Alain de Botton: Understanding Our Own Minds at Work (online event)

*English below

Op woensdag 9 december is onze oprichter, de wereldberoemde denker Alain de Botton bij ons te gast! Hij deelt zijn belangrijkste ideeën over werk in deze (en andere) gekke tijden. Hoe blijf je veerkrachtig? Hoe geef je je creativiteit de ruimte? Hoe word je beter in prioriteiten stellen? En hoe ga je (op afstand) om met je collega's? 

Alain de Botton is meester in het analyseren van menselijke eigenaardigheden. Tijdens dit unieke online event laat hij zien hoe meer inzicht in de werking van onze geest, zorgt voor betere samenwerkingen en effectievere gedachten.

We weten namelijk dat onze geest tot grote dingen in staat is, want zo nu en dan komt er een briljant idee uit. Tegelijkertijd is onze geest ook ontzettend onvoorspelbaar. Het brengt een groot gedeelte van de tijd door met niets doen en zoekt constant naar afleiding. Hoe zorgen we ervoor dat het vaker het soort ideeën produceert dat we nodig hebben om het beste uit onszelf te halen en de voldoening te ervaren die we verdienen? En hoe zorgen we dat het in deze onberekenbare periode onze vriend is en niet onze vijand?

Het programma

Het programma bestaat uit twee delen. Aan het einde van beide delen beantwoordt Alain de Botton vragen van deelnemers.

Deel 1: Onze geest wanneer we in ons eentje werken
Het eerste deel van het evenement gaat over hoe we effectiever worden in ons denken – en dan vooral op momenten dat we met verandering te maken hebben of onder druk staan. We kijken, onder andere, naar hoe we vluchtige gedachten kunnen vastgrijpen voordat ze door angst worden verdreven; op welke momenten van de dag en voor hoe lang we moeten proberen te werken; hoe we gebruik kunnen maken van onze instincten en van onze verveling; en hoe we tamme, voorspelbare en ineffectieve benaderingen van onze grootste problemen kunnen vermijden.

Deel 2: Onze geest wanneer we samenwerken
Tijdens het tweede deel van het evenement richten we ons op hoe we werken als we samen met anderen werken. Onze collega’s kunnen een grote bron van geluk zijn; ze compenseren onze zwaktes, vergroten onze krachten en wakkeren onze energie aan. Maar helaas is een goede samenwerking niet eenvoudig en ook niet intuïtief. We moeten effectief communiceren, we moeten begrijpen dat we blinde vlekken hebben, onze emoties onder controle hebben en in staat zijn de wereld te zien vanuit het perspectief van een ander. En de tijd waarin we zitten maakt het er ook niet makkelijker op. Terwijl een goede samenwerking nu zo lonend en bevredigend kan zijn.

Over Alain de Botton

Alain de Botton is niet alleen een beroemde schrijver en de oprichter van The School of Life, maar hij staat ook bekend als een van de beste sprekers ter wereld. In zijn unieke stijl - grappig en diep, rigoureus en menselijk - weet hij ons te confronteren met de vreemde dingen die we als mens doen. Hij laat ons over onszelf lachen, en toont ons vervolgens oplossingen.

Alain de Botton brak in 1993 door met zijn boek Proeven van Liefde. Hij verkocht direct miljoenen exemplaren en in 2009 werd het verfilmd door Julian Kemp. Inmiddels heeft hij zestien boeken op zijn naam staan, waaronder De troost van de filosofie, Statusangst, Ode aan de arbeid en Religie voor atheïsten. In 2008 richtte hij The School of Life op in Londen, waarmee hij een groot YouTube-kanaal opzette. Nog steeds staat hij aan het roer van deze inmiddels internationale organisatie, met vestigingen in onder andere Seoul, Sao Paulo, Sydney en natuurlijk Amsterdam. In 2019 verscheen bij Penguin zijn laatste boek The School of Life; An Emotional Education. Samen met The School of Life bracht hij dit jaar de boeken How to think more effectively en How to get on with your colleagues uit.

It was brilliant. I didn't know that Alain was so funny. He addressed a lot of things that I am also thinking about and added some vocabulary to it.

- Bezoeker over het optreden van Alain de Botton in 2019

Praktische informatie

Datum: Woensdag 9 december
Start: 20:00 uur
Einde: 21:30 uur
Voertaal: Engels
Locatie: Zoom

Tickets

Ticket: € 25,- (+ € 0,96 servicekosten)
Ticket + terugkijken tot 23 december : € 30,- (+ € 0,96 servicekosten)

Het is niet mogelijk om meerdere kaarten tegelijkertijd te bestellen. Per e-mail adres kan je één ticket kopen.

Hoe het werkt:

 • Wanneer je een ticket bestelt, ontvang je van ons een e-ticket als bevestiging.
 • Uiterlijk een uur voorafgaand aan het event ontvang je de link die je kan gebruiken om deel te nemen aan de webinar via Zoom.
 • Klik op de link om naar het online programma te gaan.
 • Je hoeft geen account te hebben bij Zoom.
 • Zoom werkt het beste als je van te voren het programma downloadt via deze link.
 • Heb je een half uur van te voren nog geen link gekregen? Check dan a.u.b. eerst je spambox, voordat je contact met ons opneemt.
 • Als je een ticket + terugkijken hebt gekocht, krijg je na het event een link en wachtwoord waarmee je het event nog 10 dagen kan terugkijken.

Winkelwagen

Alain de Botton: Understanding Our Own Minds at Work (online event)

On Wednesday the 9th of December the world-famous thinker and founder of The School of Life, Alain de Botton, will speak about work in these (and other) strange times. How can we be more resilient? How can we optimise our creative process? How can we be more understanding towards ourselves? And how do we deal with our colleagues (at a distance)? 

Alain de Botton is a master in analysing the peculiar features of human beings. During this unique online event, he will show how more insight into the workings of our minds can lead to better cooperation and more effective thinking.

We know that our minds are capable of great things because, every now and then, they come out with a brilliant idea or two. However, our minds are also unpredictable, spending large stretches of time idling or distracting themselves. During this event Alain will speak on how we can optimise these beautiful yet fitful instruments so that they can more regularly and generously produce the sort of insights and ideas we need to fulfill our potential and achieve the contentment we deserve. How can we make sure our own mind is our friend and not our enemy in these crazy times?

Programme

The programme consists of two parts. At the end of both parts there will be a Q&A. 

Part 1: Our mind when working on its own
The first part of the event will be about getting our minds to think more effectively. We will have a look at how, among other things, we can learn to grasp fragile and flighty thoughts before they disappear through anxiety and fear; at what times of day to try to work and for how long; how to make use of our boredom and instincts, and how to overcome timid and predictable approaches to the largest problems.

Part 2:  Our mind when working together
During the second part of the event we will look at our mind when it is working together with others. Our colleagues can be the sources of our greatest joys and triumphs: they compensate for our weaknesses, enlarge our strengths and aggregate our energies. However, working successfully around others is neither intuitive nor simple: it requires us to communicate effectively, to understand our own blind spots, to master our emotions and to see the world from other people’s perspectives. And the changes happening in work at the moment aren’t making it much easier. Even though great collaboration can now be so rewarding.

About Alain de Botton

Alain de Botton is not only a famous writer and the founder of The School of Life, but he is also known to be one of the best speakers in the world. In his unique style -funny and deep, rigorous and humane- he manages to confront us with the strange things we do as human beings. He makes us laugh at ourselves and then continues to show us solutions.

In 1993 Alain de Botton debuted with his book Essays on Love. It immediately sold millions of copies and was made into a film in 2009 by Julian Kemp. He has now published more than 15 books, including The Consolations of Philosophy, Status Anxiety, The Pleasures and Sorrows of Work and Religion for Atheists. In 2008 he established The School of Life in London. He is still director of this organisation which now has branches all over the world, including in Seoul, Sao Paulo, Sydney and, of course, Amsterdam and is also famous for its YouTube Channel. In 2019 Penguin published his book: The School of Life; An Emotional Education. Together with The School of Life he recently published the books How to think more effectively and How to get on with your colleagues

Practical Information

Date: Wednesday 9 December
Start: 8.00 p.m. CET
End: 9.30 p.m. CET
Language: English
Location: Zoom

Tickets

Ticket: € 25,- (+ € 0,96 service costs) 
Ticket + option to playback untill December 23th: € 30,- (+ € 0,96 service costs) 

Please do not purchase more than one ticket per order. Each order can only be linked to a single attendee/email address. 

How it works

 • If you have bought a ticket, you will receive an e-ticket immediately.
 • In addition, you will receive an email from us with information and a link to participate in the livestream no later than one hour before the start of the programme.
 • Click on the provided link to go to the live stream. 
 • You do not need a Zoom account to participate.
 • Zoom works best if you download the application beforehand. 
 • Please check your spambox and check if you have given us your email address correctly, if you have not received this email one hour before the start.
 • If you have bought a ticket with the option to playback the event, you will receive a link and password after the event which you can use for 10 days.  

Koop je tickets voor
Alain de Botton: Understanding Our Own Minds at Work (online event)

€ 25,-

wat:
Online
wanneer en waar:
 • wo 9 dec 2020 20:00 - 21:30
  Zoom