Professional Course: Philosophy at Work

Hoe bied ik tegenwicht aan wat iedereen ‘logisch’ vindt?  Waarom doen we wat we doen? Hoe blijven we scherp op de vragen die echt belangrijk zijn? Hoe ontdekken we nieuwe wegen?  

Natuurlijk kan je ook ver komen in je carrière zonder ooit een van deze vragen te stellen. Het enige probleem is dat je dan nooit precies zult begrijpen wat ‘ver’ nou is. Met je status zit het dan misschien goed, maar de status quo ga je zo nooit verbeteren.

Deze nieuwe course is voor de mensen die van nature de ‘logische’ gang van zaken bevragen en hier nog beter in willen worden. Het is voor mensen die moeilijke gesprekken durven aan te gaan, niet bang zijn om met ‘rare’ ideeën aan te komen en die weten dat het belangrijk is om af en toe stil te staan. In deze course leer je deze rol van criticus en innovator nog beter in te vullen door middel van filosofische training.

Filosofie daagt je uit om grondig te reflecteren, jezelf te bevragen, inzichten van anderen te verzamelen, en zo nieuwe perspectieven te creëren op de issues in je organisatie en de maatschappij. Hierdoor ga je bredere verbanden zien en nieuwe verbindingen leggen, zodat je je kunt gaan richten op wat van duurzame waarde is.  

Je leert van de belangrijkste denkers, onderzoekt verschillende filosofische stromingen en methodes en komt erachter hoe jij ze kan toepassen in je werk. Zodat je straks nog beter weet wanneer en hoe je die belangrijke vragen op de agenda zet.

Resultaten van Philosophy at Work

- Je leert je eigen overtuigingen kennen en betwijfelen.
- Je leert kritischer denken en denkfouten herkennen.
- Je leert anderen tot nieuwe inzichten te brengen.
- Je onderzoekt wat ‘goed’ betekent en wat jij wil bijdragen aan een betere wereld.
- Je onderzoekt hoe je anderen met je meekrijgt en verandering tot stand brengt.

 

Het programma

Dag 1: Zelfonderzoek en betekenis geven
Door Lammert Kamphuis - 9:30 - 17:00 (en borrel) 
Al eeuwenlang is een van de grote vragen in de filosofie: wie ben jij? Wat is jouw levensverhaal? Welke overtuigingen draag je met je mee? Waar komen die vandaan en, nog belangrijker, zijn ze nog steeds van waarde voor de situatie en omgeving waarin je je nu bevindt? En hoe geef je betekenis aan de dingen die je doet? In Zelfonderzoek en betekenis geven onderzoek je met behulp van filosofische begrippen je zelf, je carrière en je levensverhaal. Aan het eind van deze module heb je nieuwe woorden gevonden om jezelf, je ambities en verlangens mee uit te drukken. 

Dag 2: Kritisch denken
Door Remko van Broekhoven - 9:30 - 17:00 
‘Kritisch’ heeft in het Nederlands vaak een negatieve bijklank. Van oorsprong komt dit woord echter van het Griekse ‘krinomai’ wat zoveel betekent als ‘onderscheiden’ of ‘beslissen’. Wat is waar? Een moeilijke vraag die ook meestal geen eenduidig antwoord kent. Maar we kunnen leren bijzaken, verleidingen, drogredenen en andere afleidingen te herkennen, en denkfouten voorkomen. Dit helpt om te analyseren wat er gebeurt binnen organisaties. Hoe vaak heb je na een bespreking niet het idee dat je impliciet beïnvloed bent of overgehaald aan iets mee te doen waar je niet achter staat? Hoe worden we ons eerder bewust van dit soort beïnvloeding? In deze module krijg je de theorie achter kritisch denken en gaan we zelf aan de slag. Hoe kun je zwakke plekken in argumenten herkennen? Hoe kun je argumenten repareren? Welke denkfouten worden vaak gemaakt? Wat zijn veel voorkomende drogredeneringen? En hoe vraag je effectief door om tot de kern te te komen? Wat je leert, kun je overal toepassen: in je denken, je lezen, je schrijven, en je spreken. 

Dag 3: Vernieuwend denken
Door Lammert Kamphuis - 9:30 - 17:00
Een groot gevaar in ons werk en leven is dat we in een tunnelvisie terecht komen. We blijven hangen in jarenlange denkpatronen en laten daardoor zoveel nieuwe ideeën en opties links liggen. In de filosofie wordt al vanaf de Hellenistische tijd geoefend met omdenken. Hierin daag je jezelf steeds weer uit om de andere kant van je eigen oordelen en overtuigingen te onderzoeken. Want we weten allemaal dat we zelf maar een beperkte blik hebben, maar vinden het toch vaak maar al te moeilijk om daaruit te breken. In deze module leer je perspectivistisch lenig te denken en leven. Het gaat hierin om de moed om vanzelfsprekendheden te bevragen en paradigma’s ter discussie te stellen. Deze manier van denken maakt ons onafhankelijker in ons werk. Naar aanleiding van deze module denk je na over waar voor jou de komende periode de grootste uitdaging ligt qua onafhankelijk denken in je werk.  

Dag 4: Ethisch reflecteren
Door Remko van Broekhoven - 9:30 - 17:00 
Dagelijks kom je in aanraking met morele standpunten, oordelen en argumenten, zowel op je werk als in je persoonlijke omgeving. En zelf neem je waarschijnlijk ook doorlopend morele standpunten in, waarbij je – expliciet of implicit – goed van kwaad onderscheidt. Hoe bewust doe je dat? En hoe belangrijk is het om dat te doen en waarom durf je dat wel of niet te doen? We bespreken ethische begrippen als verantwoordelijkheid en moed, rechtvaardigheid en integriteit. En welke morele argumenten legitiem zijn en welke niet. Zo ontdek en ontwikkel je je morele competenties om actief te kunnen bijdragen aan het morele debat in werk en maatschappij. Uiteindelijk bereik je hiermee niet alleen dat je zelf het gevoel hebt “het goede” te doen, maar ook om de organisaties waarin of waarmee je werkt aan doelen te laten werken waar je samen achter kunt staan.

Dag 5: Beargumenteren en overtuigen
Door Remko van Broekhoven - 9:30 - 17:00
Elke dag weer proberen we, privé en professioneel, anderen te overtuigen en te beïnvloeden. Soms open en eerlijk, soms subtiel en indirect, soms ook slinks of hardhandig. In deze module leer je om effectiever te overtuigen en invloed uit te oefenen; en dit te doen met respect voor de grenzen en wensen van anderen voor wie je het doet, met wie je werkt en op wie je ook in de toekomst nog een beroep wilt doen. We introduceren diverse ideeën, van Artistoteles’ Retorica tot de concrete voorbeelden van influencers uit politiek en bedrijfsleven, en helpen je op gang, op inspirerende en confronterende wijze. Inzet is niet alleen dat je zelf sterker kan argumenteren of anderszins invloed kunt uitoefenen. Maar ook dat je weet hoe anderen dat bij jou proberen te doen. Met logica, met het inspelen op emoties én met de kracht van hun karakter. Zo heb je vaker de keuze om je te laten overtuigen, of om dit juist niet te doen en te counteren met je eigen overtuigingskracht.

Dag 6: Filosofische gesprekken voeren
Door Lammert Kamphuis - 9:30 - 17:00 (en borrel)
Filosofie is vanaf haar oorsprong een praktijk van gesprekken geweest. Tijdens deze module oefenen we meerdere filosofische gespreksvormen en vragen ons af hoe we deze professioneel zouden kunnen inzetten. Zo gaan we onder andere aan de slag met de Socratische gespreksmethode. Deze methode ontleent zijn naam aan Socrates, de leermeester van Plato. Zijn uitgangspunt was dat je een inzicht niet verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar alleen door zelf te denken. Anderen overtuigen is in een Socratisch gesprek niet aan de orde. De deelnemers stellen vragen, luisteren nauwkeurig en denken gezamenlijk na. Je leert hoe je een socratisch gesprek in goede banen leidt. Hoe je misverstanden kunt vermijden en werkelijke uitwisseling tot stand kan komen. Hoe je stilzwijgende kennis kunt blootleggen. En hoe je zicht op en begrip voor verschillende standpunten creëert. Zodat je met een groep beter tot een gemeenschappelijke visie op een bepaalde kwestie kunt komen.

 

 

De docenten

Lammert Kamphuis TSOLLammert Kamphuis is filosoof en veelgevraagd spreker op congressen en festivalpodia. Zo spreekt hij al vijf jaar achter elkaar op Lowlands. Ook geeft hij regelmatig workshops voor organisaties en bedrijven. Hij is vanaf het begin verbonden aan The School of Life Amsterdam, eerst als docent en tegenwoordig ook als Head of Faculty. In al zijn werkzaamheden onderzoekt hij samen met het publiek hoe de filosofie ons verder helpt in alledaagse thema's. In juni 2018 komt zijn tweede boek uit bij De Bezige Bij: Filosofie voor een weergaloos leven.

Remko van Broekhoven TSOLRemko van Broekhoven is politiek filosoof. In 2007 publiceerde hij Staat van Tederheid, over liefde als politieke kracht; in 2011 Verbeter de wereld, begin om halfelf over persoonlijke ontwikkeling en maatschappijverandering; en in 2016 zijn dissertatie De Bewakers Bewaakt over journalistiek in de democratie. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voertaal: Nederlands
Soort: 6-daagse Business Course
Locatie: Frederiksplein 54, Amsterdam
Prijs: €1950,- (excl. 21% btw), incl. koffie/thee, zes lunches, twee borrels
Voor meer informatie: zakelijk@theschooloflife.com

Data & tijden:

14 september 2018 - 9:30-17:00 
Zelfonderzoek en betekenis geven 

28 september 2018 - 9:30-17:00 
Kritisch denken

12 oktober 2018 - 9:30-17:00 
Vernieuwend denken

26 oktober 2018  - 9:30-17:00 
Ethisch reflecteren

16 november 2018 - 9:30-17:00 
Beargumenteren en overtuigen

23 november 2018 - 9:30 - 17:00
Filosofische gesprekken voeren


Koop je tickets voor
Professional Course: Philosophy at Work

€1.950 (excl. 21% btw)

wat:
Professional
wanneer en waar:
  • 14 Sep - 23 Nov 2018 9:30 - 17:00
    Frederiksplein 54

Bedrijfsaanmelding?

Stuur dan een e-mail naar amsterdam@theschooloflife.com onder vermelding van je naam, telefoonnummer en factuuradres.