Special Event: Big History with David Christian

*English below

13,8 miljard jaar geleden was er een knal. Daarna gebeurde er van alles. En kijk je nu eens zitten.   

‘Om de geschiedenis van de mensheid te begrijpen, moet je begrijpen hoe zo’n eigenaardige soort tot ontwikkeling heeft kunnen komen, wat betekent dat je meer moet weten over de evolutie van het leven op aarde, wat betekent dat je meer moet weten over de evolutie van onze planeet, wat betekent dat je meer moet weten over de evolutie van sterren en planeten, wat betekent dat je meer moet weten over de evolutie van het heelal,’ schrijft David Christan in zijn nieuwe boek Big History; Het grootste waargebeurde verhaal ooit

David Christian is de grondlegger van een totaal nieuw wetenschapsveld: Big History. Waar wetenschappers zich doorgaans specialiseren, gaat David Christian op zoek naar het grote samenhangende verhaal. Hij verbindt kennis uit natuurkunde, scheikunde, biologie, psychologie, economie, antropologie en geschiedenis om te ontdekken waar we vandaan komen, wie we zijn en waar we heen gaan.  

Dat er behoefte aan Big History is blijkt wel uit het stormachtige succes tot nu toe. Samen met Bill Gates is David Christian het Big History Project begonnen, een project om ervoor te zorgen dat er wereldwijd wordt lesgegeven in dit revolutionaire vakgebied. 

David Christian neemt je op 7 september in 1,5 uur mee door de afgelopen 13,8 miljard jaar. Je volgt verschillende thematische paden door de geschiedenis. Hij leidt je van de oerknal tot het ontstaan van leven en van de opkomst van de mens tot het einde van de planeet.

David Christian is die docent die kennis tot leven brengt, je enthousiasmeert en zorgt dat je alleen maar meer wilt weten.

De spreker

De Amerikaanse David Christian begon zijn wetenschappelijke carrière als ‘gewone’ historicus, maar zijn nieuwsgierigheid leiden hem tot ver buiten de grenzen van deze discipline. In 1989 begon hij les te geven in het vak Big History op de Macquarie University in Sydney, Australia. Sindsdien heeft het vakgebied een grote vlucht genomen mede door de steun van Bill Gates. Zijn boek Origin Stories is net verschenen en de Nederlandse vertaling Big history; Het grootste waargebeurde verhaal ooit (Maven Publishing) komt binnenkort uit.

Praktische informatie

Datum: 7 september
Tijd: 19:30-21:00
Taal: Engels
Locatie: Oude Lutherse Kerk, Amsterdam
Early bird tickets: €30,- (UITVERKOCHT)
Tickets: €39,-

Bill Gates is de rijkste persoon ter wereld, maar de machtigste zou zomaar eens de bescheiden historicus David Christian kunnen zijn. Want zoals Confucius zei: wie het verleden beheerst, controleert de toekomst. 
The New York Times

Special Event: Big History with David Christian

13.8 billion years ago there was a bang, a big one. A lot happened after that. Just look at you sitting here now.

"To understand the history of humanity, you need to understand how such a strange species evolved, which means learning about the evolution of life on planet Earth, which means learning about the evolution of planet Earth, which means learning about the evolution of stars and planets, which means knowing about the evolution of the universe." David Christian writes in his newest book Origin Stories; A big history of everything.

David Christian is the founder of an entirely new discipline: Big History. Where most scientists specialise in a specific subject, David Christian is aiming to build a more cohesive story. He brings together knowledge from physics, chemistry, biology, psychology, economy, anthropology and history to discover where we came from, who we are and where we're going.

That there is a demand for Big History is clear, judging by the enormous success he has had thus far. Together with Bill Gates, David Christian started the Big History Project, the aim of which is to ensure the worldwide teaching of this revolutionary new approach to science and history.

On the 7th of September, David Christian will take you on a journey through the past 13.8 billion years. He will guide you from the big bang, to the forming of life, to the rise of man and ultimately to the end of our planet.

The Speaker

The American David Christian started his scientific carrier like any other historian, but his curiosity led him to wander far from his original discipline. In 1989 he began teaching Big History at the University of Macquarie in Sydney, Australia. Since then the field has taken flight, in part through the support of Bill Gates. His book Origin Stories; A big history of everything was published this year.

Practical Information

Date. 7 September 2018
Time: 19:30-21:00
Language: English
Venue: Old Lutheran Church
Address: Singel 411, Amsterdam
Early bird tickets: €30,- (SOLD OUT)
Regular tickets: €39,-

It was very clarifying for me. I thought, God, everybody should watch this thing!
Bill Gates

Koop je tickets voor
Special Event: Big History with David Christian

€39,-

wat:
English
wanneer en waar:
  • vr 7 sep 2018 19:30 - 21:00
    Oude Lutherse Kerk