CORONAVIRUS

Update 18:45 15-03-2020

In lijn met de recente maatregelen van de overheid zijn de deuren van The School of Life Amsterdam tijdelijk gesloten. We hopen hiermee dat we (allemaal) bijdragen aan het indammen van Corona.

Heb je toch zin in een beetje TSOL in je leven? Je kunt nog dagelijks terecht op ons YouTube-kanaal, en onze blog, The Book of Life vol heldere ideeën voor het dagelijkse leven.

Iedereen met een ticket voor een evenement dat voor 6 april zou plaatsvinden, ontvangt zo snel mogelijk van ons bericht. Een deel van de programma’s zal verplaatst worden en voor een deel van onze reeksen, jaaropleidingcolleges en professional workshops geven we de optie het programma online te volgen. Wij zullen je op de hoogte stellen van wat er met jouw programma zal gebeuren, mocht je een ticket hebben.

We vragen begrip voor de impact die deze situatie op onze organisatie heeft. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is delen we dit zo snel mogelijk en als er nieuws is over een programma waar jij een ticket voor hebt, zullen wij je op de hoogte stellen.

We wensen iedereen veel sterkte en kalmte in deze gekke tijd.

 

Update 13:00 15-03-2020

Wij wachten het crisisoverleg van het kabinet af voordat we besluiten of we de komende week open blijven of niet. Sta je ingeschreven voor een programma dat maandag 16 maart plaatsvindt? Als het wordt afgelast stellen we je vanavond hier per email van op de hoogte. Iedereen die later deze week een ticket voor een programma bij ons heeft, hoort zo snel mogelijk van ons in het geval dat het niet kan doorgaan.

 

Update 16:00 12-03-2020

The School of Life houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatst hier de geldende informatie voor onze bezoekers.

The School of Life volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD Amsterdam. Voor 31 maart hebben we geen evenementen met meer dan 100 personen gepland en daarom gaan vooralsnog al onze programma’s door.

Het is dan ook niet mogelijk om gekochte tickets te annuleren of deze te omboeken. Je kunt het geboekte ticket wel aan iemand anders geven. 

We werken op dit moment hard aan een manier om onze bezoekers de gelegenheid te geven om onze programma’s digitaal bij te wonen. Zodra deze optie gereed is, stellen we bezoekers met een ticket hiervan op de hoogte.

Het RIVM schrijft voor thuis te blijven mocht je klachten hebben zoals koorts, neusverkoudheid en/of hoesten en/of als je tot een kwetsbare groep behoord.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

We volgen deze situatie op de voet, en mochten er veranderingen komen in de richtlijnen van het RIVM of de GGD Amsterdam, waardoor wij onze programma's moeten verplaatsen of annuleren, dan laten we dit onze bezoekers zo spoedig mogelijk weten.

Zoals je weet, weet niemand hoe het verder zal gaan met Corona. Daarom volgen we naast het advies van de RIVM  ook het advies van onszelf op en bekijken we de situatie van dag tot dag: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/taking-it-one-day-at-a-time/

We vragen begrip voor de impact die deze situatie op onze organisatie heeft. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is wordt deze zo snel mogelijk op deze pagina geplaatst en als er nieuws is over een programma waar jij een ticket voor hebt, zullen wij je op de hoogte stellen. Liever dus geen contact met ons opnemen met vragen over Corona!

CORONA VIRUS - English

Update 18:45 15-03-2020

Due to the coronovirus we will close our doors until at least April the 6th. Anyone with a ticket for an event that takes place before April 6th will receive a message from us as soon as possible. Many of our programmes will be moved to a later date and for a part of our lecture series  and professional workshops we will give the option to follow the programme online. We will inform you about what will happen to your programme if you have bought a ticket for an event taking place before April 6th.

 

Update 13:00 15-03-2020

We will await the upcoming press conference before we make a decision on whether or not we will remain open the coming week. If you have a ticket for one of our events on Monday the 16th of March, we will email you tonight if the event is cancelled. Everyone who has a ticket for an event later this week will hear from us as soon as possible in case it is cancelled.

 

Update 16:00 12-03-2020

The School of Life is following developments closely and will place all relevant information related to the corona virus and our events on this page.

The School of Life will act in accordance with the advice from the Dutch government, RIVM, and the GGD Amsterdam. This month we have no events planned with more than 100 attendees and for that reason all our programmes will continue as usual.

It is not possible to cancel or transfer tickets. You can decide to give your ticket to someone else.

We are working hard at making it possible to give the option to attend our events in an online environment. As soon as we have this option ready, we will notify everyone who has bought a ticket for an event where this is possible.

The advice from the RIVM is for you to stay at home if you have the following symptoms: cold, coughing, or fever. It is also recommended to stay at home if you are in an at-risk group.

The most important steps to prevent spreading viruses:

  • Wash your hands regularly,
  • Cough and sneeze into the inside of your elbow,
  • Use paper tissues,
  • Do not shake hands.

We follow the situation closely, and if there are any changes in the guidelines of the RIVM or the GGD Amsterdam, as a result of which we have to move or cancel our programs, we will let everyone with a ticket know as soon as possible.

As you know, no one knows exactly how things will continue with Corona. For this reason we will also follow our own advice and take it one day at a time: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/taking-it-one-day-at-a-time/

We ask for your understanding for the impact this situation has on our organisation. As soon as new information is available, it will be placed on this page and when there is news about a programme for which you have a ticket, we will inform you. So please do not contact us with questions about Corona if it is not necessary!