijk aan een zinvol leven. Want juist als je altijd maar je tijd aan het optimaliseren bent, besteed je veel tijd aan zaken die bij nader inzien niet de moeite waard waren. Op 9 oktober onderzoeken we samen met filosoof Christine Cayol, schrijver van Waarom Chinezen de tijd mee hebben, hoe we beter over tijd kunnen nadenken. Zodat we er vervolgens ook beter mee om kunnen gaan.

Christine Cayol legt uit hoe ideeën over tijd uit de Chinese filosofie onze houding ten opzichte van tijd kunnen vernieuwen. Wist je bijvoorbeeld dat in de Chinese filosofie ‘niets doen’ wordt geprezen? Dat is tijd voor jezelf. Dat je tijd wint, en niet verliest als je te vroeg bent. Dat heet voorbereiding. Dat ze in China vaak wachten tot het fruit op natuurlijke wijze van de boom valt? Dat heet geduld. En dat deze omgang met tijd niet betekent dat je minder gedaan krijgt. 

Christine Cayol leert je het verschil tussen verticale tijd en horizontale tijd, tussen spirituele en efficiënte tijd, kwalitatieve en kwantitatieve tijd. De een is niet per se beter dan de ander. Maar wanneer je ze leert onderscheiden, maakt dat je vrijer om op het juiste moment te kiezen voor de een of de ander.

Tijdens deze special luister je niet alleen naar een filosofisch verhaal vol met nieuwe manieren om je te verhouden tot de tijd, maar krijg je ook praktisch toepasbare tips om jouw relatie met tijd te verbeteren. Je hoeft maar een paar uur vrij te maken om bergen van tijd te ontdekken. 

Over de spreker

Christine Cayol, filosofe, kunstkenner en CEO van het consultancy firma Synthesis specialiseert zich in relaties tussen westerse en Chinese culturen. Ze woont sinds 2002 in China. Haar boek Waarom Chinezen de tijd mee hebben komt op eind augustus uit bij Uitgeverij Ten Have.

Praktische informatie

Datum: 9 oktober
Deur open: 19:00
Aanvang: 19:30
Einde: 21:00
Taal: Engels
Locatie: Singelkerk (Let op: locatiewijziging, was eerst Lutherse Kerk)
Tickets: €39,-

Special Event: Living Is Mostly Wasting Time

It is the time sickness. The more time I gain, the more of it I lose.
Christine Cayol

Imagine the following: as of today, you get an extra hour every day. Will your day become busier or calmer? Will you use that hour to take on more responsibility? Will it make you happier?

A full agenda does not equate to a meaningful life. This is because when you optimise your time, you spend a lot of time on things that, on closer inspection, aren't worth your while. On the 9th of October, together with philosopher Christine Cayol, we will explore how we can find better ways to think about and deal with time. 

Christine Cayol will explain how ideas from Chinese philosophy can renew our attitude towards time. Did you know, for example, that 'doing nothing' is praised in Chinese philosophy? It’s called 'time for yourself'. That you gain time, and don’t waste it, when you arrive early? That’s called preparation. That it is found best to wait for the fruit to fall from the tree naturally? That’s called patience. And that this way of looking at time does not mean that you get less done.

Christine Cayol teaches you the difference between vertical time and horizontal time, between spiritual and efficient time, qualitative and quantitative time. One is not necessarily better than the other. But when you learn to distinguish them, it allows you to choose one or the other at the right time.

During this special event, you will not only listen to a philosophical story packed with new ways to relate to time, but will also get practical tips to improve your relationship with time. You only need to free up a few hours to discover mountains of time.

About the Speaker

Christine Cayol, philosopher, art expert and CEO of the consultancy firm Synthesis, specializes in relationships between western and Chinese cultures. She has lived in China since 2002. The Dutch translation of her French book about Chinese philosophy and time will be published at the end of August.

Practical Information

Date: 9th of October

Doors open: 19:00
Start: 19:30
End: 21:00
Language: English
Venue: Singelkerk (venue change)
Tickets: €39,-

Koop je tickets voor
Special Event: Living Is Mostly Wasting Time

€39

wat:
English