Special event: Dealing with Loss

* English below

Was het maar een vak op school: omgaan met het verlies van een geliefde. Want de dood raakt ons allemaal. Maar erover praten is moeilijk en rouw wordt vaak fundamenteel verkeerd begrepen.

Na twee prachtige programma's in 2018 en 2017 komt de bijzondere psychotherapeut Julia Samuel opnieuw op onze uitnodiging naar Nederland. Tijdens dit evenement deelt ze haar kennis over rouw en brengt ze essentiële gesprekken op gang. Hoe ga je om met het verlies van een dierbare? Bestaat er zoiets als een 'normaal' rouwproces? Is het waar dat tijd alles heelt? En hoe kun je iemand die aan het rouwen is het beste steunen?

Julia Samuel deelt de inzichten die ze de afgelopen vijfentwintig jaar heeft opgedaan in vele sessies met ouders, partners, kinderen, broers en zussen die een geliefde hadden verloren. Ze biedt een unieke mogelijkheid om te zien hoe ieder op zijn eigen manier met rouw omgaat én welke patronen er te vinden zijn. Ze deelt ervaringen en geeft handvatten om meer grip te krijgen op een in veel opzichten ongrijpbare situatie.

De spreker

Julia Samuel is een psychotherapeut gespecialiseerd in rouw en heeft de afgelopen vijfentwintig jaar gewerkt met families na het overlijden van een geliefde, zowel in haar privépraktijk als bij de Engelse nationale gezondheidszorg. Ze is beschermvrouwe van Child Bereavement UK dat ook gesteund werd door haar goede vriendin prinses Diana. Ze heeft nog altijd een centrale rol binnen de organisatie die nu wordt gesteund door prins William. In 2017 verscheen het boek Rouwwerk van Julia Samuel. 

Praktische informatie

Voertaal: Engels
Locatie: Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam
Datum: Donderdag 31 oktober 2019
Deuren open: 19:00
Aanvang programma: 19:30
Einde programma: 21:15
Early-bird-tickets: €29,- (uitverkocht)
Tickets: €35,-

 

Special Event: Dealing With Loss

If only it had been a subject at school: coping with the loss of a loved one. Because death affects us all. But talking about it is difficult and grief is often fundamentally misunderstood.  

After two beautiful events in 2018 and 2017, psychotherapist Julia Samuel will return to the Netherlands at our invitation. During this event she will share her knowledge on mourning and bring about essential conversations. How do you deal with the loss of a loved one? Is there such a thing as a 'normal' mourning process? Is it true that time heals all wounds? And what is the best way to support someone who is mourning?

Over the past 25 years Samuel has gained extensive insight from her many sessions with parents, partners, children, and siblings whom all lost a loved one. This offers a unique opportunity to see how a great number of people deal with loss in different ways and what patterns we can identify. Julia shares her experiences and presents tools which enable us to manage a situation which is impalpable in many ways.

The speaker

Julia Samuel is a grief psychotherapist who has spent the last twenty-five years working with bereaved families, both in private practice and with the National Health Service UK. She is Founding Patron of the Child Bereavement UK which was passionately supported by her good friend, princess Diana. Today Julia continues to play a central role in this organisation, with the support of Prince William. In 2017 her book Grief Works was published.

Practical information

Language: English
Venue: Old Lutheran Church, Singel 411, Amsterdam
Date: Thursday 31 October 2019
Doors Open: 19:00
Start: 19:30
End: 21:15
Early Bird Tickets: €29,- (sold out)
Regular Tickets: €35,- 

Koop je tickets voor
Special event: Dealing with Loss

€35,-

wat:
English
wanneer en waar:
  • Thu 31 Oct 2019 19:30 - 21:15
    Oude Lutherse Kerk

Toegang/Admission

Lifecard I
Lifecard II
Open inschrijving/Open registration