Special event: Getting things done and letting things go (uitverkocht)

Deze special is uitverkocht!

*English below

We willen graag zo efficiënt en productief mogelijk zijn, maar hoe verhoudt zich dat tot onze drang naar nieuwe ideeën en creativiteit? We vinden ons werk te gek, maar weten ook dat het niet goed is om altijd ‘aan’ te staan. We willen flexibel zijn, maar welke gevolgen heeft dat voor onze grotere dromen? Wanneer gaat het om getting things done en wanneer gaat het om letting things go? En vooral, hoe doe je dat?!  

Op maandag 25 november onderzoeken we aandacht- en tijdsmanagement met twee van de belangrijkste denkers op dit gebied: David Allen (bedenker van de Getting Things Done Methode) en Tony Crabbe (auteur van Nooit meer te druk: een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld).

Onder begeleiding van Thijs Launspach (van de bestseller Fokking druk) leggen we tijdens deze avond de grootste dilemma’s uit het echte leven rondom productiviteit, flexibiliteit en creativiteit neer bij deze bijzondere denkers. We gaan dieper in op hun beste tips en tricks, en onderzoeken hoe ze bij kunnen dragen aan het werkelijke doel: een betekenisvol leven. 

We vragen David Allen en Tony Crabbe onder andere: 

 • Hoe kan je groot dromen in tijden die gedomineerd worden door to-do-lijstjes?
 • Van keuzes maken worden we gelukkiger, maar hoe maak je ze?  
 • Hoe leer je loslaten in je vrije tijd, ook als je je werk heel leuk vindt? 
 • Hoe anticipeer je op de onvoorspelbaarheid van de realiteit? Zoals: een griep, een urgente vraag van een collega of als je eindelijk tijd hebt, maar geen inspiratie?
 • Hoe ziet een gemiddelde week er voor hun uit? 

Heb je ook een dilemma dat je aan David Allen en Tony Crabbe wil voorleggen? Mail ons dan voor 22 november via amsterdam@theschooloflife.com.

De sprekers

De Britse bestsellerauteur Tony Crabbe is bedrijfspsycholoog en werkt als consultant voor o.a. Microsoft en Disney. In September 2015 verscheen een interview met hem in NRC met de titel ‘Alleen sukkels hebben het druk’. Het interview ging viral op Facebook en werd het meest gelezen artikel uit 2015. Crabbe schreef dé bestseller over zelfleiderschap van 2016: Nooit meer te druk.

David Allen staat bekend als een van de invloedrijkste denkers over productiviteit. Hij is de bedenker van de wereld beroemde productiviteitsmethode: Getting Things Done, waarvan het gelijknamige boek in meer dan dertig landen is verschenen. Hij heeft gewerkt voor organisaties als New York Life, de Wereldbank, de Ford Foundation en de Amerikaanse marine en geeft wereldwijd workshops.

Praktische informatie

Voertaal: Engels
Locatie: Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam
Datum: Maandag 25 november 2019
Deuren open: 19:00
Aanvang programma: 19:30
Einde programma: 21:15
Early-bird-tickets: €30,- (uitverkocht)
Tickets: €39,- (uitverkocht)

Special event: Getting Things Done

This event is sold-out!

Ideally we want to be as efficient and productive as possible, but how does that relate to our drive for new ideas and creativity? We love our work, but we also know that it's not good to always be ‘available’. We want to be flexible, but how does that influence our bigger dreams? How do you know when to get things done and when to let things go?  

On November 25th we will explore the rich aspects of attention and time management with two of the most important thinkers in the field: David Allen (creator of the Getting Things Done Method) and Tony Crabbe (author of Busy: how to thrive in a world of too much). Accompanied by psychologist Thijs Launspach (author of the bestselling book ‘Effing busy’), we will examine the biggest real life dilemma's around productivity, flexibility and creativity. During this evening we will go deeper into their best tips and tricks, and explore how they can actually help us to the real goal: a meaningful life. 

Questions we will ask David Allen and Tony Crabbe:

 • How do we learn to let go in our spare time? Even when we love our job?
 • Making choices makes us happier, but how do you make them? 
 • How to dream big in times dominated by to-do lists?
 • How do you anticipate on the unpredictable but undeniable real life disturbers like getting ill, an urgent question of a colleague, having no inspiration when you finally have the time? 
 • What does an average week look like in their calendar? 

What’s the dilemma you would like David Allen and Tony Crabbe to address? Mail us via amsterdam@theschooloflife.com by Friday November 22th.

The Speakers

Bestseller-author Tony Crabbe is a business psychologist and works as a consultant for Microsoft and Disney. In September 2015 an interview with him appeared in NRC with the title ‘Alleen sukkels hebben het druk'. The interview went viral on Facebook and became the most read article of 2015. His book 'Nooit meer te druk' [Never too busy again] was thé bestseller on self-leadership in 2016.

David Allen created the world-famous productivity method Getting Things Done from his conviction that too much of our valuable time is taken up by meaningless things. His book has been published in more than thirty countries. He has helped tens of thousands of clients (such as: New York Life, de Wereldbank, Ford Foundation and the US Marine) all over the world to regain a grip on their time and their lives.

Practical information

Language: English
Venue: Old Lutheran Church, Singel 411, Amsterdam
Date: Monday 25 November 2019
Doors Open: 19:00
Start: 19:30
End: 21:15
Early Bird Tickets: €30,-  (sold out)
Regular Tickets: €39,- (sold out)

Koop je tickets voor
Special event: Getting things done and letting things go (uitverkocht)

Early-bird: €30,- (uitverkocht) Regular: €39,-

wat:
Special event
wanneer en waar:
 • Mon 25 Nov 2019 19:30-21:15
  Oude Lutherse Kerk