Johann Hari: You Are Not The Problem (online interview)

Click here for English

Wat gebeurt er wanneer we echt luisteren naar wat depressie en angst ons te vertellen hebben over onze manier van leven?

De oorzaak van depressie, angst en burn-out wordt vaak bij het individu gezocht, de oplossing bij pillen. Volgens Johann Hari moeten we verder kijken. Donderdag 17 juni is deze bestelling-auteur en een van de populairste TED-sprekers ooit, bij ons te gast! Hij laat ons zien dat we op een andere manier over depressie en angst moeten gaan denken. Want de onderliggende problemen raken iedereen.

Over de spreker

Johann Hari schrijft over depressie, verslaving en de war on drugs. Hij werd tweemaal door Amnesty International benoemd tot journalist van het jaar en zijn TED Talk Everything You Think You Know about Addiction Is Wrong werd meer dan 17 miljoen keer bekeken. Hij is Schrijver van The New York Times bestselling book Chasing the Scream, en zijn meest recente boek Lost Connections, in het Nederlands uitgebracht onder de titel Vebinding verbroken, heeft wereldwijd impact op hoe we over mentale gezondheid denken.

"If you have ever been down, or felt lost, this amazing book [Lost in Connection] will change your life. Do yourself a favour – read it now."
– Elton John

Over de interviewer

MoulsariMoulsari Jain is de host en interviewer van dit online interview. Moulsari is docent bij The School of Life Amsterdam. Ze is ook kunstenaar, ontwerper en creatief ondernemer. Met hulp van kunst, taal, cultuur, psychologie en filosofie, traint en inspireert zij mensen en bedrijven om een langetermijnvisie en -strategie te ontwikkelen, met moed, creativiteit en aandacht voor sociale impact. Dankzij haar multiculturele diplomatieke opvoeding en opleiding heeft ze een unieke aanpak om mensen en ideeën te begeleiden naar ongeziene mogelijkheden.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 17 juni
Start: 20:00 uur
Einde: 21:30 uur
Locatie: Zoom
Voertaal: Engels

Tickets

Ticket: € 15,- (+ € 1,14 servicekosten)
Ticket + terugkijken t/m 1 juli: € 20,- (+ € 1,35 servicekosten)

Bestel je ticket

Johann Hari: You Are Not The Problem (online interview)

What happens when we truly listen to what depression and anxiety are telling us about our way of life?

The cause of depression, anxiety and burn-out is often sought in the individual, the solution in pills. According to Johann Hari, we need to look further. Thursday the 17th of June, this best-selling author and one of the most popular TED speakers ever, will be our guest! He will explain why we need to start thinking about depression and anxiety in a different way. For the underlying problems affect everyone.

About the speaker

Johann Hari writes about depression, addiction and the war on drugs. He has twice been named 'journalist of the year' by Amnesty International and his TED Talk 'Everything you think you know about Addiction is Wrong' has been viewed more than 24 million times. He is the author of The New York Times bestselling book 'Chasing the Scream', and his most recent book 'Lost Connections', has had a major impact on how we think about mental health worldwide.

"If you have ever been down, or felt lost, this amazing book [Lost in Connection] will change your life. Do yourself a favour – read it now."
– Elton John

About the interviewer

MoulsariMoulsari Jain will be the host and interviewer of this online interview. Moulsari is a member of faculty of The School of Life Amsterdam. She is also an artist, designer and creative entrepreneur. Applying art, language, culture, psychology and philosophy, she trains and inspires people and businesses to develop their long-term vision and strategy, with courage, creativity and a commitment to social impact. Influenced by her multicultural diplomatic upbringing and education, she has a unique approach to guiding people and ideas towards unseen opportunities.

Practical Information

Date: Thursday 17th of June
Start: 8.00 p.m. CET
End: 9.30 p.m. CET
Language: English
Location: Zoom

Tickets

Ticket: € 15,- (+ € 1,14 service costs)
Ticket + playback option until 1st of July: € 20,- (+ € 1,35 service costs)

Can you not see the shopping card? Click here

Koop je tickets voor
Johann Hari: You Are Not The Problem (online interview)

€ 15,-

wat:
English