Special Event: How to Become an Imperfectionist with Haemin Sunim

*English below

Wegens grote belangstelling is er een extra avond gepland met Haemin Sumin op zaterdag 2 februari!

Op zaterdag 2 en zondag 3 februari komt Haemin Sunim, de meest invloedrijke Boeddhistische leermeesters van het moment en internationaal bestseller-auteur van het boek De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt, naar Amsterdam om ons te helpen het imperfecte lief te hebben.

In een wereld die streeft naar perfectie is het een uitdaging om dingen te accepteren zoals ze zijn. Mensen reageren op verschillende manieren op de druk van het leven. Sommigen keren zich naar binnen en negeren problemen, wat soms leidt tot angst of depressie. Anderen gaan juist harder werken en sloven zich uit op kantoor, op school of thuis, in de hoop dat dit zowel hunzelf als anderen gelukkig zal maken. Maar wat als jezelf zijn genoeg is?

In het vliegtuig wordt ons geadviseerd eerst ons eigen zuurstofmasker op te zetten voordat we anderen helpen. Deze middag laat Haemin Sunim ons zien dat we ook eerst vrede met onszelf moeten hebben voordat we vrede kunnen hebben met de wereld om ons heen. Liefde, compassie en vergeving zijn cruciaal voor het accepteren dat niemand perfect is. Mislukking en teleurstelling zijn onderdeel van het leven. En om de gebreken van anderen te accepteren, is het van belang die in ons zelf eerst te waarderen.

Ga met ons op onderzoek uit naar hoe je een imperfectionist wordt.

De spreker

Haemin Sunim is een boeddhistische monnik, geboren in Zuid-Korea, die voor zijn studie naar de Verenigde Staten verhuisde en daar studeerde aan Berkeley, Harvard en Princeton. In Zuid-Korea werd hij opgeleid als monnik en daarna doceerde hij Boeddhisme aan Hampshire College. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke boeddhistische leermeesters van dit moment. Zijn eerste boek Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt (Boekerij) is in meer dan dertig talen vertaald en was een van de populairste boeken van het afgelopen jaar. Begin 2019 komt zijn tweede boek uit Houden van dingen die niet perfect zijn (Boekerij), dit is niet alleen een gids voor meditatie, maar ook voor het overwinnen van de uitdagingen van het dagelijks leven.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 2 februari
Deur open: 19:00
Tijd: 19:30-21:00
Taal: Engels
Locatie: wordt nog bekend gemaakt
Tickets: €39,- 
Premium Ticket: €55,- (inclusief gesigneerd exemplaar van de Nederlandse vertaling Houden van dingen die niet perfect zijn)

Datum: Zondag 3 februari (uitverkocht!)
Deur open: 15:00
Tijd: 15:30-17:00
Taal: Engels
Locatie: Zuiderkerk
Tickets: €39,- 
Premium Ticket: €55,- (inclusief gesigneerd exemplaar van de Nederlandse vertaling Houden van dingen die niet perfect zijn)

How to Become an Imperfectionist with Haemin Sunim

Due to great demand we have planned an extra night with Haemin Sunim on Saturday the 2nd of February!

On Saturday 2rd and Sunday the 3rd of February Haemin Sunim, one of the most influential Zen Buddhist teachers in the world and international bestseller author of The Things You Can See Only When You Slow Down, will be in Amsterdam to help us find a love for imperfection.

In a world striving for perfection it can be quite a challenge to accept things as they are. Many of us respond to the pressures of life by turning inward and ignoring problems, sometimes resulting in anxiety or depression. Others react by working harder at the office, at school, or at home, hoping that this will make ourselves and the people we love happier. But what if being yourself is enough? 

This afternoon Haemin Sunim will show us that just as we are advised on airplanes to take our own oxygen first before helping others, we must first be at peace with ourselves before we can be at peace with the world around us. Love, compassion and forgiveness are key to accepting that nobody is perfect. Failure and disappointment are part of life. And for us to be able to accept the flaws of others, we need to accept them in ourselves first.

Join us on a journey to becoming an imperfectionist.

The Speaker

Haemin Sunim a Buddhist Monk, born in South Korea, came to the United States to study at UC Berkeley, Harvard, and Princeton. He received formal monastic training in Korea and taught Buddhism at Hampshire College in Amherst, Massachusetts. His book The Things You Can See Only When You Slow Dowhas been published in more than thirty languages and was one of the most popular books of the past year. His new book Love for Imperfect Thing is not only a popular guide to meditation but also to overcoming the challenges of everyday life. 

Practical information

Date: Saturday 2nd of February 
Doors open: 7:00pm
Time: 7:30pm - 9:00pm
Language: English
Venue: To be announced
Tickets: €39,- 
Premium Ticket: €55 (includes a copy of the Dutch translation Houden van dingen die niet perfect zijn)

Date: Sunday 3rd of February (Sold out!)
Doors open: 3:00pm
Time: 3:30pm - 5:00pm
Language: English
Venue: Zuiderkerk
Tickets: €39,- 
Premium Ticket: €55 (includes a copy of the Dutch translation Houden van dingen die niet perfect zijn)

Koop je tickets voor
Special Event: How to Become an Imperfectionist with Haemin Sunim

€39,-

wat:
English
wanneer en waar:
  • za 2 feb 2019 19:30 - 21:00
    locatie nog niet bekend
  • zo 3 feb 2019 15:30 - 17:00
    Zuiderkerk, Amsterdam (UITVERKOCHT)