Symposium: The Future of Work

* English below

Een nieuwe definitie van succes


The Future of Work is een eendaags business symposium van The School Of Life dat professionals uitdaagt op basis van nieuwe ideeën over succes de toekomst van hun organisatie vorm te geven.  

Provocatieve denkers, innovatieve ondernemers en stimulerende workshops stellen jouw denkbeelden en overtuigingen over werk op de proef en geven je de inspiratie en moed om je organisatie naar een hoger niveau te tillen.  

De laatste jaren zien we in organisaties een groeiend verlangen om de manier waarop wordt gewerkt te transformeren. Mensen willen dat hun organisatie een gezonde plek wordt, waar medewerkers, klanten en het milieu met respect worden behandeld. Ze willen dat hun werk zinvol is. En ze willen een cultuur van vertrouwen, autonomie en ondernemerschap creëren. Maar zijn deze veranderingen wel haalbaar in een systeem dat groei als belangrijkste maatstaf voor succes hanteert?

Hoe sterk ons verlangen om de zaken anders aan te pakken ook is, in de praktijk blijft het vaak business as usual. Onze tijd wordt in beslag genomen door korte termijn doelen, het drukken van kosten, effectiever werken en omzetgroei. Waarom is het toch zo lastig om de manier waarop we werken te veranderen?

Voor echte transformatie is er meer nodig dan alleen de dromen over hoe we willen dat het is. We moeten hiervoor de aannames die aan de basis liggen van ons denken over werk en succes heroverwegen en op zoek gaan naar nieuwe maatstaven. 

Tijdens dit symposium kijken we naar de onderliggende ideeën en veronderstellingen die onze werkomstandigheden bepalen. Welk effect heeft kapitalisme op ons en kunnen we het hervormen? Is het mogelijk om organisaties te creëren die gedijen zonder groei? Realiseren we ons voldoende dat oneindige groei niet mogelijk is op een eindige planeet? Kunnen we, kortom, een nieuwe invulling geven aan het begrip succes? 

 

Programma

Keynote sprekers: Hoe transformeren we van duister naar licht?
Tijdens The Future of Work geven provocerende denkers hun visie op zowel de meest dystopische en duistere versies van organisaties als de meeste utopische en verlichte alternatieven. 

Cruciale inzichten van innovatieve ondernemers
Leer van baanbrekende ondernemers hoe zij hun organisaties nieuw leven inblazen, hoe ze omgaan met obstakels, uitdagingen en mislukkingen en hoe zij succes opnieuw hebben gedefinieerd. 

Organisaties op de bank
We zullen een grondige psychoanalyse doen van een bekend bedrijf: wat zijn zijn diepste angsten en grootste verlangens? En hoe kunnen we het bedrijf helpen te transformeren naar een volwassenere en evenwichtigere versie van zichzelf? 

Filosofische masterclasses over transformatie
Transformatie is geen nieuwe term. In de loop van de geschiedenis hebben verschillende grote denkers nagedacht over transformatie. Leer tijdens baanbrekende sessies hoe Socrates, Camus, Marx, Coco Chanel en anderen de tijdgeest hebben veranderd. 

Maak kennis met andere changemakers
Er is niets zo motiverend als gelijkgestemden te leren kennen; mensen die, net als jij, op zoek zijn naar manieren om het huidige systeem te veranderen. Tijdens het symposium krijg je  de gelegenheid om kennis met elkaar te maken, in gesprek te gaan, en zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 

 

Voor wie? 

De bekende antropologe Margaret Mead zei eens: “Twijfel er nooit aan of een kleine groep verstandige, betrokken burgers de wereld kan veranderen. Het is zelfs het enige dat dit ooit voor elkaar heeft gekregen.” Of je nou een professional bent in een grote onderneming, een HR-manager, een consultant of een ondernemer, als het jouw ambitie is om je bedrijf te transformeren (en daarmee ook de wereld), dan is deze dag voor jou.  

 

Praktische informatie

Data: 9 november 2018
Deuren open: 9:00
Start programma: 9:30
Eind programma: 17:00
Talen: Engels/Nederlands
Locatie: DeLaMar Theater, Marnixstraat 402, 1017 PL Amsterdam
Early bird prijs: €550, ex BTW, incl. lunch en drankjes
Reguliere prijs: €750,- ex BTW, incl. lunch en drankjes

 

Wat een privilege om met The School of Life echt dieper na te denken over thema’s die er echt toe doen, dit was een hele goede dag!
Hein Schumacher, CEO Friesland Campina
The Future of Work was een fantastisch event waar een paar eye opening sprekers voorbij kwamen. Echt een frisse blik op werk en werkgeluk.
Ynzo Van Zanten, Choco Evangelist Tony Chocolonely
Een heerlijke dag om je te laven aan nieuwe inzichten, boordevol inspiratie. Maar bovenal om ook stil te staan bij hoe je zelf invloed uitoefent op jouw werkomgeving
Floor Huizer, Transformation Team ABN AMRO

A new definition of success

The Future of Work is a one-day business symposium by The School of Life that challenges professionals to reshape the future of their organisations.

Join us for an insightful day with provocative thinkers, change-making entrepreneurs and stimulating workshops that will challenge your ideas on work and give you the inspiration and courage to take your organisation to the next level.

Over the last few years, we have seen a growing desire in organisations to transform the way they work. People want their organisations to become healthy places where employees, clients, the society and nature are treated respectfully. They want the work of their organisation to be meaningful. And they want to foster cultures of trust, self-management and entrepreneurship. But is this even possible in our current system in which growth is still taken as the most important measure of success for a company?

No matter how badly we want to do things differently, it often seems we are stuck in business as usual. We are occupied with short-term gains, bringing down costs, being more effective and revenue growth. Why is it so hard to change the way we work?

To make real change possible, we need to do more than dream about what we want. We need to think about what we have to give up. We need to question the assumptions that are entrenched in the way we think about work and success and search for new parameters.

At this event we will look at the underlying ideas and assumptions that shape our professional environment. How does capitalism affect us and can we reform it? Can we build companies that flourish without growth, considering there can’t be infinite growth on a finite planet? In other words, can we redefine success?

 

Programme 

Keynote speakers: How can we transition from dark to light?
At The Future of Work we will hear from provocative thinkers who will give us their views on the most dystopian and dark versions of organisations as well as utopian enlightened alternatives.   

Key insights from change-making entrepreneurs
Learn from pioneering entrepreneurs how they are transforming their organisations and how they deal with obstacles and failure and how they have had to redefine success.

Organisations on the couch
We will do a thorough psychoanalysis session with a well-known organisation: what are its deepest fears and desires? And how can we help it transform into a more confident and mature version of itself?

Philosophical masterclasses on transformation
Change is not a new thing. Throughout the ages, great minds have been thinking about transformation. In ground-breaking sessions, learn how Socrates, Camus, Marx, Coco Chanel and others changed the mind-set of their times.

Get to know other changemakers
There’s nothing more powerful than meeting like-minded people who, like you, are looking for ways to challenge the system. We will make sure you have the chance to meet, inspire and learn from each other.

 

For whom? 

The famous anthropologist Margaret Mead once said: "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has." Whether you’re a professional in a large corporation, an HR-manager, a consultant or an entrepreneur, if it’s your ambition to transform your company (and through it the world), this is for you.    

 

Practical information

Date: 9th of November 2018
Doors open: 9:00
Start of programme: 9:30
End of programme: 17:00
Languages: English/Dutch
Venue:  DeLaMar Theatre, Marnixstraat 402, 1017 PL Amsterdam
Early bird price: €550,- ex BTW, including lunch and drinks
Regular price: €750,- ex BTW, including lunch and drinks

Koop je tickets voor
Symposium: The Future of Work

€550 (excl. 21% btw)

wat:
Professional
wanneer en waar:
  • vr 9 nov 2018 09:30 - 17:00
    DeLaMar Theater