Johann Hari: You Are Not The Problem (online event)

Click here for English

Ieder mens heeft psychologische basisbehoeften. Volgens Johann Hari wordt het steeds duidelijker dat op veel plekken in onze wereld deze behoeften niet vervuld worden. We zijn namelijk belangrijke verbindingen kwijtgeraakt, niet alleen met elkaar, maar ook met bijvoorbeeld zinvol werk en met de natuur. Op donderdag 17 juni is deze best-selling-auteur en een van de populairste TED-sprekers ooit, bij ons te gast. Hij vertelt ons hoe het verliezen van deze verbindingen aan de basis ligt van de toename aan depressie, angst en burn-out die we de afgelopen decennia zien. 

Depressie, angst en burn-out worden doorgaans als individuele problemen behandeld. Er is iets mis met jou, zo wordt er aan je vertelt. De oorzaken worden gezocht in je brein, in je genen, in wie jij bent. Vervolgens proberen we het vooral op te lossen met pillen. Met z’n allen negeren we die oorzaken die zich niet in de persoon, maar in onze cultuur bevinden. De waardes die we meekrijgen, de mogelijkheden die we hebben, de verwachtingen die er van ons zijn.

In zijn laatste boek Lost Connection en in dit online event laat Johann Hari zien dat we op een andere manier over depressie en angst moeten gaan denken en maakt hij duidelijk hoe de onderliggende problemen iedereen raken. Wat gebeurt er wanneer we echt luisteren naar wat depressie en angst ons te vertellen hebben over onze manier van leven?

Over de spreker

Johann Hari schrijft over depressie, verslaving en de war on drugs. Hij werd tweemaal door Amnesty International benoemd tot journalist van het jaar en zijn TED Talk Everything You Think You Know about Addiction Is Wrong werd meer dan 17 miljoen keer bekeken. Hij is Schrijver van The New York Times bestselling book Chasing the Scream, en zijn meest recente boek Lost Connection, in het Nederlands uitgebracht onder de titel Vebinding verbroken, heeft wereldwijd impact op hoe we over mentale gezondheid denken.

"If you have ever been down, or felt lost, this amazing book [Lost in Connection] will change your life. Do yourself a favour – read it now."
– Elton John

Over de moderator

MoulsariMoulsari Jain is de host en moderator van dit online event. Moulsari is docent bij The School of Life Amsterdam. Ze is ook kunstenaar, ontwerper en creatief ondernemer. Met hulp van kunst, taal, cultuur, psychologie en filosofie, traint en inspireert zij mensen en bedrijven om een langetermijnvisie en -strategie te ontwikkelen, met moed, creativiteit en aandacht voor sociale impact. Dankzij haar multiculturele diplomatieke opvoeding en opleiding heeft ze een unieke aanpak om mensen en ideeën te begeleiden naar ongeziene mogelijkheden.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 17 juni
Start: 20:00 uur
Einde: 21:30 uur
Locatie: Zoom
Voertaal: Engels

Tickets

Early-Bird: € 10,- (+ € 0,95 servicekosten)
Early-Bird + terugkijken t/m 1 juli: € 15,- (+ € 1,14 servicekosten)
Regulier ticket: € 15,- (+ € 1,14 servicekosten)
Regulier ticket + terugkijken t/m 1 juli: € 20,- (+ € 1,35 servicekosten)

Bestel je ticket

Johann Hari: You Are Not The Problem (online event)

Every human being has basic psychological needs. And according to Johann Hari it is becoming more and more evident that in many places in our modern world those psychological needs aren’t met. We have lost some crucial connections; our connection with others, but also for example with meaningful work and with nature. On Thursday the 17th of June, this best-selling author and one of the most popular TED speakers ever, will be our guest. He will tell us how losing these connections is at the root of the increase in depression, anxiety and burnout that we have seen in recent decades.  

Depression, anxiety and burn-out are usually treated as individual problems. There is something wrong with you, they tell you. The causes are sought in your brain, in your genes, in who you are. We then, primarily, try to solve it with pills. We ignore the causes that are not in the person, but in our culture. The values we are given, the possibilities we have, the expectations placed on us.  

In his latest book, Lost Connections, and in this online event, Johann Hari shows us why we need to start thinking differently about depression and anxiety and he explains how the underlying problems affect everyone. What happens when we truly listen to what depression and anxiety are telling us about our way of life?

About the speaker

Johann Hari writes about depression, addiction and the war on drugs. He has twice been named 'journalist of the year' by Amnesty International and his TED Talk 'Everything you think you know about Addiction is Wrong' has been viewed more than 24 million times. He is the author of The New York Times bestselling book 'Chasing the Scream', and his most recent book 'Lost Connection', has had a major impact on how we think about mental health worldwide.

"If you have ever been down, or felt lost, this amazing book [Lost in Connection] will change your life. Do yourself a favour – read it now."
– Elton John

About the moderator

MoulsariMoulsari Jain will be the host and moderator of this online event. Moulsari is a member of faculty of The School of Life Amsterdam. She is also an artist, designer and creative entrepreneur. Applying art, language, culture, psychology and philosophy, she trains and inspires people and businesses to develop their long-term vision and strategy, with courage, creativity and a commitment to social impact. Influenced by her multicultural diplomatic upbringing and education, she has a unique approach to guiding people and ideas towards unseen opportunities.

Practical Information

Date: Thursday 17th of June
Start: 8.00 p.m. CET
End: 9.30 p.m. CET
Language: English
Location: Zoom

Tickets

Early-Bird: € 10,-  (+ € 0,95 service costs)
Early-Bird + playback option until 1st of July: € 15,- (+ € 1,14 service costs)
Regular ticket: € 15,- (+ € 1,14 service costs)
Regular ticket + playback option until 1st of July: € 20,- (+ € 1,35 service costs)

Can you not see the shopping card? Click here

Koop je tickets voor
Johann Hari: You Are Not The Problem (online event)

Early Bird: € 10,-

wat:
English
wanneer en waar:
  • do 17 jun 2021 20:00 - 21:30
    Zoom