Special Event: Karen Armstrong - De verloren wijsheid uit religies

*English below

Early bird tickets uitverkocht

Gevaarlijk? Achterhaald? Onderdrukkend? Dit is hoe we tegenwoordig vaak denken over religieuze teksten. Maar op 2 juli wijst de beroemde historica Karen Armstrong ons op de oorspronkelijke betekenis van de teksten. Kom erachter welke levenswijsheid te vinden is in heilige geschriften als de Bijbel, Koran en Thora.

De uitleg van heilige geschriften schiet tegenwoordig namelijk flink tekort, volgens Karen Armstrong. En dit is niet zonder gevolg. Arrogantie, intolerantie en ook geweld worden gerechtvaardigd door naar deze teksten te wijzen. De Bijbel wordt gebruikt om homoseksualiteit en anticonceptie te veroordelen, de Koran dient om oorlog en terrorisme te rechtvaardigen en met behulp van de Thora wordt beslag gelegd op leefgebieden. Maar dit staat ver af van hoe de teksten ooit bedoeld waren.

In onze seculiere samenleving wordt er dan ook vaak met minachting naar de eeuwenoude geschriften gekeken. Als ze al niet als een bron van haat worden beschouwd, worden ze als irrelevant bestempeld. Karen Armstrong laat zien hoe zonde dit is. Ze pleit voor een terugkeer naar de oorspronkelijke betekenis en kracht van de geschriften. Ze laat zien hoe ze dienden als een bron van compassie en saamhorigheid en als een middel om ons puur materiële bestaan te ontstijgen.

Tijdens dit evenement kom je erachter waarom het, ook als je niet religieus bent, de moeite waard is om je te verdiepen in religieuze teksten.

De spreker

Karen Armstrong
Nadat ze als jonge vrouw zeven jaar in het klooster had gezeten, nam Karen Armstrong afscheid van haar geloof. In de jaren daarna groeide zij uit tot een van de meest vooraanstaande schrijvers op het gebied van religie en cultuurgeschiedenis. Ze heeft twintig boeken geschreven en haar werk is in veertig talen vertaald. Haar bekendste boeken zijn Een geschiedenis van God (1995), Islam (2001), De kwestie God (2009) en Compassie (2017). In 2008 won Karen Armstrong de TED-prijs. Ze kreeg een miljoen dollar om Charter for Compassion op te zetten, een handvest en een beweging om compassie op de kaart te zetten. De titel van haar nieuwste boek is De verloren kunst van de heilige geschriften (2019; De Bezige Bij).

Praktische informatie

Datum: dinsdag 2 juli 2019
Deuren open: 19:30
Begintijd: 20:00
Eindtijd: 21:30
Taal: Engels
Locatie: Oude Lutherse Kerk 
Adres: Singel 411, Amsterdam

Tickets

Early Bird Ticket: €25,- (uitverkocht)
Early Bird Premium Ticket incl. boek: €49,- (alleen de Nederlandse vertaling 'De verloren kunst van de heilige geschriften’ is beschikbaar, t.w.v.: €29,99) (uitverkocht)
Regular Ticket: €35,-
Premium Ticket incl. boek: €59,- (alleen de Nederlandse vertaling 'De verloren kunst van de heilige geschriften’ is beschikbaar, t.w.v.: €29,99)

Karen Armstrong - The Lost Art of Scripture

Early Bird ticket sales start the 16th of May!

Dangerous? Outdated? Suppressive? Nowadays we often describe religious texts this way. But on the 2nd of July the famous British historian Karen Armstrong shows us the original meaning of the texts. Find out what wisdom can be found in holy scriptures, such as the Bible, Quran and Thora.  

According to Karen Armstrong the explanations we hear of these texts nowadays are falling short. And this isn’t without consequence. Arrogance, intolerance and even violence are being justified by pointing to the texts. The Bible is being used to condemn homosexuality and contraception, the Quran to justify war and terrorism and the Thora to occupy land. But this use of scripture is very far from how it was once intended.

In our increasingly secular society, holy texts are often regarded with contempt. If they are not viewed as a source of hatred, then they are at best seen as irrelevant. Karen Armstrong shows why this is a great shame. She invites us to return to the original meaning and power of the scriptures and rediscover an open engagement with the texts. She shows how they served as a source of compassion and community and as a way to transcend our purely physical existence.

During this event you will discover why it is worth your time to delve into religious texts, even if you’re not religious. 

The speaker

Karen Armstong
After having spent seven years as a Roman Catholic nun, Karen Armstrong left her teaching order. In the years that followed she became one of the leading commentators on religion and cultural history. By now she has written twenty books and her work is translated into forty different languages. Her best-known books are A History of God (1995), Islam (2001), The Case for God (2009) and Compassion (2017). In 2008 Karen Armstrong won the TED Prize. She received a million dollar to start Charter for Compassion, a charter and movement to promote the importance of compassion. Her latest book was published this year and is called The Lost Art of Scripture. 

Practical information

Date: 2 July 2019
Doors open: 19:30
Start: 20:00
End: 21:30
Language: English
Venue: Oude Lutherse Kerk 
Address: Singel 411, Amsterdam

Tickets

Early Bird Ticket: €25,- (sold out)
Early Bird Premium Ticket incl. book: €49,- (only the Dutch translation ‘De verloren kunst van de heilige geschriften’ will be available - retail price: €29,99) (sold out)
Regular Ticket: €35,-
Premium Ticket incl. book: €59,- (only the Dutch translation ‘De verloren kunst van de heilige geschriften’ will be available - retail price: €29,99)

Koop je tickets voor
Special Event: Karen Armstrong - De verloren wijsheid uit religies

wat:
Special event
wanneer en waar:
  • Tue 2 Jul 2019 20:00-21:30
    Oude Lutherse Kerk