Young Professional Course: Crucial Skills for the 21st Century

The School of Life start met een uniek programma voor trainees en young professionals. Een jaar lang begeleiden we hun zoektocht naar hoe werk nu echt werkt.  

Want hoe lang je ook gestudeerd hebt, wanneer je eerste echte baan start kom je er onvermijdelijk achter dat je de belangrijkste lessen nog moet leren. Hoe ga je om met verandering? Hoe verbind je je met je werk? Hoe leer je van de fouten die je maakt? Hoe krijg je iets van de grond? Hoe ga je om met stress en conflict? En hoe kan je echt iets bijdragen aan je organisatie?

Niet gek, want veel dingen leer je pas wanneer je ze doet. Met dit programma laten we young professionals zowel ontdekken wat ze nog moeten leren als wat ze al in hun mars hebben. Het uitgangspunt is dat wanneer je je meer bewust bent van wie je bent, je je veel sneller ontwikkelt. Het beoogde resultaat? Young professionals die bevlogen en ondernemend zijn, en tegelijkertijd bewust en gegrond.

Waarom nu?

Trainees en young professionals van nu hebben andere behoeftes dan hun voorgangers. Ze zoeken zingeving in hun werk, willen snel verantwoordelijkheid en uitgedaagd worden, verwachten vertrouwen en feedback en zijn gewend aan transparantie. Op hetzelfde moment worden organisaties meer dan ooit afhankelijk van emotionele en sociale intelligentie, in plaats van overwegend kennis en techniek. Zij hebben behoefte aan medewerkers die zich verbinden met anderen, verantwoordelijkheid nemen, creatief zijn, ondernemend en gedreven. Jonge mensen de ruimte geven om deze overwegend emotionele vaardigheden te ontwikkelen en demonstreren, zal organisaties helpen mee te bewegen en succesvol te blijven in een snel veranderende wereld.

Resultaten van deze course

• De young professionals weten wat ze kunnen en wat ze in de weg zit
• Ze hebben geleerd hun energie goed te managen
• Ze kunnen zich helder uitdrukken en mensen meenemen in waar ze voor staan
• Ze weten hoe constructief te confronteren
• Ze hebben de vaardigheid ontwikkeld om zich aan te passen wanneer het nodig is
• Ze hebben het vertrouwen gekregen om nieuwe ideeën of richtingen voor te stellen

Als je interesse hebt in deze course, neem dan met ons contact op via: zakelijk@theschooloflife.com of 020 22 000 080

Inschrijven

Het programma

The School of Life neemt jouw jongste medewerkers een jaar onder hun hoede. Gedurende het programma ontwikkelen ze zich op vier gebieden: Zelfkennis, Omgaan met anderen, Vernieuwen en veranderen, en Impact. De vier thema’s worden uitgediept met verschillende workshops - deels naar eigen keuze - en tussentijdse coaching.

De deelnemers komen aan het begin van elk kwartaal twee dagen dag bij elkaar voor een kick-off van het programma, Tijdens deze dagen krijgen ze inspirerende inhoudelijke ideeën aangereikt en formuleren zij zelf hoe ze zich het komende kwartaal verder willen ontwikkelen.

In de tussenliggende weken kunnen zij twee workshops naar keuze volgen bij The School of Life. Ook hebben zij als team maandelijks een begeleid gesprek, waar ze elkaar helpen om de doelen te bereiken die ze zichzelf gesteld hebben.

Module 1: Zelfkennis

De organisatie is een wereld waar een groot deel van het leven zich afspeelt en je mens-zijn kun je niet als je ’s ochtends binnenkomt met je jas aan de kapstok hangen. Jongere mensen zijn zich hier steeds meer van bewust. Dit uit zich in een steeds grotere behoefte om ‘jezelf’ te kunnen zijn, en je hele persoon, met alle talenten, te kunnen uitdrukken in je werkomgeving. En maar goed ook, want op die manier behoud je je energie en inzet, en ben je voor de organisatie ook duurzaam inzetbaar. Maar wie is dat ‘zelf’ dan precies? In de eerste module leren de deelnemers zichzelf wat beter kennen. Ze onderzoeken hun talenten, verwachtingen, valkuilen en ambities.

Tijdens deze module volgen de deelnemers in ieder geval de workshops Zelfkennis, Veerkracht en Zelfvertrouwen. Ze ontwikkelen de vaardigheden om te vertrouwen op wat ze kunnen, te sturen op wat voor hen belangrijk is en hun energie goed te managen.

Module 2: Omgaan met anderen

Organisaties zullen meer dan ooit afhankelijk worden van die zaken die mensen onderscheiden van techniek: goede relaties bouwen, luisteren, samenwerken en dienstbaar zijn. Kennis hebben is niet voldoende meer, kennis delen is des te belangrijker. En daar is onderling vertrouwen voor nodig. Als mensen zich met elkaar verbinden, ontstaat vertrouwen en daarmee de mogelijkheid om sneller tot de kern te komen, problemen te benoemen, op te lossen en daadwerkelijk win-win situaties te creëren. Geef je medewerkers de ruimte om hun unieke menselijke kwaliteiten verder te ontwikkelen en demonstreren, dan kunnen zij daarmee enorme waarde toevoegen en succesvol blijven in een snel veranderende wereld.

Tijdens deze module volgen de deelnemers in ieder geval de workshop Communicatie, Welbespraaktheid en Diplomatie. Zo ontwikkelen zij de vaardigheden om zich goed en effectief uit te drukken, anderen mee te nemen in hun verhaal, goed te luisteren en confrontaties constructief aan te gaan.

Module 3: Vernieuwen en veranderen

Volgens Einstein worden we allemaal geboren als genie. Dat is maar goed ook, want als we een beetje willen gedijen in een wereld die steeds sneller verandert, hebben we een flinke dosis genialiteit nodig. In veel organisaties is de kans groot dat we dingen doen omdat ze altijd al zo gedaan worden, of omdat we denken dat het nou eenmaal zo hoort. Maar de wereld verandert continu, en doorwerken op steeds dezelfde manier blijft niet voor altijd effectief. Om succesvol te zijn, zullen we steeds vaker onze oude aannames moeten vervangen door nieuwe inzichten en nieuwe combinaties durven maken. Waarmee we ons ook blootstellen aan mogelijke kritiek, of mislukking. Als mensen toch deze moed organisaties inbrengen, ontstaat er een atmosfeer waarin experimenteren en falen geoorloofd zijn en echte innovatie ontstaat.

Tijdens deze module volgen de young professionals in ieder geval de workshops Innovatie, Ondernemerschap en Aanpassingsvermogen. Zo ontwikkelen zij de vaardigheden om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, nieuwe ideeën te verzinnen, en een briljant idee om te zetten in praktische stappen tot uitvoering.

Module 4: Impact

Als je medewerkers de ruimte geeft om zelf het roer in handen te nemen, gaan ze initiatief nemen, ondernemen en oplossingen zoeken zonder dat ze daarom gevraagd worden. Essentieel is dat ze daarbij ook beseffen dat met vrijheid ook verantwoordelijkheid komt en dat zelf beslissingen nemen ook moed vergt. En dat ze zich realiseren dat het hebben van een goed idee nog niet eens het halve werk is. Minstens zo belangrijk is dat ze weten hoe ze het werk dat voor de uitvoering nodig is daadwerkelijk kunnen verzetten.

Tijdens deze module volgen de deelnemers in ieder geval de workshops Purpose, Besluitvaardigheid en Effectiviteit. Ze ontdekken wat ze willen bijdragen aan de organisatie waarin ze werken, hoe ze goed(e) keuzes maken en hoe ze hun dag zo inrichten dat ze het belangrijke werk gedaan krijgen.

Praktische informatie

Voertaal: Nederlands
Soort: 12-daagse Business Course (4 modules van 2 dagen en 8 workshops van een halve dag naar keuze) + 4 begeleide gesprekken, verspreid over een jaar.
Studielast: Naast de lestijden, krijg je opdrachten mee om op je werk en thuis uit te voeren. Hiervoor heb je ca. 1 uur per week voor nodig.
Niveau: Deze course is voor mensen die aan het begin van hun carrière staan.
Studiemateriaal: De prijs is inclusief het studiemateriaal. Bij aanvang en tijdens de course ontvang je werkboeken voor de verschillende modules en workshops. 
Locatie: Frederiksplein 54, Amsterdam
Prijs: €4500,- (excl. 21% btw)
Voor meer informatie: zakelijk@theschooloflife.com

Voor wie?

Dit programma is voor medewerkers die maximaal vijf jaar werkervaring hebben. Mensen uit alle verschillende sectoren zijn welkom. Er kunnen maximaal vijf werknemers van één organisatie meedoen.

Heb je meer dan vijf deelnemers, stuur ons dan een mail naar zakelijk@theschooloflife.com voor de mogelijkheden.

Data

Zodra wij een groep van tien deelnemers kunnen formeren, starten wij de course. Doel is om in het najaar van 2019 te beginnen.

Inschrijven

Als je interesse hebt in deze course, neem dan met ons contact op via: zakelijk@theschooloflife.com of 020 22 00 080

Inschrijven

Koop je tickets voor
Young Professional Course: Crucial Skills for the 21st Century

€4500,- (excl. BTW)

wat:
Professional

Wanneer

Een startdatum voor najaar 2019 wordt gepland wanneer er tien inschrijvingen zijn.

Inschrijven