Special event: Dan Ariely - The Psychology of Money

*English below

De wereldberoemde Amerikaanse gedragswetenschapper Dan Ariely is op 7 juni bij The School of Life!

Met dank aan Maven Publishing.

Je sleutel is afgebroken.
Situatie 1: De slotenmaker is een uur lang aan het zwoegen om je slot weer open te krijgen. Hij probeert zes slotenmaakmethodes en heeft succes bij de zevende. Je betaalt hem 120 euro.
Situatie 2: De slotenmaker heeft het in 3 minuten gefixt. De rekening? Ook 120 euro.
Vraag: Wanneer heb je het gevoel dat je meer waar voor je geld hebt gekregen?

Professor Dan Ariely, een van de populairste gedragswetenschappers ter wereld, is gefascineerd door irrationale mechanismes. Waarom geven we meer uit als we net ons salaris binnen hebben? Waarom beschouwen we onszelf als eerlijke personen, zelfs als we redelijk vaak een leugentje vertellen? Waarom doet soms alleen al denken aan geld uitgeven pijn? En waarom kennen we vaak waarde toe op basis van inspanning?

Zijn verwondering over irrationeel gedrag begon toen hij als tiener met ernstige brandwonden in het ziekenhuis belandde. Het viel hem op dat de verplegers zijn verbanden het liefst zo snel mogelijk van zijn wonden trokken. Ze waren ervan overtuigd dat dit de beste methode was. Dan Ariely betwijfelde dit, het voelde voor hem juist pijnlijker dan wanneer ze langzaam werden verwijderd. Zijn latere onderzoek wees ook uit: mensen vinden korte periodes van intense pijn erger dan lange periodes van lichtere pijn.

Hoeveel meer van onze keuzes worden gemaakt op basis van onlogische principes, vroeg hij zich toen af? Inmiddels is hij hoogleraar gedragseconomie aan Duke University en weet hij het antwoord: veel. Door zijn originele onderzoeken en heldere stijl weet hij miljoenen mensen te overtuigen van onze irrationaliteit. Zijn populaire TED Talks, boeken en documentaire (Dis)honesty hebben zo het leven van vele mensen een beetje minder pijnlijk gemaakt.

Op deze avond in de Westerkerk neemt Dan Ariely ons mee op een reis door de menselijke psyche en maakt hij inzichtelijk hoe we onze (vaak domme) financiële beslissingen maken. Wanneer we begrijpen hoe onze emoties ons denken sturen, maken we betere keuzes. Of het nu gaat om aanbiedingen in de supermarkt; de manier waarop de beloning die we ontvangen onze motivatie beïnvloedt; of webshops die inspelen op schaarste.
NOG MAAR ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR!

 

De spreker

Dan Ariely is hoogleraar psychologie en gedragseconomie aan Duke University en oprichter van het Center for Advanced Hindsight. Zijn TED Talks hebben meer dan 17 miljoen views, en van zijn bestseller Predictably Irrational zijn meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Zijn nieuwste boek Geld en gedrag (Maven Publishing), geschreven met comedian Jeff Kreisler, is net uit.

Als Dan Ariely geen Nobelprijs wint, dan weet ik het ook niet meer.
Joris Luyendijk

Praktische informatie

Datum: 7 juni, 2018
Deuren open: 19:00
Start programma: 19:30
Einde programma: 21:30
Taal: Engels
Locatie: Westerkerk, Prinsengracht 279, 1016 GW Amsterdam
Prijs: €57,50 - inclusief het boek Geld en gedrag (Maven Publishing) van Dan Ariely (alleen in het Nederlands leverbaar)

 

Special Event: Dan Ariely - The Psychology of Money

The world famous behavioural expert Dan Ariely will speak at The School of Life Amsterdam on the 7th of June. 

The key to your front door broke off inside the lock.
Scenario 1: It takes the locksmith an hour of hard work to fix it. He unsuccessfully tries six different methods before he succeeds on the seventh attempt. You pay him 120 euro.
Scenario 2: The locksmith fixes it in three minutes. The price? Also 120 euro.
Question: Which of the two feels like the best deal?

Professor Dan Ariely, one of the world’s most popular behavioural scientists, is fascinated by irrational mechanisms that are at the base of our behaviour. Why do we tend to spend more money when we just received our pay-check? Why do we consider ourselves honest, even when we quite frequently tell lies? Why does only thinking about spending money hurt us? And why do we attribute value on the basis of the effort it costs to get the work done?

His fascination with irrational behaviour started in his teenage years, after he was hospitalised with severe burns all over his body. The nurses ripped the bandages off as quickly as they could, convinced this was the best method. Dan Ariely had doubts about this, to him it felt more painful than when they were slowly removing them. His future research proved that people dislike short periods of intense pain more than longer periods of less intense pain. 

He asked himself: how much more of our behaviour is based on assumptions that simply aren’t true? Dan Ariely is now professor of behavioural economic at Duke University and knows the answer: a lot. With his innovative research and clear, relatable explanations, he has confronted millions of people with their irrationality. His books, popular Ted Talks and the documentary (Dis)honesty have thereby succeeded in making the lives of many people a bit less painful.

On this evening in the Westerkerk, Dan Ariely takes us on a journey through the human psyche and shows us the many ways in which we tend to make irrational financial choices. When we are aware of how our emotions influence our thinking, we can start to make better choices. Whether it concerns taking home items in the discount section that we didn’t intend to buy in the first place, the way a reward can influence our level of motivation or webshops that try to use scarcity to get us to buy their products immediately.
ONLY A LIMITED NUMBER OF PLACES AVAILABLE

About the speaker

Dan Ariely is Professor of Psychology and Behavioural Economics at Duke University , and the founder of the Center for Advanced Hindsight. His TED-Talks have more than 17 million views and his book Predictably Irrational has sold over one million copies. His book Dollars and Sense, which he wrote together with comedian Jeff Kreisler, came out this year.

Practical Information

Date: 7th of June, 2018
Doors open: 19:00
Event starts: 19:30
Event ends: 21:30
Language: English
Venue: Westerkerk, Prinsengracht 279, 1016 GW Amsterdam
Tickets: €57,50 - including the book Geld en gedrag by Dan Ariely (only available in Dutch as this is a collaboration with the Dutch publisher Maven Publishing)

Koop je tickets voor
Special event: Dan Ariely - The Psychology of Money

€57,50 (inclusief boek)

wat:
English